ECIIA Global Assembly 2024 - uuendused juhtkonnas

Kuupäev
Sildid: ECIIA
Sisu

28. juunil toimus Brüsselis ECIIA General Assembly (edaspidi GA või assamblee), kus osalesid 29 liikmesriigi siseauditi ühingute esindajad. Osaleda sai nii kohapeal kui veebipõhiselt ning ESAÜ-d esindas veebi teel tegevjuht Hedy Hoomatalu.

Assambleel tutvustati ECIIA viimase aasta tegevusi, mille hulka kuulus viie vebinari ning konverentsi korraldamine, kolm konsultatsiooni, 12 komiteede kokkusaamist (lisaks nende töögrupid), 10 kohtumist huvigruppidega, uuringute läbiviimine (nt AI ja kompetentsimudeli kohta), osalemine kohalikel konverentsidel ja palju muud. 

Assambleel tänati John Bendermacher'it, kes oli ECIIA pühendunud juhiks alates 2020. aastast ning kelle eestvedamisel on ECIIA teinud olulisi edusamme siseauditi rolli propageerimisel eriti ESG valdkonnas. 

Uueks ECIIA presidendiks on Massimiliano Turconi, TIM Group'i siseauditi juht ning ECIIA juhatuse liige alates 2020. aastast. Hr Turconi tutvustas oma tulevikuvisiooni ECIIA jaoks, rõhutades partnerlussuhete arendamise vajadust ning kohalike ühingute paremat kaasamist. Tema eesmärk on ka IIA-ga paremate koostöösuhete arendamine. Ta loodab, et pikas perspektiivis tunnustatakse siseauditit kui olulist avalike huvide kaitsjat.

Lisaks valiti ECIIA juhatusse uue liikmena Kathleen Meganck (IIA Belgium).

Assambleel tutvustati ka sise- ja välisaudiitori hinnanguid ECIIA tegevustele ja finantsaruannetele ning kinnitati aastaaruanne 2023.

Järgmine assamblee toimub esialgsete plaanide kohaselt 2024. a detsembris või 2025. a jaanuaris.

Jaga sotsiaalmeedias