IIA president: tänan teid suurepärase aasta eest

Tõlkis ja toimetas Mare Timian
Kuupäev
Sisu

Jõudnud 2023.aasta viimastesse päevadesse tahaksin võtta hetke, et tunnustada ja tähistada mõningaid saavutusi, mis muutsid 2023. aasta siseauditi kutseala jaoks pöördeliseks, ütleb IIA president ja tegevjuht Anthony Pugliese.

2023. aastat kokku võttes jagab IIA president Anthony Pugliese selle aasta kõige erakordsemaid verstaposte.

IPPF areng: totaalne pööre

Mis tahes esile tõstetud sündmuste loend peab seekord algama suurima projektiga IIA ajaloos. Pärast enam kui kolm aastat kestnud uurimistööd, ülemaailmset teavitamist ja peenhäälestamist on IIA uued ülemaailmsed siseauditi standardid heaks kiidetud ja me avaldame need 2024. aasta jaanuari alguses.

Anthony Pugliese Selleni jõudmine polnud lihtne. Kuigi meie olemasolevad standardid olid tugevad, ei vastanud need enam nõudmistele, mis on vajalikud äritegevuse pidevalt areneva olemuse ja kiirenevate muutuste tempoga sammu pidamiseks.

Käivitasime ülemaailmse teavituskampaania, et paluda meie liikmete, siseauditi praktikute, koolitajate, standardite kehtestajate ja teiste sidusrühmade panust tagamaks, et IIA uued standardid kajastaksid kiiresti areneva siseauditi kutseala olulisi vajadusi.

Tulemuseks on paindlikum raamistik, mida saab kohandada ainulaadsete väljakutsetega, millega siseaudiitorid maailma eri nurkades silmitsi seisavad, ja põhjalikum standardite kogum, mis sisaldab teemakohaseid juhiseid, mis hõlmavad olulisi fookusvaldkondi, nagu näiteks küberjulgeolek. IIA uute standardite loomine ja nende jõustamine on meie organisatsiooni ja meie elukutse jaoks ajalooline verstapost.

Vastastikuse mõistmise memorandum ARABCIIAga: ülemaailmsete partnerluste tugevdamine

MoU With ARABCIIA: Strengthening Global PartnershipsVeebruaris allkirjastasime vastloodud Araabia Siseaudiitorite Konföderatsiooni (ARABCIIA) vastastikuse mõistmise memorandumi (MoU). Vastastikuse mõistmise memorandum annab tunnistust meie pühendumusest edendada ülemaailmset koostööd ja on veel üks suurepärane näide #OneIIA lähenemisviisist. See leping võimaldab 10 meie partnerriigil – Saudi Araabia Kuningriik, Kuveit, Liibanon, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Jordaania, Egiptus, Maroko ja Sudaan – paremini teha koostööd nii omavahel kui ka IIA Global organisatsiooniga teadusuuringute ja sündmuste alal, aga ka tõlketööd ja samuti pidev erialane koolitus.

See strateegiline partnerlus avab uusi võimalusi teadmiste vahetamiseks, oskuste arendamiseks ja koostööalgatusteks, mis toetavad meie ühiseid jõupingutusi siseauditi kutseala kasvatamisel.

Araabia Ühendemiraatide Great Audit Minds piirkondlik konverents: suur edu

Novembris 2023 pidasime Abu Dhabis IIA esimest piirkondlikku Great Audit Minds (GAM) üritust. See verstapost peegeldab meie pühendumust pakkuda kohandatud, piirkonnapõhiseid teadmisi ja uuenduslikke lahendusi vastuseks IIA mitmekesise liikmeskonna muutuvatele vajadustele. Loodame IIA piirkondlike GAM-ürituste laiendamist teistele turgudele 2024. aastal ja edaspidi.

Pettuste alane partnerlus Certified Fraud Examiners`iga (ACFE)

2023. aastal oleme pühendunud tõhustatud koostööle Certified Fraud Examiners (ACFE) assotsiatsiooniga. Koos käivitasime uue veebiseminaride sarja ning pühendusime ühisele uurimis- ja mõttetööle. Ootame koostöö süvenemist 2024. aastal.

PCAOB-i siseaudiitorivastase keele kaotamine: propageerimine tegevuses

Advocacy in Action2022. aasta lõpus pakkus Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) välja uue auditistandardi „The Auditor’s Use of Confirmation, and Other Proposed Amendments to PCAOB”, mis oli ebaõiglaselt suunatud siseaudiitori elukutse aususele väites, et siseaudiitorid võivad auditi kinnitusi muuta.

Pärast uue standardi väljapakkumist juhtis meie advokaadimeeskond jõulist kampaaniat rohujuuretasandi toetuse suurendamiseks kogu siseauditi kutsealal. Kokku esitas 19 organisatsiooni ja eraisikut meie kutseala toetavaid kommentaare, sealhulgas The Wendy’s Company, College of College and University Auditors, National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) ja Grant Thornton, LLP, mis mõjutasid PCAOB mõtteviisi. Vaatamata sellele, et siseaudit on väike osa ettepanekust, toetasid peaaegu pooled kõigist esitatud avalikest kommentaaridest siseauditi kutset.

Septembris 2023 eemaldas PCAOB siseaudiitoreid halvustava teksti ning täpsustas ja rõhutas siseaudiitorite olulist rolli ettevõtte finantsaruandluse kvaliteedi tõstmisel. See tulemus oli meie kutseal jaoks tohutu võit ja märkimisväärne näide valdkonna tegevuste propageerimisest.

Ülemaailmne uurimissari "Risk fookuses": teedrajavad ülevaated

2023. aastal tutvustasime uhkusega esimest Global Risk in Focus uuringut, mis pakub siseauditi vaatenurgast enneolematut ülevaadet globaalsetest riskidest.

