ESAÜ teeb koostööd kõrgkoolidega

Kuupäev
Sildid: juhtimine, koostöö
Sisu

ESAÜ teeb koostööd Eesti kõrgkoolidega. Koostöö raames on ESAÜ-s praktikal Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ettevõtliku juhtimise aine magistrant Helina Rajasalu. Helina on ühingus praktikal 1.10.2016 – 30.01.2017. 

Kõrgkoolil on ootus, et magistrant tutvub praktika käigus katusorganisatsiooni juhtimisega ning saab võimaluse juhtida vähemalt ühte töögruppi. ESAÜ saab pakkuda praktikandile praktika jooksul mitmesuguseid tegevusi nagu:

  1. ürituste planeerimine (üldkogu, konverents, mahukam koolitus jne);
  2. sisu töögrupi (kaas)juhtimine;
  3. katusorganiatsiooni sidusorganisatsioonides (kaas)esindamine sh. töögruppides osalemine;
  4. katusorganisatsiooni tegevuste analüüsimine ja strateegiline planeerimine meeskonna liikmena;
  5. juhtimisega seotud kontseptsioonide, dokumentide, põhimõtete vmt välja töötamine;
  6. liikmete hulgas katusorganisatsiooni juhtimist ja/või sellega rahulolu puudutavate uuringute läbiviimine ja analüüsimine.

Esimese kokkupuute ühingu juhtimisega sai Helina juba ESAÜ juhatuse septembrikuu koosolekul. Helina sai ülevaate juhatuse rollidest ja ülesannetest ning rääkisime läbi tema esimesed ülesanded ESAÜ-s.

Helina ütles peale ESAÜ juhatuse koosolekut: "Koosolek näitas mulle, millised inimesed on ühingus ning millised on nende huvid ja plaanid. Juhatus jättis väga hea mulje sõbraliku õhkkonna ja meeletu aktiivsusega".

 

Jaga sotsiaalmeedias