Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor õpetatakse siseauditeerimist

Kuupäev
Sisu

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe vene emakeelega tudengitel on võimalik kuulata siseauditi kursust alates 2017. aastast. Kursuse lektor on Siseaudiitorite Ühingu pikaaegne liige Tiina Vask (CIA, CRMA), kes töötab BDO Eesti riskijuhtimise nõustajana.

Siseauditi kursuse maht on 30 akadeemilist tundi ning see lõppeb eksamiga, mille ülesehitus on sarnane rahvusvahelise CIA eksamiga. Kursusel tutvustatakse magistrantidele siseauditeerimise olemust ning sise- ja välisauditi erinevusi. Antakse ülevaade siseauditi valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, professionaalseks tööks vajalikest sertifikaatidest ja kutsetunnistustest ning rahvusvahelistest siseauditi standarditest ja eetikakoodeksist.

COSO Enterprise Risk Management raamistiku abil tutvustatakse tudengitele riskide juhtimise ja sisekontrolli põhimõtteid ning pettuste temaatikat. Kursuse jooksul käiakse läbi kogu siseauditeerimise tsükkel, võimaldades üliõpilastel saadud teadmisi auditi läbiviimisel praktikas rakendada.

Nii siseauditeerimise kui ka teiste Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor praktiliste kursustega on vabade kohtade olemasolul võimalik liituda Avatud Kõrgkooli kaudu (kirjutada eek@eek.ee). Kevadel algab taas vastuvõtt venekeelsetele erialadele ettevõtte juhtimine, finantsjuhtimine, logistika ning strateegilise juhtimise magistriprogrammi.

ESAÜ juhatus

Jaga sotsiaalmeedias