Siseauditi tulevikutrendid

Kuupäev
Sisu

„Embrace, Change and Innovation in Internal Audit" - sellist pealkirja kandis Luksemburgis äsja toimunud ECIIA konverents. Siseauditi tulevik ja innovatsioon olid konverentsi läbivateks teemadeks.

Konverentsi läbiv sõnum oli, et siseaudiitori roll on muutunud ja muutumas - oleme eelkõige nõuandjad (trusted advisor, strategic and valued advisor jne).

Kuna keskkond on pidevas kiires muutuses, organisatsioonid muutuvad üha enam tehnoloogiakeskseteks ja on innovatsioonile orienteeritud, siis paratamatult peavad ka siseaudiitorid endalt küsima, kas nad on muutustes nö järele-, kaasa- või eesjooksjateks. Et vastata meie huvirühmade muutuvatele vajadustele, peavad siseadiitorid leidma uusi lähenemisviise, kuidas olla oma töös kaasaegne, efektiivne ja kiire.

Konverentsi läbivad märksõnad olid agiilne auditeerimine, andmeanalüütika, reaalajas auditid ja automaatsed kontrollid, automatiseeritud audititööriistad ja riskihindamised, paindlik auditiplaan, küberturvalisuse riskide auditeerimine jne.

Konverentsi ettekannetes rõhutati, et siseaudiitorid peaksid andma oma tööga lisaväärtust nii kiiresti kui võimalik. Olemaks proaktiivne mitte reaktiivne, peavad siseaudiitorid olema aktiivselt kaasatud organisatsiooni strateegiliste küsimuste ja probleemide lahendamisse, samuti muudesse olulisematesse projektidesse – see võimaldab tulemuslikumalt kasutada siseaudiitorite unikaalset rolli organisatsioonis.

Siseauditi tulevikutrendidest leiab huvitavat lugemist ka nendest avalikest materjalidest:

- Internal Audit 3.0. The future of Internal Audit is now (Deloitte, April 2018) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/gx...

- The innovation imperative. Forgoing Internal Audit’s path to grater and influence (Deloitte, 2018) https://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/global-chief-audit-...

- Hollandi siseaudiitorite ühingult ülevaade väliste kvaliteedihindamistest: Lessons Learned from External Quality Assessments 2018 https://www.iia.nl/SiteFiles/Publicaties/External%20Quality%20Assessment...
 

Jaga sotsiaalmeedias