Meie liikmete märkmeid IIA konverentsilt Ameerikast

Sildid: siseaudit, juhtimine, IIA
Sisu

IIA rahvusvaheline konverents „A VIBE All Its Own“ toimus Ameerika Ühendriikides, Californias, Anaheimis 7-10. juulil 2019.

Konverentsil oli enam kui 2600 osalejat üle maailma. Esinejaid oli üle 100 ning erinevaid sessioone üle 80. Eestist osalesid konverentsil EASi siseaudiitor Laura Lätt ja Eesti Energia siseaudiitor Kati-Helen Peegel.

Konverentsil tegi ettekande ka ESAÜ pikaaegne liige ja ühingu auliige Helen Anijalg.

Helen rääkis teemal „Digital Disruption: Positive and Negative Impact on Internal Auditing“. Helen tegi huvitava ülevaate Eestist kui digiriigist ja andis läbi lugude edasi, kuidas me saame auditeerimisel olla sellevõrra efektiivsemad. Huvi meie riigi ja tegemiste vastu oli suur!

am2.jpg

Pildil vasakult: ESAÜ liikmed Helen Anijalg, Laura Lätt ja Kati-Helen Peegel

Konverents paistis silma väga hea korraldusega.

Arvestades, et osalejaid oli väga palju, siis ei olnud kuskil näha järjekordi ja igal sammul oli mõni abivalmis korraldustiimi liige, kellelt võimalusel abi sai. Hea ja väga mugav lahendus oli konverentsi jaoks loodud äpp, kust sai jooksvalt infot nii konverentsi, ürituste kui ka Anaheimi kohta. Samuti oli võimalik äpi abil suhelda teiste osalejatega ning nendega kohtumisi kokku leppida. Äpis oli ülevaade ka kõikidest ettekannetest koos esitluste materjalidega ning esinejate tutvustused.

Eriliseks tegi konverentsi osalejate mitmekesisus.

Osalejaid oli kokku tulnud maailma eri nurkadest ja nii võis pausi ajal sattuda arutlema inimestega näiteks Jaapanist, Ghanast, Saksamaalt, USA erinevatest osariikidest. Osalejad olid väga avatud ning suhtlusaltid - kohvipausidel tuldi uurima, kust riigist pärit oled ja millises ettevõttes töötad.

Konverentsi üldsessioonis oli põnev intervjuu vormis ettekanne „A Violation of Trust: How Bernie Madoff Changed a Nation“.

Esineja oli näitleja Richard Dreyfuss, kes mängis miniseriaalis Bernie Madoff´i. Ettekande moderaatoriks oli Richard Chambers. Ettekande peamine sõnum oli, et meie audiitoritena ei laseks ennast mõjutada inimeste saavutustest ja kuvandist ning ei jätaks ühtki kontrollsammu tegemata või küsimust küsimata põhjusel, et see võib äkki meile tunduda piinliku või sobimatuna. Sellised "küsimata küsimused" audiitorite poolt võivadviia selleni, et avastamata jäävad suured pettused.

Kaasahaarava ettekande tegi Robert Berry, Lõuna Alabama Ülikooli siseauditi juht.

Te rääkis teemal, kuidas jõuda selleni, et auditeeritav peab sind peale auditi läbiviimist nn vingeks tegijaks. Olulised punktid, mida ta välja tõi, et ei ole olemas rumalaid küsimusi, aga tuleb arvestada kelle juuresolekul, millal ja kus neid küsida. Samuti tuleb olla vapper, uudishimulik ja lahke. Ning alati tuleb panna inimesed esikohale.

Endine FBI koolitaja Bret Hood rääkis kaasakutsuvalt sotsiaalpsühholoogilisest käitumisest kui uurijate jaoks alakasutatud tööriistast.

Oma ettekande oli ta huvitavalt üles ehitanud psühholoogiliste käitumismustrite kaupa ning andis edasi tehnikad, kuidas neid mustreid ära kasutada intervjueerimisel, et saada intervjueeritavalt vajalik info ja tõde.

Pianist Jade Simmons tegi väga mõjusa ettekande.

Oma enda elu näitel rääkis ta, kuidas kontrollida hirmu muutuste ees ja kasutada seda ära hoopis varjatud võimalusteks. Samuti rõhutas ta, kuidas erinevad eelarvamused võivad valeks osutuda ning pidurdada sind. Eelarvamustest vabanemine on oluliseks õpetussõnaks ka auditite läbiviimisel, sest juhindudes
oma eelarvamustest, võime valele teele sattuda.

Dennis Snow, kes 20 aastat töötas ettevõttes Walt Disney World, tegi huvitava ettekande suurepärasest tulemusest. 

Konverents toimus Anaheimis, kus asub ka Disneyland. Dennise ettekande pealkiri oli „Performance Excellence: The Employee Factor“. Ettekanne andis Disneylandi näitel edasi selle, kuidas töötajad saavad luua erakordse kliendikogemuse. Kokkuvõtvalt öeldes: määratle kultuur, tea pettumusi, värba õiged inimesed ning koolita ja kommunikeeri.

Konverentsi lõpetas Mike Walsh tehnoloogia teemalise etekandega.

Tema ettekanne rääkis juhtimisest masinintelligentsi ajastul ning sellest, kuidas tehnoloogia areng mõjutab tuleviku töökohti ja töötajaid. Taaskord väga kaasahaarav ja huvitav ettekanne, mis pani hea lõpppunkti sisukale konverentsile.

Teise päeva õhtul toimus siseruumi Beach Party, kus oli kaks bändi, rannateemalised dekoratsioonid ja vahvad sketšide joonistajad.

am10.jpg

Pildil vasakult: ESAÜ liikmed Laura Lätt, Helen Anijalg ja Kati-Helen Peegel

Konverentsil osalemine oli hea kogemus ja avardas silmaringi.

Lisaks sisukatele ettekannetele põnevatel teemadel, sai konverentsil tutvuda väga erinevatest rahvustest siseaudiitoritega üle terve maailma ja kuulda nende töö kohta. Kasuks tulevad kindlasti ka mitmed uued tutvused, mis said alguse konverentsilt. Näiteks konverentsi järgselt oleme kokku leppinud grupi tootmisvaldkonna siseaudiitorite ja auditijuhtidega ühised koosolekud, kus jagame oma kogemusi auditi teemadel.

Esimesel videokonverentsil tutvustasid kõik osalenud üksused ennast, oma ettevõtet ning teise koosoleku teemaks on auditi tööplaanide koostamine. Ühised kogemuste vahetused toimuvad kord kuus.

am11.jpg

Pildil ESAÜ liikmed Kati-Helen Peegel ja Laura Lätt IIA konverentsil Ameerikas Anaheimis 2019 

Laura ja Kati-Helen ütlevad, et Rahvusvahelistel konverentsidel tasub kindlasti osaleda, sest see avardab silmaringi ning annab uusi ja huvitavaid vaatenurki siseaudiitori mitmekesisele tööelule.

Jaga sotsiaalmeedias