Korruptsioonivaba Eesti: tunnustame Äriregistrit uue algatuse eest

Kuupäev
Sisu

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti tunnustas korruptsioonivastase päeva puhul justiitsministeeriumi ning registrite ja infosüsteemide keskust, kelle ühise koostöö tulemusena said kõik alates 1. oktoobrist äriregistri andmetele tasuta juurdepääsu.

h.evestus_2022.jpgKorruptsioonivaba Eesti ühingu tegevjuht Steven-Hristo Evestus ütleb, et see on oluline tähis avaandmete kättesaadavaks tegemise pikal teekonnal, millel on korruptsiooni ennetamise vaates kõikidele sektoritele ja huvirühmadele suur mõju. Kvaliteetsed ja takistusteta ligipääsetavad avaandmed on oluliseks vahendiks korruptsioonivastastes tegevustes, sest just nende abil saab laiema ja õigeaegsema teabe mitte ainult korruptsiooni eest vastutusele võtmiseks, vaid ka selle ennetamiseks.

Evestus lisas, et avaandmed annavad igale kodanikule võimaluse reageerida korruptsioonikahtluste ilmnemisel ja neist teadaandmisel, rääkimata paremast võimalusest andmepõhiste riskide tuvastamise tööriistade arendamiseks.

Korruptsioonivastase teo valimisel tehti valik nelja nominendi hulgast.

Nominentide hulka jõudsid ka mitmed uuriva ajakirjanduse tõstatatud ja ühiskondlikku debatti tekitanud kajastused, seda nii poliitilise mõjuvõimu teemadel Isamaa erakonna suurannetaja näitel kui kohaliku omavalitsuse ja selle äriühingute läbipaistva juhtimise probleemistik Tallinna näitel. See annab kinnitust, et uuriv ajakirjandus teeb tänuväärset tööd ausa valitsemise ja korruptsioonivabaduse tagamisel nii kohalikus kui riiklikus poliitikakujundamises. Samuti märkasime avalikku arutelu kõrgemate riigiametnike kohtade täitmisel, mis on ikka ja jälle tõsiseid küsitavusi tekitanud, kommenteeris Evestus.

Eelmisel aastal said korruptsioonivastase teo tunnustuse sportlased ja treenerid, kes juhtisid tähelepanu jalgpallis toimunud väärkäitumisele, aidates kaasa väärtusnihkele ka teistel spordialadel. 2020. aastal tunnustas ühing Remo Perlit ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA spordikorruptsiooni temaatika kui uue korruptsioonivastase valdkonna sisustamise, päevakorda toomise ja tõhusa edendamise eest.

Eelmiste aastate tunnustatute puhul on näha, et nii vihjeandmise kui spordieetika vallas on toimumas suured muutused.

Loodame, et sõltumata sellest, et rikkumisest teavitajate kaitse seadus on jäänud riigikogus teadlikult toppama, leidub julgeid inimesi, kes ei soovi elada valede, ebaõigluse ja ärakasutamise keskel. Kuigi ikka juhtub, et liiga mitmest loost räägitakse liiga hilja.

Korruptsioonivastase teo auhinda annab Korruptsioonivaba Eesti välja 2016. aastast ning on ellu kutsutud selleks, et tunnustada tegu, mis on olnud märgilise tähtsusega korruptsioonivaba, ausa ja läbipaistva ühiskonna saavutamisel.

Fotol: Steven-Hristo Evestus (fotograaf Sander Ilvest)

Allikas: MTÜ Korruptsioonivaba Eesti https://transparency.ee/

Jaga sotsiaalmeedias