"Kolleegile Külla" Põhja-Eesti Regionaalhaiglas

Autor
Kuupäev
Sisu

„Kolleegile Külla“ Põhja-Eesti Regionaalhaiglas

16. aprillil toimus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas siseaudiitorite seas populaarne „Kolleegile Külla“ üritus.

Regionaalhaigla juhtivaudiitor Triin Rõigas kutsus meid Regionaalhaigla nostalgilistesse Hiiu korpuse ruumidesse. Hiiu korpuses asub ajutiselt ka verekeskus. 

Esmalt tutvustas Triin Regionaalhaigla struktuuri. Saime aimu kuivõrd suure ulatusega on Regionaalhaigla grupp, kuhu kuuluvad lisaks Regionaalhaiglale 3 tütarhaiglat - Läänemaa haigla, Hiiumaa haigla ja Raplamaa haigla. Samuti tehakse koostööd Rakvere haigla, Järvamaa haigla ja Pärnu haiglaga ning osutatakse kiirabiteenust 10-s kiirabipunktis Lääne- ja Harjumaal. Sealhulgas osutatakse esmaabiteenust Eesti väikesaartel (Ruhnu, Kihnu, Vormsi ja Prangli). Regionaalhaigla grupis töötab veidi üle 5300 inimese.

Lisaks andis Triin ülevaate Regionaalhaigla auditite süsteemist, siseauditi ajaloost, rõõmudest ja väljakutsetest. Tore oli kuulda, et Regionaalhaiglas on Triinu auditid vägagi oodatud ning tema poole on korduvalt pöördutud, et auditis osaleda ja auditi valimisse saada.

Seejärel rääkis meile Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep verekeskustest Eestis ja vereloovutusest. Ave andis hea ülevaate doonorite profiilist, vere koostisest ja veretoodete valmistamisest ning kasutamisest. Huvitav oli kuulata, milliseid verekomponente doororverest „toodetakse“ ja milleks neid patsientide ravis kasutatakse. 

Verekeskuse kvaliteedijuht Keiu Soorm tutvustas siseaudiitoritele verekeskuse kvaliteedisüsteemi. Keiult saime teada, kui paljudest erinevatest direktiividest, seadustest ja seotud määrustest verekeskus peab lähtuma. Verekeskusel on ISO akrediteering ja verekeskuses viiakse iga-aastaselt läbi sisemisi kvaliteediauditeid. Lisaks teostatakse verekeskuses regulaarseid välisauditeid ja inspektsioone (näiteks (Ravimiamet, Eesti Akrediteerimiskeskus).

Boonusena said üritusel osalenud siseaudiitorid külastada verekeskuse ruume ja näha, milliste seadmetega verekomponente valmistatakse ja kuidas neid säilitatakse.

Suur tänu Triinule huvitava ja meeldejääva ürituse korraldamise eest!

Huvi korral saab doornorlusest lugeda verekeskuse lehelt SIINVeebilehelt on ka näha, millised on parasjagu erinevate veregruppide verevarud.  

Jaga sotsiaalmeedias