Siseauditi viis lubadust 2018. aastaks

ESAÜ liige ja siseaudiitor
Kuupäev
Sisu

Alanud aasta esimeses tõlkeartiklis toome teieni IIA presidendi ja tegevjuhi Richard Chambers´i mõtteid sellest, mis võiks aidata siseaudiitoritel oma tööd veelgi paremini teha. Oma blogis avaldatud artiklis annab ta viis lubadust, mille täitmine aitab täiustada iga organisatsiooni siseauditi tegevust.

Siseauditi viis lubadust 2018. aastaks ja edaspidiseks

Uue aasta saabumist võtavad inimesed vastu optimismi ja usaldusega, hoolimata teadmatusest, mida tulevik toob. Ma ei tea, kas seda lootustandvat tunnet innustab aastavahetust ümbritsev pühade meeleolu või on see lihtsalt optimism, mis paneb rõõmustama. Olenemata põhjusest, kannustab uue aasta saabumine meid seadma eesmärke ning astuma samme enda paremaks muutmiseks.

Mitme viimase aasta jooksul olen kasutanud oma aasta esimest blogipostitust selleks, et algavaks aastaks pakkuda erialaseid soovitusi, millega tõstan esile lähenevaid või tõenäoliselt tekkivaid siseauditi seisukohalt olulisi probleemkohti. Näiteks on selliseks riskikohaks lähenev 2018. aasta maikuu, kui saabub tähtaeg, mil peame olema valmis täitma Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määruse nõudeid. Kuid sel aastal vaatan ma tulevikku rohkem strateegilise pilguga ning jagan teiega mõtteid, mis nii 2018 aastal kui ka edaspidi aitavad siseaudiitoritel muuta oma tegevust rohkem proaktiivseks ja tulevikku suunatumaks.

Üha sagedamini pöörduvad huvigrupid siseauditi poole sooviga saada abi organisatsiooniga seotud ohtude ja võimaluste haldamisel. Minu jaoks on see selge tõestus siseauditi edusammudest selle suunas, et siseaudiitorid oleksid igas organisatsioonis oodatud partnerid ning usaldusväärsed nõuandjad juhtkonnale. Seetõttu on meie kohustus keskenduda uute oskuste omandamisele, et käia kaasas meile esitatavate uute nõudmistega. Ühtlasi peame olema meelekindlad ja julged, et vastu võtta eesootavaid keerulisi väljakutseid.

Järgnevad viis siseauditi erialast lubadust aitavad meil sinna jõuda.

Jälgige tähelepanelikult silmapiiril toimuvat

Möödunud aastal kasutasin siseauditi töö kirjeldamiseks sageli ilmastiku analoogiat ning see lähenemine sobib ka selle lubaduse juurde. Siseaudiitorid peavad asuma positsioonile, kus nendest saaksid radarid, mis juba eemalt märkavad organisatsiooni ette kerkivaid ähvardavaid riske.

Paljude jaoks tähendab see välja astumist oma tavapärasest mugavustsoonist, mis seni on hõlmanud finants-, vastavus- ja tegevusauditite läbiviimist. Siseaudiitoritena ei suuda me pakkuda oma organisatsioonile üliolulist vaadet tulevikku ilma, et mõistaksime laiemaid strateegilisi riske seoses geopoliitika, makromajanduse, küberjulgeoleku, tehnoloogia ja muude teguritega.

Andke endast kõik, et teil oleksid parimad töötajad

Meie eriala üks suurimaid väljakutseid on andekate töötajate värbamine ja nende hoidmine. Kui me tahame olla rohkem kui lihtsalt huvigruppide ootustele vastavad töötajad, vastates kasvavatele nõudmistele, siis peame tagama, et meil on olemas vajalikud ressursid ja oskused. See kõik algab mõistmisest, millised on sinu organisatsiooni unikaalsed riskid ja milline on organisatsioon tegevusala, kus ta tegutseb. Näiteks finantssektori riskid erinevad kardinaalselt keemiatööstuste riskidest. Kui sa oled oma organisatsiooni riskid kaardistanud, siis värba või koolita töötajaid, kes tunnevad neid valdkondi ja omavad nende auditeerimiseks vajalikke oskusi.

Samuti peame värbama selliseid töötajaid või tagama allhanked, mis võimaldavad meil laiendada ja parandada meie suutlikkust auditeerida spetsiifilisi riske või riske, mis nõuavad eriteadmisi. Me ei tohi vaadata riskidest mööda lihtsalt sellepärast, et meil puuduvad eriteadmised nendega tegelemiseks.

Täiustage ja hankige juurde vaid parimaid töövahendeid

Tehnoloogia on alati pakkunud vahendeid suurema tõhususe ja efektiivsuse saavutamiseks. Meist peavad saama eksperdid siseauditile kättesaadavate töövahendite kasutamisel – alustades audititarkvaradest, andmeanalüüsi võimalustest ja tehisintellektist kuni uute tehnoloogiateni, mis on möödapääsmatud. Siinkohal on väljakutseks tuvastada ja rakendada aga just neid tehnoloogiaid, mis kiirendavad siseauditi tööd ja suunavad vaate tulevikku.

Tehke muudatused innovatsiooni abil

Kriisiolukorrad toovad tihti esile hävitavaid riske, mida saab lahendada vaid läbi innovatsiooni. Siseaudit peaks toetama muudatusi, mis põhinevad uuenduslikul mõtlemisel ja tegutsemisel.

See võib muidugi nõuda mõningaid muudatusi, kui sinu organisatsiooni kultuur ei toeta veel ebaõnnestumist. Innovatsiooniga kaasneb katsetamist ja ka läbikukkumisi ning kultuur, mis selle eest karistab või ebaõnnestumisi taunib, võitleb paraku uuenduste vastu.

Ohumärgina on oluline näha sedagi, kui innovatsiooni seostatakse ainult tehnoloogiaga. Ehkki sageli tehnoloogia suunab ja toetab innovatsiooni, siis need kaks ei ole sünonüümid.

Ärge kartke keerulisi auditeid

Suurepärased siseauditi üksused ei karda keerulisi või ebamugavaid teemasid. Nad astuvad julgelt samme, et hoiatada juhte ja juhatust, kui olulisi riske ei hallata või kontrollid ei ole adekvaatselt kavandatud ja rakendatud.

Ühes eelmisel aastal tehtud blogipostituses kirjutasin, et siseaudit võib vahel tunda end  üksikuna ja olla soovimatu hääl, mis teavitab organisatsiooni seda ohustavatest riskidest või probleemidest. Paratamatult satume aeg-ajalt vastamisi nendega, kes sõnumitoojaid kiirelt hukka mõistavad. Ärge laske sellel end heidutada! Parim siseauditeerimine nõuab julgust ja julgus ei oota enamuse poolehoidu!

Nagu alati, ootan teie kommentaare.

Jaga sotsiaalmeedias