ITL ja AKI isikuandmete kaitse juhend tarkvaraarenduse tellijale

Kuupäev
Sisu

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) pani koos Andmekaitse Inspektsiooniga kokku juhendmaterjali, mis aitab tarkvaraarenduse tellijal tagada isikuandmete kaitset.

Soovituslik juhendmaterjal on koostatud kontrollküsimustena, millele tarkvaraarenduse tellijal on kasulik tellimuse ettevalmistamisel vastata. Juhendmaterjali koostamise algatusettepaneku tegid tarkvaraarendusega tegelevad ettevõtted, kes on ITL liikmed.

Andmekaitse Inspektsiooni juhi Viljar Peebu sõnul on oluline tõsta nii avaliku kui ka erasektori hankijate teadlikkust isikuandmete kaitse töötlemisega seotud tingimuste osas. "Hankija kohustus on informeerida arendajat kõigist isikuandmete töötlemisega seonduvatest tingimustest," märkis ta. "Seetõttu on oluline, et tellija oleks andmekaitse põhimõtete ning nõuetega kursis ja oskaks nendega juba enne arenduse tellimist arvestada," lisas Peep.

25. maist tuleb Eestis kohaldada praegu kehtiva isikuandmete kaitse seaduse asemel Euroopa Liidu uut isikuandmete kaitse üldmäärust, mis reguleerib füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete vaba liikumist.

Juhendmaterjali leiab SIIT.

Uudise allikas ituudised.ee

Jaga sotsiaalmeedias