Siseaudiitoreid oodatakse taas raamatupidamisettevõtete hindajateks

Kuupäev
Sisu

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) ja Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) on pikaaegsed koostööpartnerid.

2020. aastal tegime algust uue koostööprojektiga. Projekti eesmärgiks on raamatupidamisettevõtete kvaliteedi tunnustamine egiidi all "ERK Tunnustatud raamatupidamisettevõte".

ERK kvaliteedimärk

Tegemist on kvaliteedimärgiga, mis kinnitab raamatupidamisteenuse pakkuja professionaalsust ja usaldusväärsust.

Tunnustuse saamiseks peab raamatupidamisettevõte läbima nõuetele vastavuse hindamise, mille aluseks on ERK koostatud kontrollnimekiri.

Hindamise viib läbi sõltumatu sertifitseeritud siseaudiitor, kes peab olema ESAÜ liige ning omama kehtivat rahvusvahelist CIA või CGAP siseauditi kutseala sertifikaati või siseriiklikku kutsetaset (atesteeritud siseaudiitor, avaliku sektori siseaudiitor).

Eesti Raamatupidajate Kogu

Eesti Siseaudiitorite Ühing

 

 

 

 

Siseaudiitor, palun anna endast teada, kui oled valmis läbi viima hindamisi ja sa vastad kehtestatud nõuetele. Saada info ESAÜ tegevjuht Hedy Hoomatalule e-posti aadressil info@siseaudit.ee. Ootame seniseid teenusepakkujaid ja ka uusi hindajaid!

Tunnustust taotlev raamatupidamisettevõte valib ise sobiva siseaudiitori ESAÜ esitatud siseaudiitorite nimekirjast. Need on siseaudiitorid, kes vastavad nõuetele ning on andnud nõusoleku viia läbi vastavushindamist.

Pane tähele! Vastavushindamine on tasuline teenus ning raamatupidamisettevõte ja siseaudiitor lepivad omavahel tingimustes kokku. ERK ja ESAÜ lepingu tingimusi ja formaati ei reguleeri.

Vastavushindajate nimekiri uuendatakse 20. oktoobri 2023. a seisuga.

Rohkem infot loe ERK kodulehelt SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias