Siseaudiitorite rahvusvaheline ümarlaud 2015

ümarlaua moderaator
Kuupäev
Sisu

Lahemaa Rahvuspargis Vihula mõisas kohtusid siseaudiitorid Eestist, Lätist ja Leedust Baltikumi siseaudiitorite ümarlaual 8-10. aprillil 2015.

Ümarlaua peamine eesmärk oli anda osalejatele võimalus jagada oma kogemusi, ideid ja parimaid praktikaid, mis on nende üksustes kasutusel. Ümarlaual osalesid nii avaliku- kui erasektori siseaudiitorid erineva suurusega siseauditi üksustest.

Arutleti auditiplaani koostamise, auditite läbiviimise ja tulemuste raporteerimise, standardite ja eetikakoodeksi ning väikeste siseauditiüksuste kvaliteedi tagamise üle. Kõigepealt toimus arutelu iga teema osas väiksemates gruppides, kus olid esindatud iga Balti riigi esindajad ning seejärel arutleti ühes suures grupis. Moderaatorid, Helen Anijalg ja mina, andsid suuniseid, mis võiks arutelu käigus kaetud saada. Selline töömeetod võimaldas kõikidel osalejatel oma vaatenurki ja ideid teistega jagada ning oli tunda, et mitmed küsimused, millega osalejad olid varasemalt igapäevases töös kokku puutunud, said võimalikud lahendusvariandid või saadi ideid, kuidas edasi minna. Kindlasti oli oluliseks väljundiks ka iseendale kindlustunde saamine, et liigutakse õiges suunas.

Ümarlaud andis võimaluse arutelusessioonide vahepealsel ajal vabamas õhkkonnas tutvuda Baltikumi kolleegidega, arutada siseaudiitori ameti ning muude huvitavate teemade üle. Vihulast lahkuti mitmete heade ideedega, mida kohe oma igapäevases töös rakendada ning uute tutvustega, kelle poole aruteluks saab pöörduda.

vihula.jpg

Pilt: Vihula ümarlaual osalejad

Vihula ümarlaual osaleja muljed - Veronika Heinmets, CIA, Tallinna Kaubamaja siseauditi juht

Baltikumi siseaudiitorite ümarlaual osalemine oli vaieldamatult viimase aja huvitavamaid koolitusi, kus olen osalenud. Peamiselt asjaolu tõttu, et kui koolitusel on reeglina üks inimene, kes oma teadmisi jagab, siis ümarlaual oli neid kokku 14. Oli põnev kuulata, millised on erinevate riikide ja ettevõtete siseaudiitorite nägemused auditite planeerimisest ja läbiviimisest, raporteerimisest ja kvaliteedi tagamisest jne.

Lisaks kogemuste vahetamisele, sai praktiseerida inglise keelt, nautida Vihula mõisa ilu ja kuulata giidi pajatusi mõisa ajaloost. Kulinaarset elamust pakkus Vihula mõisa köök. Vahelduseks tavapärasele siseruumides toimuvale mõtetevahetusele oli korraldajatel organiseeritud interaktiivne jalutuskäik nimega “Audit trail”, mis oli põnev, mänguline kombinatsioon jalutuskäigust mõisa valdustes, meeskonnatööst ja parimatet praktikatest ja suundadest auditeerimises.

Suured tänud korraldajatele ja väga loodan, et sarnaseid üritusi on veel järgnemas mitmeid!

Jaga sotsiaalmeedias