Küberkultuuri edendamine organisatsioonis

Kuupäev
Sisu

tat-cover-june-2017.png

Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituut (IIA, The Institute of Internal Auditors) annab kord kvartalis välja ettevõtte valitsemise teemasid kajastavat veebitrükist "Tone at the Top", mille sihtgrupiks on tippjuhtkonnad, juhatused, auditikomiteed ja teised olulised otsustajad.

"Tone at the Top" 2017. aasta juunikuu numbri keskmes on küberkuriteod. Lugegedes kõige värskemat "Tone at the Top" väljaannet saate teada, kuidas organisatsioon saab parendada oma küberkultuuri, edendades koostööd siseauditi, infotehnoloogia, riskijuhtimise, infoturbe, personali ja teiste funktsioonide vahel.

Loe e-väljaannet ja jaga seda ka oma organisatsiooni oluliste otsustajatega, sh kindlasti auditikomitee liikmetega. 

Jaga sotsiaalmeedias