Põhjamaade siseauditi trendid 2017

Autor
ERR siseauditi juht ja ESAÜ juhatuse liige
Kuupäev
23.02.2017 - 02:00
Sisu

Soomes toimus 9 -10. veebruaril Skandinaaviariikide siseauditi juhtide seminar Nordic Light 2017. Eestist osales seminaril ainukese eestlasena Helen Anijalg, EASi siseauditi juht. Seminaril osalenud pea 50 siseauditi juhti olid enamasti Soomest, Rootsist, Norrast, Islandilt ja mõned üksikud kaugemad külalised ka USA-st, Botswanast, Luxemburgist, UK-st.

Helen korraldas 23. veebruaril ühingu siseaudiitoritele infohommiku, et jagama meiega Skandinaaviariikide siseauditi trende, põnevamaid ettekandeid, esinejaid ja olulisemaid sõnumeid siseaudiitoritele. Helen oli ette valmistanud sisuka kahetunnise ettekande ülevaatega Põhjamaade siseauditi suundumustest. Helen vahendas seminari meeleolusid ja muljeid, jagas ühingu liikmetega ideid ja mõtteid, mida ka Eesti siseaudiitorid oma välismaiste kolleegide eeskujul saaksid rakendada ning arutles teemal, kuidas tundub Eesti siseauditi maastik kaugemalt vaadates.

Teemad ja küsimused, mis teevad muret Skandinaavia siseaudiitoritele, ei erine tegelikult meie siseaudiitorite muredest Eestis, selgitas Helen. Maailm on heitlik ja muutused on kiired ja sageli ootamatud, on tekkinud ja tekkimas täiesti uued riskid, millest veel hiljuti ei rääkinud keegi. Väga aktiivselt on hakatud rääkima digiturvalisusest ja andmekaitsega seotud küsimustest ning riskidest nii meil kui ka skandinaaviariikides. Digiturvalisuse teemat ilmestab suurepäraselt Taani Tarbijakaitse Ameti video "If your shop assistant was an app" (vali ingliskeelsed subtiitrid). Video räägib läbi huumori prisma tõsisel teemal - kui lihtsalt ja mõtlematult oleme valmis oma isikuandmeid jagama kohtades, kus sellel puudub igasugune vajadus.

Helen tõdes, et eesti siseaudiitor on üldiselt paindlik, kiire ja muutustega üsna hästi kohanev. Samas väljakutsed ja küsimused on siseaudiitoritel üsna sarnased, olgu nad Islandilt, Botswanast või Eestist: hirm jääda digiarengutest maha, kiired ja ootamatud muutused, kiirelt muutuv tehnoloogia ja tehnoloogia laialdane kasutuselevõtt ning sellega seotud uued riskid, pidev surve efektiivsusele nii ettevõtetel kui siseaudiitoritel, andmekaitse nõuete karmistumine ja sellega seotud uued riskid, suutlikkus vastata huvigruppide ootustele, siseaudiitorite kompetentsid ja tehnoloogilised oskused ei vasta alati vajadustele jne.

Ei ole enam võõras arutleda ka teemal, et paljud töökohad, mida seni on täitnud inimesed, tuleb lähikümnendil loovutada tehnoloogiale. "Kas ka audiitori amet?" viskas Helen õhku küsimuse. Vast mitte, nagu näitavad mitmed rahvusvahelised analüüsid - juhtimiskonsultatsioon ja kommunikatsioon on teemad, kus lähikümnendil ennustatakse hoopis kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu vajaduse kasvu. Analüütika võimekuselt muutub tehnoloogia aina täiuslikumaks, kuid analüüside tulemusi tuleb adekvaatselt tõlgendada, paraku võib tehnoloogia teha tõlgendamisel fataaalseid vigu, nagu näitavad uurimused. Hans Lõugas tegi sellel teemal ESAÜ aastakonverentsil 2016 huvitava ettekande.

Eestil on teistelt riikidelt palju õppida, aga ka meil on mõndagi oma välismaistele kolleegidele õpetada, näitas Heleni kogemus Soomes. Lahendused peituvad laiemas koostöös ning Eesti kuvandi ja tuntuse kasvatamises. Eestil on edulugusid, mida Skandinaavias ei teata, selgus Heleni ettekandest. Samas tõdesime kokkuvõttes, et isiklikud kontaktid ja kohalolek rahvusvahelistel sündmustel on parim turundus nii siseauditi uutele suundadele kui Eestile tervikuna.

Aitäh Helenile infohommiku korraldamise ja Soomes kuuldu-nähtu jagamise eest!

Nordic Light 2017 lisainfo siin.

Jaga sotsiaalmeedias