Global Risk in Focus küsitles siseauditi juhte Aafrikas, Aasia Vaikse ookeani piirkonnas, Euroopas, Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas ja Põhja-Ameerikas, et saada ülevaade nende piirkonda mõjutavatest suurimatest riskidest. Saadud aruanded pakuvad praktilisi andmepõhiseid uuringuid, mis aitavad siseaudiitoritel ja nende sidusrühmadel mõista praegust riskimaastikku ja koostada siseauditi plaane järgnevateks aastateks.

Iga piirkonna kohta koostatud aruannetega saavad siseaudiitorid ja nende organisatsioonid selgitada aktuaalseid riske ning tõstatada nende riskidega seotud teemasid ja riskide maandamise plaane oma ettevõtte juhatuses. Siseauditi praktikud ei süvene mitte ainult oma piirkonna riskidesse, vaid näevad ka seda, kuidas need riskid mõjutavad ka globaalset ärimaastikku. Selle uue teabe abil saavad siseaudiitorid aidata oma organisatsioonidel praegusel riskimaastikul liikuda ja astuda samme, et olla riskideks paremini ette valmistatud.

Visioon 2035: meie tuleviku loomine

Ajal, mil maailm areneb kiiremini kui kunagi varem, oleme otsustanud mitte maha istuda ja lihtsalt muutustele reageerida, vaid pigem olla proaktiivsed ja luua ise oma tulevikku.

Internal Audit: Vision 2035Selle aasta alguses käivitas IIA algatuse "Siseaudit: Visioon 2035 – Loome üheskoos tulevikku". See projekt aitab meil ette kujutada siseauditi ametit aastal 2035, teha kindlaks, kuidas saame selle aja jooksul siseauditi väärtust tõsta ja kaardistada sammud, mida peame astuma selle tuleviku elluviimiseks.

Arvestades muutuste kiiret tempot, on siseaudiitoritel oluline näha ette uusi suundumusi, mis mõjutavad meie elukutset, ja nendega kohaneda. See projekt aitab meil valmistuda tulevikuks, kaasates ülemaailmselt eksperte, vabatahtlikke ja koostööpartnereid, et lahendada kriitilisi küsimusi. Näiteks: milline näeb välja siseaudit aastal 2035? Kuidas audiitori roll areneb? Ja kuidas saame siseauditi väärtust tõsta? Lõpparuanne, mille IIA kavatseb avaldada 2024. aasta keskel, annab põhjalikud soovitused nendeks tegevuseks.

Kuigi tuleviku ennustamine pole kunagi lihtne, tunnistab see projekt nüüd ja praegu tegutsemise tähtsust ja on järjekordne näide IIA pühendumusest olla meie enda saatuse kujundamisel ennetaval positsioonil.

Võrgustiku tugevdamine: üliõpilaste liikmesus ja CIA turu-uuring

Tegime suuri edusamme ka tulevaste siseaudiitorite ja CIA sertifikaadi omanike võrgustiku laiendamiseks ja tugevdamiseks.

Eelmisel aastal võtsime Põhja-Ameerikas kasutusele üliõpilasliikme staatuse, mis on ilma liikmetasuta. 2023. aastal on üliõpilaste liikmelisus IIA-s enam kui kahekordistunud. Jätkame koostööd koostööpartnerite ja huvirühmadega, et võimaluse korral laiendada üliõpilasliikmete arvu üle maailma. Siseauditi juhtide järgmise põlvkonna toetamiseks lisasime oma akadeemilisse võrgustikku 14 siseauditit õpetavat ülikooli ning pakkusime uusi mentorlusvõimalusi ning tugevdasime stipendiumide ja auhindade kogu.

Ja viisime läbi ka ulatusliku CIA turu-uuringu, et mõista kutseala ootusi ja vajadusi meie lipulaeva - CIA sertifikaadi osas. Selle projekti eesmärk on mõista, milliseid CIA sertifikaadi ja eksami komponente tuleb parandada, et edendada kasvu, säilitada asjakohasus ja CIA maailmatasemel tunnustus. Kutsetunnistuste nõukogu hindab kõike alates CIA eksami struktuurist kuni CIA-järgse spetsialiseerumise võimalusteni. Lõpptulemuseks on CIA programm, mis vastab jätkuvalt siseaudiitori kaasaegsetele vajadustele ja aitab teil näidata professionaalset tipptaset.

Palju õnne suurepärase aasta puhul

Need verstapostid – väike, kuid muljetavaldav ülevaade kõigest, mille te olete sel aastal võimalikuks teinud – näitavad meie kindlat pühendumust IIA ja siseauditi kutseala tuleviku loomisele.

Tänu väsimatule koostööle ja pühendumusele on IIA saavutanud tohutu kasvu – 2022. aastal on see enam kui 232 000 liiget ja 2023. aastal üle 245 000 liikme üle maailma.

See ei tähenda mitte ainult meie siseauditi kogukonna laienemist, vaid tõstab esile ka kollektiivset kirge ja pühendumust, mis meie tegevust ja kutsealal edasi viib. Suurepärase Tööandjana sertifitseeritud IIA saavutus tunnustab meie pühendumust olla suurepärane tööandja ja seada inimesed esikohale.

Järgmisesse aastasse astudes jätkakem nende saavutuste hoogu, mida toidab meie ühine visioon ja pühendumus tipptaseme saavutamisele. Koos jätkame piiride nihutamist, innovatsiooni edendamist ja siseauditi kutseala tuleviku kujundamist.

Aitäh suurepärase aasta eest! Soovin teile ja teie lähedastele rõõmsat pühadeaega ja edukat uut aastat.

Jaga sotsiaalmeedias