Karjääri juhtimine siseauditis: Kuidas sa aru saad, millal on aeg ära minna?

autor Richard ChambersIIA president ja tegevjuht
Kuupäev
Sisu

Pakume teile lugemiseks tõlkeartiklit IIA presidendilt ja tegevjuhilt Richard Chambersilt, kus ta arutleb nii olulisel teemal nagu seda on karjäär ja meie valikud sellel teel. Kuna paljud meie liikmetest on samuti suure kogemusega siseaudiitorid ja pikalt töötanud siseauditi valdkonnas, siis on üsna tõenäoline, et olete teiegi mõelnud samu mõtteid ja kaalunud mingis etapis oma valikuid. Kui soovite arutleda loetud teemal, siis saate kirjutada oma mõtted artikli alla kommentaari aknasse (võimalus sisseloginud liikmetele). Head lugemist!

Üks rahuldustpakkuvamaid aspekte minu töös IIA presidendi ja tegevjuhina on võimalus kohtuda noorte spetsialistidega, kes on just alustamas oma karjääri siseauditi alal. Need kokkusaamised tuletavad mulle meelde põhjusi, miks mina selle kutseala kunagi valisin, elavdades ikka ja jälle minu kirge siseauditi valdkonnas tehtava suhtes.

Kohtusin mõni aeg tagasi verivärskete siseaudiitoritega ühel SOPACi (Vaikse ookeani lõunaosa ja Aasia piirkonna) konverentsil, mille korraldaja oli Austraalia IIA. Nagu sellistel kohtumistel sageli juhtub, küsisid noored kolleegid minult karjäärinõuandeid. Enamjaolt on küsimused sarnased, nagu neid ikka minult küsitakse: "Kas ma peaksin spetsialiseeruma mingile kindlale siseauditi valdkonnale?" või "Mis kvalifikatsioonid ja sertifikaadid mind kõige rohkem aitavad?" jne.

Kuid oli üks küsimus, mis oli ootamatu. Üks noor naine küsis: "Kuidas sa aru saad, millal on aeg lahkuda?" Ma andsin talle kiire vastuse, kuid mida enam seda järgnevatel päevadel endamisi arutasin, seda selgemaks sai, et see on keeruline küsimus.

Karjäärimuutustes on niivõrd palju tegureid, et lihtsat vastust ei ole olemas. Pärast pikka arutlust sai mulle selgeks, et karjääriotsuste tegemine on rohkem kunst kui teadus ja teinekord nõuab see mingil määral pimesi uskumist. On mõningaid asju, mida teile kõhklemata soovitaksin, näiteks kaalutle rahulikult ning ära tee karjääriotsuseid emotsioonide põhjal. Siin on neli põhiküsimust, mis tuleks igal karjäärivahetust kaaluval siseaudiitoril kindlasti enda jaoks läbi mõelda.

Esiteks. Mis on minu strateegilised eesmärgid ja kas muutus toetaks neid eesmärke?
Olen tihti soovitanud siseaudiitoritel luua oma karjääriplaan koos selgelt määratletud strateegiliste eesmärkide ja teetähistega. Sääraseid karjääriplaane tuleks regulaarselt üle vaadata ja muuta vastavalt vajadusele. IIA Karjäärikaardi rakendus tugineb sellele põhimõttele. Kui sa kaalud käiku, mis sind sellel rajal kuigivõrd edasi ei aita, võib olla aeg ümber mõelda.

Teiseks. Kas ma olen oma praeguses rollis olnud piisavalt pikalt, et kogemustest kasu saada?
Iga tööülesanne peaks sulle pakkuma võimaluse õppida uusi oskusi ja lihvida kompetentse, mille sina töökohale kaasa tõid. Kui praegune amet pakub sulle jätkuvalt väljakutseid, siis tuleks lahkumist päris mitu korda läbi kaaluda. Tavaliselt ma soovitan inimestel püsida ametis vähemalt ühe aasta enne kui üldse hakata muutusi kaaluma.

Kolmandaks. Millest ma lahkudes loobun?
Uue töö võimalus ahvatleb kergesti, kuid on kindlasti tähtis läbi mõelda, mida lahkumisega kaotad. Näiteks pead võib-olla loobuma tugevast mentorisuhtest oma kolleegi või juhiga. Samuti ei ole mingit garantiid, et sa uue töökoha organisatsioonikultuuriga sobid või selles arened.

Neljandaks. Miks ma tahan edasi liikuda?
See on ilmselt kõige raskem küsimus ja selline, mis nõuab ausust iseenda suhtes. Veendu, et lahkud õigetel põhjustel. Kas sinu põhjused edasi liikumiseks on kõik töökeskkonna pärast või toidavad su rännukirge välised tegurid?

Oma raamatus "Lessons Learned on the Audit Trail" pakun ma mitmeid õpetusi, mille olen välja noppinud oma nüüd juba 40 aastani ulatuvast siseauditi karjäärist. Üks elu õppetunde, mida lugejaga jagada tahan, on asjakohane ka karjäärimuutuse kaalumisel: ole oma soovidega ettevaatlik. Karjäär on enamat kui uus palgatõus või edutamine. Veendu, et järgmine töö on miski, mida sa tõesti teha tahad.

Töökoha vahetamiseks on muidugi olemas ka õigustatud põhjuseid. Võib-olla ei sobi sulle organisatsioonikultuur või sinu juht ei väärtusta sinu tehtavat tööd. Tuleks arvestada töö- ja eraelu tasakaalu, ning kindlasti on õigustatud põhjus lahkumiseks lootusetult piiratud edutamisvõimalused töökohal. Ühes hiljutises postituses Forbes.com lehel jagas Liz Ryan näpunäiteid teemal "Kuus tundemärki, et su töökoht ei ole sind enam väärt." Neile tasub mõelda töökoha vahetust kaaludes:

  1. Tee ei vii edasi. Siit pole kuhugi minna. Ei ole mingit võimalust juurde õppida, olla mõjusam või oma võimeid rohkemalt kasutada. Pane ajama!
  2. Seal ei ole mitte kelletki õppida. Sinu ümber ei ole kedagi, kes näeks välja nagu mentor või treener. Sina oledki seal kõige targem inimene. Tee kaabet!
  3. Inimesed sinu ümber ei taha su ideedest kuuldagi. Neile meeldivad asjad just nii nagu nad on. Mis siis, ükski asi ei toimi korralikult? Neid ei huvita. Põgene!
  4. Sa ei saa tööl kasutada oma mõistust ega südant. Sa oled kitsasse kasti kinni jäänud. Sa oled hammasratas kellegi teise masinavärgis. Lase jalga!
  5. Ülemus ei mõista sind ja sina ei mõista teda. See on disharmoonia. Sa ei saa oma töökohal areneda ei inimese ega professionaalina. Liigu edasi!
  6. Sa ei naudi oma tööd ega oota rõõmuga tööleasumist ei esmaspäeva... ega ka ühegi teise päeva hommikul. Sinu keha ütleb sellega "Jookse minema!"

Misiganes põhjustel sa edasiliikumisest mõtled, on hädavajalik, et sa teed selle protsessi läbi kannatlikult ja kaalutletult. Ma soovitan esitada endale küsimused, mille olen siin kokku võtnud ja mõelda märkidele, et on aeg edasi liikuda tagamaks, et su vastused püsivad samad.

Niipalju kui võimalik, tee selline karjääriliigutus, mis võimaldab sul oma karjääriplaanis edasi jõuda. CV-s kajastuv ainult ühe tasandi piires liikumine võib sulle vastu töötada.

Kui kaalulud siseauditi elukutse juurest üldse lahkuda, soovitan tungivalt ümber mõelda. Siseaudit on oma ajaloo ühes põnevaimas ajastus. Üha enam on meie sidusrühmad lootmas, et siseaudit teeb tänasega võrreldes veelgi enamat. Meid väärtustatakse mitte ainult meie kogemustest õppimise ja seoste nägemise pärast, vaid ka meie läbinägelikkuse ja ettenägelikkuse pärast. Kes ei tahaks olla selles maailmas osaline!?

Jaga sotsiaalmeedias