Maikuu - ülemaailmne siseauditi kuu

Kuupäev
Sildid: IIA
Sisu

Maikuu on ülemaailmne siseauditi kuu. Üle 200 000 siseaudiitori enam kui 170 riigist - see on siseaudiitorite ülemaailmne kogukond Institute of Internal Auditors (IIA) katuse all.

2022-4314-awareness-month-web-ad_250x250.jpgEesti Siseaudiitorite Ühing on Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA, The Institute of Internal Auditors) liige alates 17.06.2000. Samuti oleme Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liidu (ECIIA, The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) liikmesorganisatsioon alates 06.07.2007.

Igal aastal maikuus kutsub IIA oma liikmeid üle kogu maailma tähistama rahvusvahelist siseauditi kuud ja siseaudiitorite saavutusi. Meil on, mille üle uhkust tunda! Kord aastas maikuu jooksul saame kõik ühiselt ja fokusseeritult näidata maailmale väärtust, mida siseaudit annab organisatsioonidele ja avalikkusele.

Oleme siseaudiitoritena uhked oma ameti üle! Tähistame siseauditi kuud, et tutvustada siseauditi rolli, avardada arusaama siseauditist ja selle eesmärkidest, selgitame oma huvigruppidele siseaudiitori töö vajalikkust ja meie rolli organisatsioonis.

IIA kutsub oma liikmeid jäädvustama häid praktikaid ja õnnestumisi läbi praeguse keerulise aja, mis on aidanud pakkuda väärtust oma liikmetele ja organisatsioonidele.

Siseaudit on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud väärtuse lisamiseks ja organisatsiooni tegevuse täiustamiseks. Siseaudit aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Jaga sotsiaalmeedias