Aasta Parimad 2018

Kuupäev
Sisu

Kuulutasime välja Aasta Parimate Konkursi 2018 võitjad ühingu jõuluseminaril Tallinnas 4. detsembril.

Tunnustasime parimaid kolmes kategoorias: Aasta Tegu, Aasta Tegija ja Aasta Vabatahtlik.

Tunnustasime ja tänasime väikese magusa kingitusega ka kõiki 37 vabatahtlikku, kes on moel või teisel andnud oma väärtusliku panuse ühingu tegemistesse 2018. aastal.

 

Aasta Tegu 2018 - ESAÜ kodulehe täiendatud funktsionaalsus

mare_2.jpgMare Timian on ESAÜ kodulehe arenduste pühendunud eestvedaja.
Marele tunnustuse andmisega tõstame esile tema initsiatiivi ja tehtud tööd ühingu kodulehe arenduste juhtimisel.
 
2018. aastal on lisandunud mitmed olulised lahendused: 
uued ja edasi arendatud e-teenused liikmetele,
lahendused ühingu koolituste tehniliseks haldamiseks ja 
liikmeskonna tehnilise haldamise mooduli arendused.
 
 
Aasta Tegu 2018 kategooria nominendid olid:
 • TalTechi siseauditi kultuuri edendamine Kaire Premsi poolt
 • ESAÜ kodulehe täiendatud funktsionaalsus
 • ESAÜ Aastakonverents 2018
 • Audititarkvara E-Dok rakendamine Maaeluministeeriumis
 • Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2018
 • Siseaudiitori rolli tutvustamine kohalikele omavalitsustele Elsa Leiteni poolt

Aasta Tegija 2018 - Kersti Mehilane98_kersti_mehilane.jpg

Kersti alustas Tartu Ülikoolis tööd siseaudiitorina 01.12.2008. a. Ja nüüd, aastal 2018 laks ta pensionile. Kerstile tunnustuse andmisega tõstame esile just selliseid tegusid, mille peamine motivatsioon on teiste teenimine. Tunnetades siseaudiitoril lasuvat kõrget moraalset ja õiguslikku vastutust, on Kersti olnud eeskujuks paljudele siseaudiitoritele.

Kerstile omast korrektsust, ausameelsust ja sõltumatust ei saa tekitada käsukorras – see peab tulema südamest. Kersti on teinud ülikoolis oma tööd täiendavast tunnustusest hoolimata, erapooletult, omakasupüüdmatult ja hoolikalt. Kersti on siseaudiitorina säilitanud töös rahu, väljapeetuse ja väärikuse. Ta on kannatlik ja viisakas kõikide kolleegide suhtes.

Aasta Tegija 2018 nominendid olid:
 • Kaire Prems (TalTech)
 • Helen Anijalg (Auditoorium OÜ)
 • Kersti Mehilane (Tartu Ülikool)
 • Karin Karpa (Justiitsministeerium)
 • Mare Timian (ESAÜ)
 • Margit Krieger (Maaeluministeerium)
 • Ainika Ööpik (Maaeluministeerium)

Aasta Vabatahtlik 2018 - Karin Karpa86_karin_karpa.jpg

Karin on ESAÜ aastakonverentsi pühendunud
eestvedaja olnud juba neli viimast aastat.
Karini väga hea juhtimise tulemusena sündis suurepäraselt
õnnestunud Aastakonverents 2018, mis paistis silma
tervikliku programmi, tugevate esinejate,
meeleoluka üllatuskülalise ja saalitäie osalejatega.
 
 
 
Aasta Vabatahtlik 2018 nominendid:
Kõik 37 vabatahtlikku, kes on moel või teisel panustanud ühingu 2018. aasta tegemistesse ja arengusse.

Õnnesoovid parimatele ning suur tänu meie inimestele hoolivuse, töökuse ja pühendumuse eest! 

Jaga sotsiaalmeedias