2021

CRMA õppematerjali 2. väljaanne koondab kokku põhjaliku info, mis on vajalik riskijuhtimise sertifikaadi - CRMA® - eksamiks valmistumisel. 

Selles ajakohastatud ja mahukas õppematerjali raamatus on kogu oluline info kõigi kolme valdkonna kohta, mis on vajalik sertifikaadieksami tegemiseks:

I valdkond: siseauditi rollid ja kohustused
II valdkond: riskijuhtimise eestvedamine
III valdkond: riskijuhtimise tagamine

The European Confederation of Institute of Internal Auditors recognises cyber security (CS) as one of the top five business risks. The recent global pandemic has only intensified it by telecommuting, expanding work environment with videoconferencing software, adding personal devices, and private WiFi networks to organization’s systems. Despite orchestrated efforts in CS risk management, the number of successful attacks is still growing.

Asu 2021 jälgima