ESAÜ uus koduleht on valmis

Kuupäev
Sisu

Head ESAÜ liikmed ja kodulehe külastajad!

Ühingu uus koduleht on valmis ja kasutamiseks avatud!

Uut kodulehte luues olid meie eesmärkideks sisu mitmekesisus, ühingu tegevusvaldkondade selgem väljatoomine, kaasaegsete kommunikatsiooniviiside kasutuselevõtt ja kasutajamugavus.

Koos kodulehega on valmis saanud ka uues formaadis veebipõhise uudiskirja lahendus ja liikmeskonna haldamise moodul. Mõlemad vähendavad oluliselt senist mahukat käsitööd ja annavad meie kasutusse uudsed viisid suhtluseks ühingu liikmeskonna ja huvigruppidega.

Kodulehelt ja ESAÜ infokanalitest saab kätte kõige värskemad valdkondlikud kodu- ja välismaised uudised, info siseauditi trendidest ja arengutest, tööks ja arenguks vajalikud materjalid ning ühingu juhtimise ja juhatuse ning komisjonide otsustega seotud info.

Täna avame kodulehel ka liikmete keskkonna, teade jõuab teile liikmete listi kaudu.

Liikmete keskkonnast saab infot ühingu liikmete kohta, nagu näiteks kontaktid ja amet, sertifikaadid ja liikmestaaž, tööandjad ja tegevusvaldkonnad jms. Edaspidi on meil plaanis vahendada ka iga liikme põhilisi kompetentse ja parimaid praktikaid siseaudiitori töös. Sellega toetame siseaudiitorite suhtlusvõrgustiku arengut, infovahetust ja kogemuste jagamist, tugevdame ja kasvatame oma kogukonda ning aitame kaasa siseauditi kutseala arengule. 

Kõik kodulehega seotud mõtted ja tähelepanekud saate jätta siia lehe alla kommentaaride aknasse (vaid liikmetele, vajalik sisselogimine). Kui te vajalikku infot kodulehelt ei leidnud, andke palun meile teada info@siseaudit.ee.

Jaga sotsiaalmeedias