Kutse liituma ESAÜ töörühmadega

Kuupäev
Sildid: kaasamine, liikmed
Sisu

Alanud on uus tegus aasta ning ka ESAÜ juhatus on koostamas aasta tegevuskava. Üks ESAÜ eesmärkidest on liikmeskonna kaasamine ühingu tegevusse, et ühiselt aidata kaasa ühingu ja siseauditi arengutele. Alustame aastat kutsega tulla ühingu uutesse töörühmadesse. Töörühmas tegutsedes annad endast parima, õpid, lood kontakte ja teed endale just sellist ESAÜ-d nagu ise soovid.

Huvilised, palun andke endast teada nädala jooksul 18. jaanuariks info@siseaudit.ee Töörühmad alustavad juba jaanuaris.

1. Standardite töörühm

Töörühma panus:
- standardite tõlke ülevaatamine;
- rakendussuuniste tõlgete ülevaatamine;
- soovituslike juhiste tõlkimiseks ettepanekute tegemine ja kaastöö tõlkimisel;
- kursisolemine muudatustega rahvusvahelistes kutsetegevuse raampõhimõtetes ning osalemine vastava info liikmetele kommunikeerimises.

Töörühmas osalemine eeldab, et Teil on aega ja soovi panustada kvaliteetsesse tõlkesse. Eeldame, et Teil on tõlkimise kogemust ning parim, kui ka vastav haridus (ei ole tingimus).

Möödunud aastal muutusid Rahvusvahelistes kutsetegevuse raampõhimõtted (http://siseaudit.ee/kutsetegevuse-raampohimotted).
1. jaanuarist 2017 kehtib IIA standardite uuendatud versioon http://www.siseaudit.ee/sites/default/files/failid/iia_standardid_01.01.2017.pdf
Nende muudatustega seoses on IIA välja andmas uuendatud rakendussuuniseid.

Töörühma esmased tegevused hõlmavad IIA rakendussuuniste tõlgete ülevaatamist.

2. Kodulehe ja sotsiaalmeedia toimkond

ESAÜ koduleht www.siseaudit.ee tegi 2016. aastal läbi kvalitatiivse arengu. Koduleht on ühingu keskne kommunikatsioonikanal, kus kajastame kõike seda, mis on kasulik ja vajalik meie liikmetele ning oluline ühingu koostöösuhete arengule. Liikmel on kodulehel ligipääs liikmete keskkonnale, kus pakume materjale ja liikmeinfot nii enda kui teiste liikmete kohta. Koduleht võimaldab nüüd välja anda ka nö isegenereeruvat uudiskirja, mis jõuab teile kord kuus. ESAÜ-l on kohal ka sotsiaalmeedias, Facebookis www.facebook.com/iia.estonia ja LinkedIn'is.

Toimkonna panus:
- uudiste ja artiklite kirjutamine kodulehele ning ettepanekute tegemine artiklite ja uudiste tõlkimiseks;
 - siseaudiitoreid huvitavate artiklite ja uudiste jagamine sotsiaalmeedias;
 - ettepanekute tegemise kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite arendamiseks.

Toimkonnas osalemine eeldab, et Teil on aega ja soovi panustada ühingu suhtluskanalite ja meie hea maine arengusse.

3. Advocacy töörühm

Töörühma panus:
- siseauditi kutseala tutvustamine
 - tegevuskava koostamine teadlikkuse tõstmiseks sihtrühmiti ja tegevuste elluviimine
- aktiivne suhete loomine ja hoidmine sihtrühmadega

Töörühmas osalemine eeldab, et tunnete põhjalikult siseauditi valdkonda ning on soov oma teadmisi jagada.

4. Aastakonverentsi töörühm

Traditsiooniline ESAÜ aastakonverents toimub 12. oktoobril (7 CPE) Meriton Conference & Spa Hotel Tallinnas.

Ootame teid konverentsi töörühma, kui teid innustab ühe suure ja ägeda ürituse korraldamine.

Saate teha järgmist:
- osalemine konverentsi kontseptsiooni ajurünnakus ja programmi koostamises
- vähemalt kahe sobiva lektori väljapakkumine ja nendega läbirääkimine
- abistamine konverentsipäeval kohapeal

Konverentsi töörühmas kaasalöömine eeldab, et olete kursis siseauditi trendide, uute väljakutsete ja olulisemate rõhuasetustega. On eriti vahva, kui teil on ürituste korraldamise kogemused.

Konverentsi tehnilise korralduse tagab ESAÜ tegevjuht, kes toetab ka töörühma tööd.

Jaga sotsiaalmeedias