Siseauditi vastasseis juhtkonnaga

EAS-i siseaudiitor ja ESAÜ liige
Kuupäev
Sisu

Ehkki teame ju kõik ütlust „ära tapa sõnumitoojat“, võime audiitoritena ennast leida olukorrast, kus auditeeritav ründab meie isikut või töö tulemusi. Loodetavasti pole teiega seda juhtunud, kuid soovitame teil lugeda IIA presidendi ja tegevjuhi Richard Chambers´i soovitusi olukordadeks, kus auditi tulemuste arutelu ei laabu kõige sujuvamalt.

Kuidas peaksid siseaudiitorid käituma, kui nad satuvad juhtkonnaga vastasseisu?

Enamus siseauditi töövõttudest on positiivsed ja konstruktiivsed. Siseaudiitorid ja kliendid, kelle tegevusi auditeeritakse, säilitavad teineteist austava suhte ja enamasti on siseauditi tulemuseks parendused või muud kasulikud muutused.

Siseaudiitoritele on oma organisatsiooniga tugevate ja tõhusate suhete loomine pikaajalise tulemuslikkuse seisukohast hädavajalik. Kuid siiski leiavad siseaudiitorid mõnikord end olukorrast, kus juhtkond on asunud nendega vastasseisu.

Kui rahulolematud juhid väljendavad siseaudiitorite suunas vastumeelsust, võib tunduda, et kogu organisatsioon on teie vastu.

Minu kogemused on näidanud, et juhtkonna mittenõustumine siseauditi järelduste või soovitustega, pole üldse harvaesinev. Tegelikult on auditi tulemustega mittenõustumine loomulik osa auditi läbiviimise protsessist. Niikaua, kui dialoog on professionaalne, konstruktiivne ja viisakas, on protsess asjakohane ja viib parema auditi lõpparuande kujunemiseni.

Kui aga auditi tulemuste osas tekib auditeeritavaga erimeelsusi, peavad siseaudiitorid andma endast parima, et vastuseisu vähendada — eriti, kui juhtkond proovib tulemuste arutelust kõrvale hoida või halvimal juhul siseauditit rünnata. Toon välja mõned soovitused olukordadeks, kus siseaudiitorid on sattunud juhtkonnaga vastasseisu.

Tugev vastuseis siseauditi töö tulemustele

Ühes oma paari aasta taguses blogipostituses märkisin järgmist: „Kui meie auditid paljastavad ulatuslikku raiskamist või isegi pettust, peame olema valmis vastuseisuks olenemata sellest, kui tõeselt on see info meie aruandes kajastatud“. Lisaks tõin välja, et „kui vastasseis ilmneb, peame oma kliendid ära kuulama ja tagama, et oleme oma aruandes olukorda õiglaselt kirjeldanud. Kuid kindlustamaks, et meie aruanne on õiglane, peame vältima faktide ilustamist või info peitmist ebamääraste terminite taha. Audiitoritena sõltub meie maine oskusest esitada olukordi tasakaalustatult, kus me ei liialda ega ka alahinda riske ja nende võimalikke tagajärgi.“ Põhjendatud vastandumine meie tööga võimaldab teatud paindlikkust auditi tulemuste arutelul ning leevendab vastuseisu juhtkonnaga. Vastasel juhul peame olema valmis enda eest seisma.

Rahulolematud juhid pöörduvad lahkhelidega otse siseauditi juhi poole

Minu karjääri jooksul on paar korda juhtunud, et vihane juht ründas mind nö selja tagant ehk otsustas lahkarvamuse osas minuga läbirääkimisi mitte pidada ning pöördus otse mu juhi poole. Auditi tulemuste arukas arutelu võimaldab lahkarvamused muuta tulemuslikeks lahendusteks. Üksmeelse tulemuseta jäänud eriarvamuste lõpliku lahendamise volitus kuulub auditikomiteele. Kahjuks otsustavad mõned juhid kokkulepitud reeglite järgimise asemel pöörduda lahkarvamusega otse siseauditi juhi poole, kui eriarvamus on seotud auditimeeskonnaga või tegevjuhi poole, kui ollakse eriarvamusel siseauditi juhiga. Sellistel juhtudel soovitan teil esitada oma seisukoht vaidlusalusest olukorrast ning kui meil on õigus, siis räägivad faktid enda eest.

Otsene vasturünnak siseauditi suunas

Kõige hullem stsenaarium olukorras, kus juhtkond on auditi tulemustega rahulolematu, on siis, kui püütakse vasturünnakuga kätte maksta.

Siseauditi ründamine kättemaksuks põhjusel, et me teeme oma tavapärast tööd, ei ole kindlasti kooskõlas moraalinormidega. Vasturünnak võib väljenduda mitmel viisil. See võib olla salakaval käitumine, näiteks vähendatakse siseauditi eelarvet. Rünnak võib olla personaalne, kui antakse pahatahtlikult negatiivne hinnang auditi eest vastutajale. Samuti võib kohata vaenulikkust, kui siseauditit süüdistatakse õigusvastases käitumises või ebakompetentsuses.

Igal juhul on igasugune audiitorite ja nende töö ründamine mitteaktsepteeritav

Me peame olema valmis kaitsma ennast ja oma töö tulemusi. Selleks peame olema julged ja enesekindlad ning vältima ebaeetilist või muud audiitorile sobimatut käitumist. Nagu eelpool öeldud, enamasti ollakse meiega suhtlemisel professionaalsed. Siiski võib negatiivne suhtumine meie töösse olla mõistetav ning sellest kirjutasin ka oma varasemas blogipostituses:

„Negatiivne suhtumine on lihtsalt üks osa inimloomusest: käitumispsühholoogid ütlevad tihti, et kui halbu uudiseid tuuakse, on meie esimene loomulik reaktsioon viha, millele järgneb eitamine. Me peame meeles pidama, et kliendil, kes vaidleb iga auditi aruandes oleva kriitilise kommentaari üle, võib olla selleks oma põhjus – näiteks võis ta kunagi olla koolis ülimalt võistlushimuline koolilaps, kel oli kombeks kaevata iga kord, kui tema kodutöö hinnati kehvemalt kui hindega „A“.

Me teame, et võime aeg-ajalt kokku puutuda vastasseisuga, millega võib mõnikord kaasneda ka otsene viha. Kui see juhtub, võib see viidata sellele, et meie leiud on ebakorrektsed või oleme neid ebaõigelt kajastanud. Samuti võib see osutada sellele, et meie klient vajab natuke aega maha rahunemiseks. Pikas perspektiivis pole oluline, et lahkarvamus ilmnes, vaid tähtis on, kuidas me ise olukorrale reageerisime.“

Hea õnne korral saad sa kogu oma siseauditi karjääri läbi teha ilma suurema lahinguta auditi tulemuste pärast. Siiski julgustan ma igat siseaudiitorit olema hea riskijuht ja enda jaoks läbi mõtlema, kuidas sa reageerid, kui peaksid sattuma juhtkonna rünnaku alla.

Teie mõtted on oodatud!

Jaga sotsiaalmeedias