Mai on siseauditist teadlikkuse tõstmise kuu!

Kuupäev
Sildid: siseaudit, koostöö
Sisu

Kes on siseaudiitor?

Siseaudiitorid on sõltumatud kindluse andjad, uurijad, analüütikud, probleemilahendajad, aruandjad ja usaldatud nõuandjad. Nad toovad organisatsiooni objektiivsust ning mitmesuguseid oskuseid ja ekspertiisi. Siseauditi professionaale hinnatakse nende kriitilise mõtlemise ning suhtlusoskuste tõttu, kuid samuti nende üldiste IT ja organisatsiooni tegevusvaldkonna alaste teadmiste tõttu. Nad tegutsevad väga erinevates valdkondades nagu finantssektor, tööstus, kaubandus, tootmine, kommunikatsioon, haridus, meedia, transiit, IT ja tehnoloogia jne.

Siseaudiitorid järgivad kutseala rahvusvaheliselt tunnustatud eetikakoodeksit ja kutsetegevuse standardeid. Nad tuvastavad organisatsiooni kõige kriitilisemad riskid ning planeerivad nendest lähtudes valdkondade audititega kaetust. Siseaudiitorid on suurel määral organisatsiooni edu võtmeks. Nad analüüsivad organisatsiooni protsesse, tegevusi ja eesmärke. Nad pakuvad objektiivset ja professionaalset nõu kõikidele juhtimistasanditele ning sillutavad teed pidevale parendustegevusele.

Kõige väärtuslikumad ja mõjusamad siseaudiitorid püsivad kursis uuemate trendidega ja hoiavad pidevalt pilku horisondil, et tuvastada märke probleemidest ning on võimelised ette aimama tuleviku väljakutseid ja riske.

Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (The Institute of Internal Auditors, IIA) sätestab nõuded siseauditi kõlbelisusele ja professionaalsusele läbi Rahvusvaheliste Kutsetegevuse Raampõhimõtete ning läbi juhendmaterjali kogu, mille hulka kuuluvad rahvusvahelised siseauditeerimise kutsetegevuse standardid ja eetikakoodeks.

Jaga sotsiaalmeedias