IAF aruanne siseauditi üksuste tegevustest

Kuupäev
Sisu

Internal Audit Foundation (IAF) andis välja aruande ”Siseauditi tegevuste ja ulatuse ühtlustamine organisatsiooni strateegiaga - kuidas ettevõtluskeskkond ja organisatsiooni strateegia mõjutavad siseauditit“ (Aligning Internal Audit Activities and Scope to Organizational Strategy – How the Business Environment and Organizational Strategy Impact Internal Audit).

Uurimisprojektis keskenduti sellele, kuidas siseauditi üksus saab tõhusalt oma tegevuse ühtlustada organisatsiooni strateegiaga. Keskenduti strateegia mõju uurimisele siseauditi tegevustele mõistmaks, milliseid oskusi siseaudiitorid kasutavad oma tegevuse kooskõlastamiseks organisatsioonilise strateegiaga. Uuringu tulemused on eriti märkimisväärse tähtsusega üha muutuva, reageeriva ja kindlama ettevõtluskeskkonna kontekstis.

Uuringu põhiosas on oluline organisatsiooniline faktor – strateegia. Selleks, et paremini mõista, kuidas organisatsiooni strateegia võib siseauditi tegevust mõjutada, viidi läbi intervjuud siseauditi juhtide, tegevjuhtide ja mitmete tööstusharude juhtivate komiteede teiste liikmetega. Seejärel viidi läbi uuring IIA Põhja-Ameerika siseaudiitorite seas, et uurida neid mõjusid ülemaailmselt.

Peamised järeldused, milleni jõuti läbi intervjuude ja uuringute analüüsi, näitavad järgmist:

  • Ärikeskkond üha enam digitaliseerub
  • Siseauditi tööplaan peab olema dünaamiline, et püsida vastavuses keskkonna ja selle muutustega
  • Erinevad strateegilised profiilid mõjutavad siseauditi üksuste tegevust - eriti ühinemise, omandamise, vertikaalse integratsiooni ja mitteseotud mitmekesistamise puhul.

Iga uuringu sektsiooni lõpus pakutakse praktilisi lahendusi, andes siseauditi praktikutele nõu. Uuringu saate alla laadida siit.

Jaga sotsiaalmeedias