ECIIA - siseauditi, pangandusregulaatorite ja -järelevalve Euroopa foorum

Kuupäev
Sildid: siseaudit
Sisu

ECIIA korraldas siseauditi, pangandusregulaatorite ja -järelevalve Euroopa foorumi avakoosoleku 20.-21.11.2017 Frankfurdis.

"Hea valitsemistava nõuab tõhusat ja sõltumatut riskijuhtimise funktsiooni, sealhulgas tugevat vastavuskontrolli ja siseauditi tegevust," ütles Pentti Hakkarainen, Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor. "Siseaudit vajab sellist positsiooni, mis on sõltumatu teistest funktsioonidest ja vajab otsest juurdepääsu kõrgemale juhtorganile."

Hakkarainen lisas, et siseaudit tagab, et sisemised protsessid ja riskijuhtimine toimivad tõhusalt. Kuigi nõuetele vastavus on tähtis, peaks siseauditi eesmärk olema parandada nende institutsioonide juhtimist ja valitsemist. "Tõhus siseauditi funtsioon tagab usaldusväärse valitsemise ja tegevusriskide juhtimise" ütles ta.

"Järelevalveasutused ja siseaudiitorid peavad tegema koostööd vastastikuse kasu eesmärgil" ütles ECIIA panganduskomitee esimees Henrik Stein oma kõnes. "Siseaudiitorid peaksid jääma sõltumatuteks - sealhulgas ka järelevalveasutustest."

Stein rõhutas sõltumatu ja lisaväärtust lisava siseauditi tähtsust, et saavutada turvaline ja usaldusväärne pangandussektor. ECIIA asepresident Thierry Thouvenot märkis positiivset koostööd ja avatumat suhtlust kogu tööstusharus, mis loob pankadele võrdsed võimalused, lisaks mainis ta ka sektorisisest usaldust ja kõrgemaid rahvusvahelisi standardeid.

Foorumist võttis osa 80 siseauditi juhti ühtse järelevalve mehhanismi poolt järelevalvatavatest pankadest, sh Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Keskpanga esindajad.

Lugege Pentti Hakkaraineni kõnet ECIIA siit. Foorumi peakõnelejate slaidid saab siit.

Allikas: ECIIA

Jaga sotsiaalmeedias