CRMA sertifikaat muutub: mis, miks ja millal?

Kuupäev
Sisu

crma-change-banner_0.png

Alates 1. aprillist 2021 jõustuvad uued CRMA - riskijuhtimise sertifikaadi nõuded, eksamid ja hinnad.

Ettevõtte riskijuhtimisele hinnangu andmine on siseauditi üksuse üks olulistest kohustustest. CRMA on ainus siseaudiitoritele mõeldud riskijuhtimise sertifikaat. CRMA on mõeldud siseaudiitoritele ja riskijuhtimise asjatundjatele, kellel on riskijuhtimise, valitsemise protsesside ja kvaliteedihindamise ning kontrollsüsteemide enesehindamise kompetents.

Kuna riskimaastik üle maailma jätkuvalt laieneb ja muutub, leidsis IIA, et oli tekkinud vajadust põhjalikult ajakohastada riskijuhtimise sertifikaadi eksamisprogrammi „Risk Management Management Assurance®“ (CRMA®). crma-revision-handbook-cover.png

IIA viis läbi CRMA eksaminõuete ja -sisu põhjaliku ülevaatamise ja hindamise tagamaks, et eksami nõuded ja sisu oleksid kooskõlas tänapäevaste riskide auditeerimiseks vajalike oskustega ning võtaksid arvesse vajadust rakendada tõhusat riskijuhtimist organisatsioonis.

IIA viis läbi ka kaks uuringut: turu-uuringu ja tööanalüüsi. Turu-uuring näitas CRMA sertifikaadi eksamiprogrammi ja sertifitseeritud siseaudiitori CIA® eksamiprogrammi vahel on tuntav ebakõla. IIA sai ka kinnitust, et tervikliku ja tõhusa riskijuhtimise tagamiseks on siseaudiitoril vaja rohkem ärikogemusi ja sügavamaid teadmisi riskijuhtimisest. CRMA on järgmine samm siseaudiitori karjääriteel, kellel on juba olemas CIA sertifikaat. CRMA on ainuke siseaudiitorite riskijuhtimise sertifikaat.

CRMA sertifikaadieksamile taotluse esitamiseks peab kandidaadil olema aktiivse staatusega CIA sertifikaat. CRMA eksami tegemiseks on siseaudiitoril vajalikud riskijuhtimise ja siseauditi spetsiifilised kogemused. CRMA uues eksamiprogrammis on muudetud eksami ainekava, pikkust ja eksamiküsimusi.

CRMA uus õppematerjal on TULEKUL!

IIA annab peagi välja uue CRMA eksami juhendi ja testküsimused ning põhjaliku ülevaatematerjali, et saaksid valmistuda CRMA eksami läbimiseks ja sertifikaadi taotlemiseks.

Siit leiad kogu vajaliku LISAINFO.

 

Jaga sotsiaalmeedias