Audiitori areng: 10 kõige enam kõnetanud teemat 2023. aastal

Tõlkis ja toimetas Mare Timian
Kuupäev
Sildid: tehisintellekt, AI
Sisu

IIA veebis InternalAuditor.org 2023. aastal avaldatud ja lugejatelt enim tähelepanu saanud artiklites olid sellised kuumad teemad nagu AI, kaugaudit ja pettused, aga ka parimad siseauditi praktikad ja siseaudiitori professionaalne areng.

Pole üllatav, et 2023. aasta 10 parima artikli üks fookustest oli siseauditi kutseala areng. Alates strateegilise planeerimise eeliste uurimisest ja lõpetades intuitsiooni kasutamisega, valisid siseauditi praktikud üle kogu maailma lugemiseks just need artiklid, mis aitavad meil paremini oma töös hakkama saada.

Ometi keskendusid kaks enimloetud artiklit selle aasta nö suurimale uuele tulijale – tehisintellektile (AI).

2023. aasta kõige populaarsema artikli "AI in 'IA'" kirjutas Alex Rusate (CIA, CRMA, CCSA). Ta uurib oma artiklis tehisintellekti potentsiaali muuta siseauditi elukutset jäädavalt. New York Independent System Operator, Inc. vanem siseaudiitor Rusate arutleb, kuidas siseaudiitor võiks oma töös kasutada iseõppiva tehisintellekti (nt ChatGPT) võimalusi. Loo autor toob välja ka mõned riskid seoses AI privaatsusprobleemidega. Olgu öeldud, et autor kasutas oma artikli kirjutamiseks muu hulgas ka ChatGPT-d.

Enim loetud artiklid 2023Teine populaarseim postitus käsitleb nö üleöö tekkinud tehisintellekti sensatsiooni. Irena Ostojic (CIA), kes on Viini ÜRO Tööstusarengu Organisatsiooni audiitor, analüüsib oma artiklis "The Potential and Perils of ChatGPT" ChatGPT võimalikke kasutusvõimalusi auditi planeerimisel ja riskide hindamisel, planeerimisse kaasamisel, välitöödel, aruandluses, auditi soovituste sõnastamisel ja järelauditis. Kokkuvõttes soovitab autor kiiret AI kasutusse võttu, kuid tehes seda teadlikult ja ettevaatlikult.

Nagu öeldakse, et meid ei asenda mitte AI, vaid need inimesed, kes kasutavad tehisintellekti.

Kolmas populaarseim artikkel tõstatab küsimuse, et mis siis saab siis, kui audit ei too välja ühtegi olulist leidu ja tähelepanekut? Tahsinur Rahim (CIA, CRMA), kes on Bangladeshis Dhakas asuva Guardian Life Insurance Limitedi auditi- ja vastavusjuht, küsib ja vastab sellele ebamugavale küsimusele oma artiklis "Beyond the Findings". Rahim pakub välja rida põhimõtteid ja tegevusi, et tagada auditi terviklikkus.

Neljas enimloetud artikkel on teemal "Why Internal Audit Needs a Strategic Plan" Põhjalikud ja sisukad auditid on ilmselgelt olulised – vähem ilmne on siseauditi strateegilise planeerimise vajadus, ütleb artikli autor Noora Al Marri (CIA), kes seda kontseptsiooni oma kirjatükis käsitleb. Nii nagu arenevad riskid ja organisatsioonid, peab arenema ka siseauditi strateegia, et anda kindlust riskide juhtimiseks. Al Marri, Katari Ooredoo Groupi siseauditi juht toob välja põhimõttelise küsimuse: „Kuidas ma saan täita siseauditi missiooni, kui asjad minu ümber arenevad, aga mina mitte?”

Tehnoloogia ja siseauditi keerukus ei olnud ainsad populaarsed teemad.

Viies enimloetud artikkel naaseb põhitõdede juurde. Mohamed Tarek El Gabry märgib artiklis "Patterns in Fraud", et raha vähesus põhjustab sageli sisekontrollisüsteemi nõrkusi ja see on kutse pettusele. Kairos asuva Elsewedy Electricu grupi juhtiv siseaudiitor El Gabry hoiatab, et keskendumine ainult olulisusele võib viia väikeste pettuste eiramiseni, mis toob kaasa suuri kahjusid.

Kuues enimloetud artikkel räägib kaugauditi teemal ja toob välja ka mitu üllatavalt kirglikku seisukohta. Artikli "Get Off My Lawn!" autor Mike Jacka ei kiida heaks kaugauditit ja järeldab kokkuvõtteks: "Kaugaudit ei tööta." David Hilli (CIA, CMII) ajendas see välja ütlema oma vastupidist arvamust ning ümber lükkama Mike Jacka järeldust.

Hilli artikkel "In Defence of Remote Auditing" väidab, et tehnoloogia ja innovatsioon võivad korvata puudusi, mis tekivad nö personaalse auditi ja selle eeliste kadumisega. Veelgi enam. Ühendkuningriigis Weymouthis asuva SWAP-i siseauditi tegevjuht Hill märgib, et töö- ja eraelu parem tasakaal, madalamad kulud, suurem tootlikkus, parem juurdepääs rohkematele talentidele ja keskkonnaeelised kaaluvad üles kõik võimalikud kahjud.

Enim loetud artiklid 2023

Seitsmenda enimloetud artikli autor David Dufek (CIA, CFE) kutsub oma artiklis "Cultivating ‘Dots to Connect" siseauditi praktikuid üles investeerima enesearengusse, et koguda väärt kogemusi. Dufek, kes on Iowa osariigi Des Moines'i asepresident ja siseauditi juht, tsiteerib Apple'i kaasasutajat Steve Jobsi, kes ütles: "Te ei saa ühendada erinevaid kogemusi ette vaadates, te saate neid ühendada ainult tagasi vaadates." Dufek tõlgendab seda nii: "Enne seoste loomist peame esmalt tagama, et meil on palju kogemusi või "punkte", millest seda teadmist ammutada."

Kaheksas enimloetud artikkel vaatleb seda, kuidas oma kogemuste avardamine toidab ka teadmisi. David J. O'Regan, LittD, Washingtoni Terviseorganisatsiooni auditijuht kirjeldab artiklis "Intuition in Auditing", kuidas intuitsioon aitab meid vahel välja kõige keerulisematest dilemmadest: „Kuskil allpool teadvuse läve ühinevad meie teadmised kogemustega, et pakkuda meile spontaanset otseteed probleemi lahenduseks".

Üheksandas enimloetud artiklis annab Larry Kowlessar (CRMA) kõneka kinnituse siseauditile, kui hea valitsemise alustalale. Trinidadi ja Tobago linnaarenduse korporatsiooni juhtiv siseaudiitor pakub juhtidele inspireerivat lugemist artiklis "The Right Hand of Management".

2023. aasta enimloetud artiklite pingerea kümnes on Frank Holloman (CIA, CFE) artikliga "The Building Blocks". Memphise FedEx Servicesi auditi direktor kirjeldab nelja kriitilist sammu oma 25-aastase siseauditi karjääri ülesehitamisel: CIA sertifikaati saamine, liitumine IIA kohaliku ühinguga, ärivaistu arendamine ning võrgustike ja suhete loomine.

Kas soovite olla oma artikliga 2024. aasta Top10 kirjutaja hulgas? Loe meie ajaveebi juhiseid.

Jaga sotsiaalmeedias