Global Council 2017 ülevaade

Kuupäev
Sisu

2017-global-council-attendees.jpg

IIA iga-aastane ülemaailmne Global Council ühendab IIA juhte kogu maailmast, et anda ülevaade meie globaalse organisatsiooni ja elukutse tuleviku kujundamisest, teada saada olulisematest ülemaailmsetest algatustest ning jagada üksteisega teadmisi ja ideid. 19.-22. veebruaril 2017. aastal Roomas Itaalia IIA poolt korraldatud ülemaailmne Global Council oli edukus – seal osales 80 erineva kohaliku ühingu esindajat, IIA Executive Committee liikmed ja töötad, kokku ligi 160 osalejat ja 50 külalist.

Global Councit juhtis IIA 2016-2017 aasta ülemaailmne juhatuse esimees Angela Witzany. Ürituse alguses said tervitussõnadeks sõna kõikide kohalike ühingute esindajad, millele järgnesid IIA Itaalia juhatuse esimehe Maurizio Bonzi kõne ning Vatikani Linnriigi riigikontrolör Libero Milone.

IIA Executive Committee ja IIA ülemaailmse peakorteri töötajate poolt korraldatud aruteludel keskenduti sisendi ja tagasiside kogumisele selliste oluliste teemade osas nagu globaalne strateegiline plaan ja siseauditi sidusrühmade vajadustele vastamine. Delegaadid osalesid ka mitmes teadmiste vahetamise sessioonis, kus ühiselt lahendusi otsiti ja ideid vahetati oma kohalike ühingute tegevuse paremaks juhtimiseks ja liikmete teenindamiseks.

Kohal olid mitme viimase IIA juhatuse esimeest, et jagada viimaseid olulisi ülemaailmseid strateegilisi algatusi, nagu näiteks ülemaailmne valitsemine, siseaudiitori elukutse litsentseerimine ja globaalne advocacy töörühm. IIA tegevdirektor ja president Richard Chambers tutvustas siseaudiitori elukutse ülemaailmset hetkeseisu ja rõhutas kohalike ühingute rolli osatähtsust. Kogu ürituse vältel oli delegaatidele mitmeid võimalusi netwotkinguks.

Global Council'i kokkuvõtte saab alla laadida siit ning presentatsioonid siit.

 

Jaga sotsiaalmeedias