Konkurss revisjonikomisjoni liikmete leidmiseks

Kuupäev
15.04.2019 - 15:44
Sildid: konkurss, komisjonid
Sisu

Head ühingu liikmed!

Ühingu juhatus kuulutab välja konkursi revisjonikomisjoni liikmete leidmiseks!

Maikuus lõpevad ESAÜ praeguse revisjonikomisjoni volitused. Vastavalt ESAÜ põhikirjale p 19.1 saab revisjonikomisjon volitused üldkoosolekult kolmeks aastaks. Ühingu revisjonikomisjon on kolmeliikmeline ja selle ülesandeks on auditeerida ühingu finants- ja majandustegevust ning anda aru oma tööst üldkoosolekule, esitades oma arvamuse vastava majandusaasta aruande kohta.

Ootame vabas vormis sooviavaldusi koos lühikese kirjeldusega, miks just sina oled sobiv revisjonikomisjoni liige. Avalduse palume saata hiljemalt 30. aprilliks 2019 aadressile info@siseaudit.ee

Jaga sotsiaalmeedias