Arvestusala uurimustööde konkurss 2016

Kuupäev
Sisu

Käimas on tudengitele suunatud arvestusalaste uurimustööde konkurss.

Konkursile võib esitada doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja lõputöö või muu kirjaliku töö, mis on valminud konkursi toimumise aastal või sellele eelneval aastal. Konkursile esitatud töö võib olla individuaalne või valminud mitme autori koostöös.

Konkursi korraldajad on Audiitorkogu, Rahandusministeeriumi, Raamatupidajate Kogu ja Siseaudiitorite Ühing.

Konkursi tähtaeg on 30. juuni 2016

Konkursi eesmärgiks on avardada tudengite teadmisi arvestusala valdkonnast ja julgustada neid uurimuste kirjutamisel. Samuti aidata kaasa raamatupidaja ja audiitori elukutse tuntusele ning arvestusalase arendustegevuse väärtustamisele.

Konkursi korraldajad ootavad konkursitöödelt uudset lähenemist ja/või praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel või huvitavat vaatenurka teoreetilistele küsimustele.

Soovituslikud teemad siseauditi alal:

  1. Siseaudiitori kutsetegevuse standardite roll Eesti õigusruumis.
  2. Siseauditeerimise mõju raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kvaliteedile.
  3. Tulemusauditi regulatsioon Eesti õigusruumis.
  4. Tulemusauditi metoodika.
  5. Siseaudiitori koondarvamuse metoodika ja kvaliteet.
  6. Siseauditi üksuse roll organisatsiooni kontrollikeskkonna kujunemises.
  7. Auditikomitee liikmete kompetentsid - nõuded ja tegelikkus.
  8. Auditikomitee rolli võimalused kohalikus omavalitsuses.
  9. Erinevate kindlustunnet pakkuvate ja kontrollifunktsioonide koostöö ning rollijaotus organisatsioonis.
  10. Siseauditi üksuse kvaliteedihindamine väikeses üksuses.

Konkursile laekunud viie parima töö vahel läheb jagamisele auhinnafond 3700€.

Konkursil osalemise tingimused ja täpsem info konkursi kohta on üleval Audiitorkogu kodulehel

Lisainfo ja tööde saatmine: info@audiitorkogu.ee

Jaga sotsiaalmeedias