IIA Norra: sektorite ülene valitsemise juhend

Kuupäev
Sisu
IIA Norra on välja töötanud sektorist sõltumatud valitsemise juhised, mille fookus on organisatsioonide ja ettevõtete sisemisel juhtimisel.

Juhend on tõlgitud inglise keelde ja IIA Norra esitles juhendit veebiseminaril 8. juunil 2021.

iia_norway_guidelines_for_governance_blok.pngJuhendi sihtrühmaks on kõik, kes vastutavad moel või teisel valitsemise eest nii era- kui ka avalik-õiguslikes organisatsioonides, sealhulgas siseaudiitorid ning kõik teised, kellel on mingi roll valitsemises või lihtsalt huvi nende teemade vastu.

Juhend ei ole konkreetne õpetus, samuti ei ole see koostatud eesmärgiga käsitleda kõikide valdkondade ja sektorispetsiifiliste seaduste ning määruste üksikasjalikke nõudeid. Juhendi erinevad osad vastavad paljudele neist nõuetest, kuid mitte kõikidele ja see pole ka eesmärk.

Vaata VIDEOT, saad siit kiire ülevaate juhendi kasulikkusest siseaudiitoritele. 

Selle juhendmaterjali kasutajad peavad seetõttu kohandama juhendi erinevaid osi vastavalt oma tegevusvaldkonna ja sektori üksikasjalikele nõuetele, aga ka vastavalt ettevõtte suurusele, keerukusele, kultuurile jne.

Juhendi suunised võimaldavad olla kasutamisel paindlik. Eesmärgiks võiks olla juhendi kui terviku mõtte mõistmine ja selle praktikas kasutamine arvestades, et  mõned juhendi osad võivad teatud juhtudel ja eriti väiksemate ettevõtete jaoks olla vähem olulised.

Ettevõtte suuruse ja keerukuse kasvades kasvab vajadus struktuuri, eesmärkide ja planeerimisprotsesside selguse ning riskijuhtimise ja kontrolli järele. Selle juhendmaterjali praktiline lähenemine peaks seda arenguprotsessi tagant lükkama.

ESITLUSE saab alla laadida SIIT. JUHENDI saab SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias