IIA presidendi 2022 aasta suur ülevaade

Kuupäev
Sisu

Eesti Siseaudiitorite Ühing on alates 2000. aastast sisaudiitorite ülemaailmse organisatsiooni Institute of Internal Auditors (IIA) liikmesorganisatsioon, täna on meil liikmeid pea 300. IIA-l on enam kui 200 000 liiget üle maailma, oleme selle väärika kogukonna täieõiguslikud liikmed.

IIA president ja tegevjuht Anthony Pugliese ütleb, et 2022. aasta saavutusi kokku võttes on palju rõõmustavat.

IIA president Anthony PuglieseIga aasta lõpp annab võimaluse mõtiskleda oma saavutuste üle ja võtta hetk, et tähistada ühiselt tehtud töö tulemusi.

Valmistudes 2023. aastaks, tahaksin jagada mõningaid IIA viimase 12 kuu saavutusi ning tänada kõiki liikmeid üle maailma, kõiki vabatahtlikke ja meie töötajaid, kes kõik need head tulemused võimalikuks tegid.

 

 

2022. aasta ülevaate võtmeteemad on järgmised:

  • Kutsestandardite arendamine
  • Meie liikmete ja kutseala arengute eest seismine
  • Liikmeväärtuste tugevdamine ülemaailmselt
  • Järgmise põlvkonna siseauditi praktikute toetamine
  • IIA brändi ja visuaali uuendamine

Siseauditi kutsestandardite arendamine

Meie vabatahtlikud ja töötajad tegid 2022. aastal suuri edusamme projektis IPPF Evolution, mille eesmärk on taas läbi vaadata ja ümber mõtestada kutsestandardid ja selle põhielemendid, mis moodustavad siseauditi kutseala rahvusvahelise raamistiku (IPPF).

Ootan pikisilmi uute standardite avalikustamise kavandit 2023. aasta esimese kvartali lõpus. Lisaks siseauditi praktikute panusele – sealhulgas 90 erineva riikliku partnerettevõtte juhtkonnad – tegime suuri jõupingutusi tagasisidet saamiseks  meie huvirühmadelt, nagu regulaatorid, ettevõtete tippjuhid ja standardeid kehtestavad organid üle kogu maailma.

See aitab tagada, et uuenev IPPF raamistik kajastab kutseala vajadusi, teenides samal ajal ka avalikke huve. Kuid me ei värskenda ainult standardite sisu. Ühtlasi võtame brändi uue nimega, mis selgitab selgemalt, mis on standardid.

Edaspidi nimetatakse siseauditi kutseala rahvusvahelisi standardeid ülemaailmseteks siseauditi standarditeks™.

Need muudatused – standardid, mis vastavad senisest enam kutseala tänastele vajadustele, mis on välja töötatud kutseala jaoks oluliste ülemaailmsete huvirühmade tagasiside põhjal ning täpne ja selge nimi – aitavad meie erialal edasi areneda ja saada tõhusa valitsemise asendamatuks osaks.

Meie liikmete ja kutseala arengute eest seismine

Kuigi siseauditi kutseala brändi kujundamine on oluline, on oluline ka selle edendamine ja kaitsmine. Meie kutseala väärtuse ja positsioneeringu sõnumi edastamine regulaatoritele ja seaduseandjatele oli ajendiks 2022. aastal veel üheks oluliseks saavutuseks: IIA uue ülemaailmse avaliku poliitika loomise meeskonna arendamine.

Meeskond, mis hõlmab laiendatud kohalolekut Washingtonis, D.C.-s ja Kanadas, võimendab IIA ja siseauditi kutseala hääli ja huvisid. Selle ettevõtmise lahutamatuks osaks oli IIA esimese poliitilise tegevuse komitee loomine. IIA PAC on kahepoolne ja keskendub USA föderaalselt valitud ametnike ja ametikandidaatide toetamisele, kes propageerivad siseauditi ametit.

PAC aitab edastada olulisi sõnumeid meie kutseal kohta, parandab juurdepääsu mõjukatele sidusrühmadele ja aitab meil toetada neid, kes meid toetavad. USA-põhise algatusena on PAC-i panus piiratud USA kodanike ja ettevõtetega.

Kuigi uus PAC on suunatud USA seadusandjatele ja reguleerivatele asutustele, peaksin märkima, et sarnast tutvustamistööd teevad meie partnerettevõtted üle maailma. Kuigi need pingutused rõhutavad meie tutvustamistööd Ameerika Ühendriikides, jätkame nende ettevõtmiste kasvatamist kogu maailmas. Olen põnevil võimalustest ja tööst, mida me 2023. aastal Kanadas, Kariibi mere piirkonnas ja oma partnerettevõtetega ette võtame.

Liikmeväärtuste tugevdamine ülemailmselt

Siseauditi ülemaailmse kutseala ja organisatsioonina oleme pühendunud kõigi IIA liikmete väärtuste suurendamisele kogu maailmas. 2022. aastal võtsime oma võrgustikku vastu neli uut liiget – Boliivia, Honduras, Senegal ja Vietnam.

Lisaks tegime #OneIIA lähenemise toetamiseks 2022. aastal suuri edusamme globaalse tegevusmudeli värskendamisel. Me tõime kokku 45 partnerorganisatsiooni alustamaks koostööd IIA peakorteri töötajatega, et arendada tooteid ja teenuseid, mis ajakohastavad ja täiustavad meie liikmete IIA kogemust.

Samuti saavutasime märkimisväärseid edusamme mitme eesmärgi osas meie uues globaalses strateegilises plaanis, mille kohta saate rohkem lugeda meie 2021. aasta aastaaruandest.

Enamik neist eesmärkidest on kahe- kuni kolmeaastased projektid, kuid mul on väga hea meel jagada, et esimesel täisaastal saavutasime 10 erineva eesmärgi puhul vähemalt 50% täitmise. Meie edu nendes valdkondades on meie meeskondade tugeva koostöö tulemus; tugev koostöö partnerettevõtetega ja vabatahtlikega ja taas ka siin lähenemise #OneIIA mentaliteedi omaksvõtt.

Osa meie strateegilisest plaanist keskendub meie võrgustiku ja võimaluste laiendamisele meie liikmetele – nii praegustele kui ka potentsiaalsetele tulevastele liikmetele. Sel eesmärgil sõlmisime eelmisel kuul hariduspartnerluse Sertifitseeritud Pettuste Eksamineerijate Ühinguga (ACFE). See partnerlus on loodud selleks, et aidata meie mõlema organisatsiooni liikmetel suurendada oma pädevust pettuste auditeerimise ja uurimise vallas, ühendades samal ajal auditi, avastamise ja uurimise võimekuse, et aidata organisatsioonidel võidelda pettuseriskide ja väljakutsetega.

See partnerlus hõlmab erinevaid koostöövõimalusi, sealhulgas ühiseid uurimisprojekte, mõjusat mõttejuhtimist, koostööd konverentside ja ürituste programmides, aga ka uut ühist veebisaadete seeriat "Fraud Perspectives", mis hõlmab olulisi pettusega seotud teemasid.

2022. aastal töötati välja ka muljetavaldav maailmatasemel uurimisaruannete kogumik kriitiliste ja oluliste riskide ja teemade kohta alates DEI-st kuni ESG-ni.

Järgmise põlvkonna siseauditi praktikute toetamine

Teine osa meie strateegilisest plaanist keskendub kutseala arengutele ja uutele noortele tulijatele valdkonda, luues tugeva tulevaste juhtide võrgustiku.

Selle eesmärgi saavutamisele kaasaaitamiseks tutvustasime augustis kõigile Põhja-Ameerika kolledži üliõpilastele IIA liikmelisust. Teeme tihedat koostööd koostööpartneritest ettevõtete juhtidega, et laiendada IIA-s tasuta üliõpilasliikmete hulka üle kogu maailma.

Veelgi enam, andsime 2022. aastal Siseauditi Sihtasutuse kaudu toetusi 60 000 dollari väärtuses, pakkudes üheksale ülikoolile vahendeid, et toetada õppekavade arendamist, üliõpilaste värbamist, mentorlust, õppeassistente ja pakkuda stipendiume.

IIA uus bränd ja visuaalne keel

2022. aasta alguses käivitasime uue IIA veebisaidi, uuendasime ajakirja Internal Auditor kujundust ning ajakohastasime IIA ülemaailmset brändi.

Kuigi kõik need uuendused on avalikkusele suunatud aspektid, uuendasime jõulise digitaalse ümberkujundamise osana ka oma klienditeenindusplatvormi, värskendasime oma veebilehe sisuhaldust ja meiega seotud ettevõtete portaale ning palju muud.

See töö oli meie digitaalse transformatsiooni ja liikmetele suunatud teenuste tõhustamise mitmeaastase projekti kulminatsioon ning me pole sellega veel lõplikult valmis. Teame, et veel on teha mitmeid parandusi, et täielikult realiseerida uuenduste ja investeeringute lubadus ning potentsiaal.

Jätkame oma protsesside viimistlemist ja täiustamist, kuni need süsteemid on muudetud sujuvaks ja töötavad laitmatult, pakkudes meie koostööpartneritele, liikmetele ja töötajatele ning kõigile vabatahtlikele parimat võimalikku kasutuskogemust. See märkimisväärne investeering peegeldab meie pühendumust pakkuda oma tooteid ja liikmeteenuseid tõhusalt, turvaliselt ja mugavalt, hoides teid – meie liikmeid – kõikide tegevuste keskmes.

Nendest tipphetkedest näeme juba suuri ja olulisi arenguid, aga me alles alustame. Kui vaatame ette, et IIA ja meie kutseala jaoks tuleb järjekordne edukas aasta, julgustan teid kõiki kasutama kõiki tööriistu, ressursse ja sündmusi, mis muudavad teie liikmestaatuse mitte ainult väärt investeeringuks, vaid ka suureks väärtuseks.

Oleme uhked, et oleme teie professionaalne koostööpartner ja oleme jätkuvalt pühendunud sellele, et teile pakkuda kõige kindlamat tee professionaalse edu saavutamiseks.

Soovin teile õnne ja tervist ning tulemuslikku aastat.

Täispikka ingliskeelset postitust saad lugeda SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias