„Kolleegile külla“ Siseministeeriumisse

Keskkonnaministeeriumi siseaudiitor
Kuupäev
Sisu

Selle aasta viimane üritus sarjast „Kolleegile külla“ toimus 26.11.2014. Nagu ikka, oli osalejate huvi suur ja registreerumisel täitusid kohad minutitega - külastusele pääses seekord 24 siseaudiitorit - just nii palju, kui mahtus ümber uhke tammelaua ministeeriumi koosolekute saalis. Tänusõnad võõrustajatele õdusa ja sisuka pealelõuna eest!

Oma praktikat riskide hindamise ja tööplaanide koostamisest jagasid siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Aive Adler, Valga Maavalitsuse siseauditi osakonna juhataja Kaie Karist, Politsei- ja Piirivalveameti siseauditi büroo juhataja Martin Karu ja siseaudiitor Heli Laasik ning Päästeameti arendusosakonna nõunik Jako Vernik.

Aive kirjeldas Siseministeeriumi valitsemisalas siseauditi funktsiooni korraldust kolmes siseauditi üksuses, ministeeriumi vaates riskijuhtimise korralduse kolme viimase aasta praktikaid ja kavandatud arenguid ning eelmiste aastate tegevuse mõjususe ja tõhususe kohta saadud hinnanguid ning soovitusi.

Siseauditi tööplaanide koostamisel tuginetakse organisatsioonide riskihindamiste tulemustele ning kindlustandvate töödega kaetuse kaardistusele. Väga oluliseks peetakse kolme üksuse koostööd, mis praktikas väljendub horisontaalsete teemade puhul arvukates ühisauditites.

Heli tutvustas PPA-s sügisest rakendatud teenuspõhise juhtimise andmebaasi TROUX, mis võimaldab teenuste lõikes kajastada tuvastatud ja hinnatud riske, korraldada süsteemset aruandlust ja tagada senisest tõhusamad võimalused juhtimisinfoks.

Martin tutvustas PPA siseauditi büroo tööplaani koostamise korraldust ja jagas kogemusi siseauditi tegevuse mõõdikute ja sihttasemete kasutamisel siseauditi töö hindamiseks.

Jako tutvustas Päästeameti riskijuhtimise praktikat ja soovitas huvilistel tutvuda Päästeametile strateegia tegemist kirjeldavate strateegiakonverentsi materjalidega https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrTsS9M6DBSOg83XLs4LykrefpYyKgFj.

Kaie tutvustas riskijuhtimise korraldust 15-s maavalitsuses, kirjeldas tulemuste konsolideerimise põhimõtteid, samuti 15 asutuse tegevusulatusega siseauditi tööplaani koostamise praktikat.

Vahendan kolleegide mõtteid kuuldu kohta:

  • Marilin Pikaro (Ernst&Young Baltic AS) – „Nii riskijuhtimises kui siseauditeerimisel ei ole vaja alati leiutada jalgratast, kui praktikas on paljud lahendused juba välja töötatud. Suurim raskus on sobiva lahenduse ülesotsimises ning metoodika sobitamises organisatsiooniga. Kolleegidel siseaudiitoritel on mitmeid häid kogemusi/õppetunde, mille jagamiseks saaks toimuda üritusi isegi sagedamini kui kord kuus. Kogemuste jagamisega saaks tõsta/ühtlustada siseauditi valdkonna taset ajasäästlikul moel.“
  • Mare Timian (ERR) – „Kolleegidel külaskäimine on vajalik, kasulik ja lihtsalt põnev. Osalejate suur ootus oli mh ka riski- ja tööplaani koostamise teemadel arutada, aga aega selleks kahjuks ei jäänudki – põnevaid teemasid oli lihtsalt nii palju. Üks nutikas pilt, graafik, joonis vms ütleb rohkem kui tuhat sõna – kasuta neid oma töös!“
  • Merle Tamra (HTM) – „Huvitav oli kuulata, kuidas erinevad asutused on riskijuhtimist korraldanud. PPA-s kasutusel oleva tarkvara Troux tutvustus oli põnev. Eraldi riskijuhi ametikoht või -ülesanded on hea mõte.“
  • Leila Eensalu (VKG) – „Riskihindamise tegemata jätmist põhjendatakse vahel sellega, et juhend on halb või ei meeldi. Arvan siinkohal, et enamasti on võimalus täiendavaid juhiseid küsida, kui tahtmist on midagi teha. Vahel võib tegelik põhjus olla, et ei saada aru tegevuse eesmärgist või vajalikkusest. Oluline on info edastamise viis. Meeldis väga Päästeameti riskihindamise esitlus, mis oli olukorda arvestades lühike, kuid samas selge ja informatiivne.“
  • Anne Hansberg (KIK) – „PPA uudne lähenemine eesmärke ohustavatele riskidele (jääkriskidena), klassifitseerides neid teenuse mitteosutamise riskidena või, et teenust ei osutata piisavalt. IT lahenduse ärakasutamine riskianalüüsis. Päästeameti lühike selge, meile juba tuntud-teatud lähenemine eesmärke ohustavatele riskidele ja nende maandamisele. Võib olla neist kahest saaks kokku midagi eriti head.“
  • Jüri Meidla (Maa-amet) – „Huvitav oli info TROUX kasutuselevõtu kohta: võimalus analüüse koostada ja aruandeid genereerida. Auditiuniversumi uuendamisel võiks selline tarkvara olla audiitori jaoks üsnagi kasulik.“

Lõpetuseks Marilini vahendatud mõte Ford Motor asutajalt Henry Ford’ilt – „„If you always do what you´ve always done, you´ll always get what you´ve always got“. Seega, kui soovid saavutada paremaid tulemusi, tuleb tööülesannetele läheneda uudsemal moel.

Jaga sotsiaalmeedias