Mittefinantsaruandlus: usalduse suurendamine siseauditi abil

Kuupäev
Sisu

Valminud on ECIIA suunise "Non-Financial Reporting: Building trust with internal audit" eestikeelne tõlge "Mittefinantsaruandlus: usalduse suurendamine siseauditi abil". Ingliskeelne originaaltekst on üleval ECIIA kodulehel. 

Euroopa Ülemkogu võttis 29.09.2014 vastu mittefinantsteabe aruandluse direktiivi ja Euroopa Komisjon valmistab ette mittesiduvaid suuniseid selle aruandluse metoodika kohta. Uued nõuded täiendavad riikides kehtestatud õigusakte ja toetavad arenguid kutsetegevuses.

Et saavutada suurema läbipaistvuse ja parema valitsemise eesmärgid, tuleb mittefinantsaruandlusega seoses määratleda vastutus ja määrata järelevalve tagamise mehhanism. Siseaudit kui organisatsioonide kolmas kaitseliin on valitsemise üks nurgakive. Sõltuvalt sellest, kui väljakujunenud on mittefinantsaruandluse protsess, võib siseauditi üksus aruandluse või funktsiooni suhtes kindlust anda nõustajana.

ECIIA suunises kirjeldatakse mitmesuguseid rolle, mida siseaudiitorid võivad täita, ning soovitatakse integreeritud lähenemisviisi, mille aluseks on erinevate organisatsioonisiseste ja -väliste kindluse andjate tegevuse koordineerimine.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/95/EL, 22.10.2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamisega teatavate suurettevõtjate ja kontsernide poolt EMPs 

Veel infot mittefinantsaruandluse kohta leiab siit. 

Jaga sotsiaalmeedias