Raampõhimõtted uuenevad

Kuupäev
Sisu

Head siseaudiitorid!

1. jaanuarist 2017 uuenevad siseauditeerimise kutsetegevuse raampõhimõtted. ESAÜ tõlgib need ka eesti keelde.

IIA teeb jätkuvaid jõupingutusi standardite ajakohastamiseks, mida tingib muutuv ärikeskkond ja mis mõjutab otseselt ka siseaudiitorite tööd.

Uuendatud IIA standardite eestikeelse teksti leiate SIIT.Tõlke tegi ESAÜ. IIA standardite originaalteksti leiate IIA Global'i kodulehelt ja SIIT.

Peamised muudatused IIA standardites puudutavad arenguid siseauditi juhi rollis ja ülesennates ning sellest tulenevat võimalikku objektiivsuse kahjustamist. Muudatused hõlmavad järgmist:
- kaks uut standardit (1112, 1130.A3);
- standardite vastavusse viimine aluspõhimõtetega;
- sõnastikus terminite täiendamine  (kõrgem juhtorgan, siseauditi juht, aluspõhimõtted, kutsetegevuse raampõhimõtted);
- kehtivate standardite ja tõlgenduste tekstide olulisemad täiendused ja uuendused (1000, 1010, 1110.A1, 1210, 1300, 1312, 1320, 1321, 2000, 2010, 2050, 2060, 2100, 2110, 2200, 2210.A3, 2230, 2330, 2410, 2410.A1, 2450)

Muudatustega standardites saate tutvuda IIA kodulehel.

Jaga sotsiaalmeedias