Koolitusplaan: I poolaasta 2024

Kuupäev
Sisu

Ühingu koolituskomisjon andis äsja teada, et ESAÜ koolitusplaan I poolaastaks on valmis ja avalik.

Koolitusplaan on mitmekesine ja sisaldab meie valdkonna inimestele olulisi teemasid. Koolitused on siseaudiitoritele abiks oskuste täiendamisel ning hoiavad meid kursis siseauditi valdkonna uusimate rahvusvaheliste arengute ja teadmistega.

Olete väga oodatud osa võtma ühingu koolitustest ja teistest meie sündmustest.

ESAÜ koolitus

Siseaudiitorite kutseoskuste tõstmiseks ja kutsetegevuse arendamiseks korraldame koolitusi, seminare, konverentse ja vabas formaadis ümarlaudu nii meie liikmetele kui ka kõikidele teistele huvilistele.

Koolitusplaan hõlmab mitmeid olulisi teemasid, mis on valitud lähtudes siseaudiitorite töös ette tulevatest võimalikest väljakutsetest. Üks olulisemaid koolitusi on veebiseminaride sari teemal "Üleminek uutele IIA standarditele ja standardite praktiline rakendamine". See käsitleb uuendusi siseauditi valdkonnas ja pakub praktilisi näpunäiteid standardite edukaks rakendamiseks.

Koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga toimub andmebaaside kaudu riskide tuvastamine koolitus, pakkudes praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad siseaudiitoritel tõhusalt tuvastada pettuse ja korruptsiooniga seotud riske. Samuti on plaanis jätkata koolitust teemal "Siseaudit infoturbe vaatest", mis süvendab arusaamist infoturbe olulisusest ja siseauditi rollist selles.

Uute teemade hulgas on ka koolitus "AI riskid ja õiguslik raamistik", mis valgustab tehisintellekti kasutamisega seotud riske ning selgitab kehtivat õigusraamistikku selles valdkonnas. Lisaks uuritakse koolitusel "Siseauditi ja riskijuhi koostöö" tõhusaid viise, kuidas need kaks olulist funktsiooni saavad omavahel koostööd teha.

Traditsiooniliselt on kevadel taas toimumas ka "Siseauditeerimise baaskoolitus", mis sobib ideaalselt neile, kes soovivad alustada siseauditi karjääri või süvendada oma teadmisi selles valdkonnas.

Eraldi tähelepanu väärivad kaks praktilist koolitust: "ChatGPT kasutamine siseaudiitori töös" ja "Radical Reporting". ChatGPT koolitusel räägitakse tehisintellekti rakendamise võimalustest siseauditi protsessides ning ”Radical Reporting” koolitust viib läbi välislektor Sarah James, kes õpetab, kuidas luua selget ja veenvat aruannet. 

Lisaks pakub ESAÜ ka eetikakoolitust, mis on integreeritud üldkoosoleku osana ning kõikidele liikmetele tasuta. See on hea võimalus täita sertifikaadiomanikel kohustusliku eetika CPE punktide nõuet. 

Hea meel on jätkata liikmete üritusega “Kolleegile Külla” ning esimesel poolaastal võõrustab meid SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla. 

ESAÜ 2024 esimese poolaasta koolitusplaan annab siseaudiitoritele suurepärase võimaluse täiendada oma oskusi, laiendada teadmisi ning tugevdada oma panust organisatsiooni jätkusuutlikkusesse.

Koolituste ja ürituste infot jagame jooksvalt kodulehe esilehel sündmuste kalendris, liikmete e-posti listis, uudiskirjas ja sotsiaalmeedias. Ühingu liikmena saad sündmustele registreeruda ülilihtsalt - vaid ühe klikiga! Vaata Kalendrist ühingu lähiaja koolitusi ning pane ennast kirja!

SIIT leiad 2024 I poolaasta koolitusplaani.

Liikmete koolitussoovid ja -ideed on oodatud ühingu koolituskoordinaatori e-posti aadressile koolitus@siseaudit.ee.

Ühingu koolitusplaane koostab ja koolitustegevusi korraldab ESAÜ koolitus- ja arenduskomisjon.

 

Jaga sotsiaalmeedias