ESAÜ kohtus Moldova siseauditi huvilistega

Kuupäev
Sildid: siseaudit, koostöö
Sisu

Rahandusministeerium võõrustas 17.- 19. septembril Moldova delegatsiooni, kes oli tulnud Eestisse sisekontrolli ja auditeerimise teemalisele õppevisiidile.

Kohtumised toimusid lisaks Rahandusministeeriumile ka Riigikontrollis, Audiitorkogus ja Tallinna linnavalitsuses. Eesti Siseaudiitorite Ühing.oli samuti kutsutud delegatsiooni kohtumisele oma tegevust tutvustama.

ESAÜ-d esindas kohtumisel meie asutaja- ja auliige Merike Rabi. Merike tegi delegatsioonile ettekande ESAÜ olemusest, tegevustest ja eesmärkidest. Samuti tutvustas Merike ühingu juhtimispõhimõtteid ning kirjeldas liikmeskonnaga seotud olulisemaid näitajaid.

Moldova delegatsiooni õppevisiidi eesmärgiks oli tutvuda Eesti avaliku halduse finantsjuhtimise ja -kontrollisüsteemide parima praktikaga. Samuti sooviti ülevaadet olemasolevatest Eesti juhtimis- ja kontrollisüsteemidest, organisatsioonidest ja nende sisemistest töökorraldustest ning arutleda, millised on riskid Eesti praktika ja süsteemide kohaldamisel Moldovas.  

Aitäh Merikesele meie ühingu esindamise eest!

Jaga sotsiaalmeedias