Riigilõivuseadus: tõusis siseaudiitori kutsekvalifikatsiooni taotluse tasu

Kuupäev
Sisu

ESAÜ juhatus annab teada, et Rahandusministeerium on teinud muudatused riigilõivuseaduses ning muu hulgas on alates 01.01.2024 oluliselt tõusnud ka siseaudiitori kutse tunnustamise riigilõiv*.

Väljavõte riigilõivuseadusest:

Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine 

§ 342. Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamine

Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
[RT I, 30.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

 

*2023. aasta lõpuni kehtinud riigilõiv siseaudiitori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise eest oli 32 eurot, mis kehtis perioodil 2016-2023 - seega kaheksa aastat.

Jaga sotsiaalmeedias