IIA andis välja siseauditi kvaliteedi hindamise uue käsiraamatu

Kuupäev
Sisu

Siseauditi kvaliteedi hindamise käsiraamatu uus versioon on kooskõlas 2017. aasta alguses rakendunud rahvusvaheliste kutsetegevuse raampõhimõtetega.

Siseauditi kvaliteedi hindamise käsiraamatut on ajakohastatud nii, et see hõlmab IIA rahvusvahelisi kutsetegevuse raampõhimõtteid (IPPF) ning siseauditeerimise kutsetegevuse rahvusvahelisi standardeid, mis jõustusid 1. 01. 2017. Kuigi käsiraamatu põhistruktuur ja mõisted on jäänud samaks, on selles täiendusi ja lisasid.

Põhilisemad muudatused:

  • Suurem selgus kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi kohase täieliku välishindamise, sõltumatu kinnitamise ja sisehindamise vahel ning uus peatükk lisatud sisehindamiste läbiviimise kohta.
  • Ühtlustatud planeerimisprotsess, kus on selgelt eristatud planeerimise etapp ning läbiviimise etapi kohapealsed tegevused.
  • Lisad on ümber kujundatud kasutajasõbralikumaks, luues selge seose erinevate osade vahel, hõlmates vastavuse hindamist, heade siseauditi praktikate väljaselgitamist ja pidevaid täiustamise võimalusi, mis on esitatud mugavalt ühes jaotises.
  • Uus dokument, mis hõlbustab hindaja või hindamismeeskonna tööpaberite ülevaatamist.
  • Uuendatud aruandevorm, mis aitab selgemalt esile tuua hindamise tulemusi.
  • Uus aruande vorm, mis on mõeldud organisatsioonidele, kes viivad läbi iseseisva sisehindamise välise kinnitusega.

Täpsem teave IIA kodulehelt.

Meil on hea meel teada anda, et käsiraamatu uus versioon on kättesaadav ESAÜ raamatukogust ning 2018. aasta alguses tõlgitakse see ka eesti keelde.

Jaga sotsiaalmeedias