PRIA siseauditi osakond ja inimesed

Autor
PRIA siseaudiitor
Kuupäev
01.09.2014 - 13:38
Sisu

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ehk PRIA loodi 2000. aasta suvel. Sama vana on ka PRIA siseauditi üksus. Sellest ajast tänaseni on selles üksuses töötanud 24 vahvat ja asjalikku inimest, kellest paljudele on PRIA siseaudit olnud heaks hüppelauaks oma edasise karjääri tegemisel.

Siseauditiga kokku puutuvad inimesed teavad kindlasti Kalle Killarit, kelle perekonnanimi tekitab inglise keelt rääkivates inimestes alati elevust. Kes ei teaks Janno Kaset, kuid vähesed teavad, et ka tema on meie siseauditis PRIA jaoks kindlustandvaid tegevusi läbi viinud. Osaliselt Gruusia päritolu Karina Gorgazjan (Kenk) jäi koolitustel ja konverentsidel oma tillukese kasvu kiuste silma oma eksootilise välimusega. Nüüd on tema vastutada kogu Põlva Tarbijate Ühistu raamatupidamise korraldamine ning lisaks veel doktoriõpingud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Siseauditi juhina töötas kõige kauem PRIAs Sigrid Saluri, kelle juhtimise ajal toimus ka esimene sisemine ja väline hindamine.

Meie inimesed

Preagu töötab siseauditi üksuses neli inimest, kes on siin olnud juba üle kaheksa aasta. Osakonda juhib Margus Audova, kes tuli peale turukorraldustoetuste menetlemist siseauditi üksusesse tööle 2007. aasta sügisel. Õppinud on ta sotsioloogiat. Tööst vabal ajal võib Margust näha suvel jooksmas ja talvel suusatamas. Maris Lepik mäletab aegu, mis olid siis, kui preagused inimesed siin veel ei töötanud - tema tuli PRIA siseauditisse tööle juba 2003. aasta sügisel. Maris on kolme lapse ema, kuid selle kõrvalt näpistab ta endale aega ka metsaradadel orienteerumiseks. Tundub, et sügis on hea aeg siseaudiitori ametisse asumisekt - ka Jaak Evert tuli sellel ajal siseauditisse tööle ning aasta oli siis 2005. Jaak mängib vabal ajal bridži ja laulab PRIA segakooris „Solanum“, teda oli näha ka selleaastasel laulupeol. Mina, Kärt Vahtra, olen samuti siseauditi üksuses tööl 2005. aastast, kuid tulin siiksi kevadel. Mina, Maris ja Jaak oleme kõik majandusharidusega. Mind võib lisaks PRIA-le kohata suvistel nädalavahetustel mõnel spordivõistlusel sportlasi raja ääres mootorrattaga turvamas või teistele mootorratturitele kuskil sõiduplatsil oma kogemusi edasi andmas.

Siseaudiitori sertifikaat on meist ainult Margusel, kelle ametialased teadmised said kinnituse eelmisel sügisel läbitud CGAP eksamil. Ka Marisel ja Kärdil on GCAP-i eksami tegemine plaanis lähema aasta jooksul. Jutuks on olnud ka CIA ja CISA sertifikaadi omandamine, kuid las need jääda esialgu veel tulevikku.

Meie osakonna õigused ja kohustused PRIA-s on kirjeldatud põhimääruses ning siseauditeerimise sise-eeskirjas. Lisaks audititele viime läbi ka konsultatsioone ning oma tööga saadud teadmisi ja kogemusi anname kaastöötajatele edasi PRIA sisekoolitustel.

Auditite läbiviimine ja kvaliteedikontroll

Euroopa Komisjon on meile ette kirjutatud, et olulisi valdkondi peame auditeerima iga viie aasta tagant ning meie jaoks on valdkonnaks iga toetusmeede. Erinevaid toetusmeetmeid on PRIA-l umbes 80 ning need moodustavadki suurema osa auditi universumist. Lisaks teeme aegajalt horisontaalseid, mitut meedet hõlmavaid auditeid ning tulemusaudititeid. Ka on meie üksuse auditi universumis infoturbesüsteemi siseauditid, mida tuleb ISO27001 standardi kohaselt läbi viia vähemalt kord aastas. Standardi rakendamise kohustus tuleb Euroopa Komisjoni regulatsioonidest. Kord aastas lepitakse lähtuvalt viie aasta plaanist ja riskide hindamise tulemustest kokku aasta tööplaan. Selliselt kinnitatud auditeid viime läbi oma osakonna käsiraamatu järgi.

Kogu töö üle teostame erinevates auditi etappides kvaliteedikontrolli: enne auditi kava saatmist auditeeritavale, enne auditi aruande projekti saatmist ning enne lõpparuande kinnitamist. Selliselt tagame auditi eesmärkidele ja IIA standarditele vastavuse. Samuti hindame aasta tööplaani täitmist  ja teeme kvaliteedikontrolli.

Sisemised ja välimised hindamised

Siseauditi osakonna esimene sisemine hindamine koos välise valideerimisega ekspertide poolt toimus 2008. aasta lõpus ja 2009. aasta alguses. Välisteks hindajateks olid Rahandusministeeriumist Heli Jalakas ja toona veel seal töötanud Helen Anijalg (Petrov). Minu jaoks toimus peale välist hindamist oluline kvalitatiivne hüpe meie töös. Kõige olulisem muudatus oli see, et hakkasime auditi erinevaid etappe selgemini piiritlema. Lisaks oli tööalaselt silmi avardav vestelda Heli ja Heleniga, kes on ka väga mõnusad jutukaaslased.

Sisemist hindamist oleme nüüdseks teinud pea igal aastal, kuid välise hindamise vajadus tekkis taas sellel aastal. Ka seekord olid kolleegid Rahandusministeeriumist nõus sisemise hindamise ülevaatamise enda teha võtma. Praeguseks on hindamine lõppenud ning võime jälle uhkusega kasutada aruandes kinnitust: „Audit on läbi viidud kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud siseauditi (IIA) standarditega“.

Jaga sotsiaalmeedias