Sisekontrollisüsteemi juhend KOV-idele on valmis

Kuupäev
Sisu

Igas omavalitsuses on sisekontrollisüsteem olemas, vastasel juhul ei saaks organisatsioon toimida. Hoopis teine küsimus on, kui hea see süsteem on ehk kui hästi see tegelikult toimib kõikvõimalike riskide ja vigade ennetamiseks. Hästi toimiv kontrollisüsteem ei ole midagi sellist, mida peaks tegema eraldi igapäevastest tegevustest. See on põimitud KOV-i tegevustesse hõlmates nii protsesse, protseduure, juhendeid, inimesi ja nende tegevusi. Kontrollisüsteemi pole vaja asjana iseeneses, vaid selleks, et viia ellu omavalitsuse eesmärke.

Rahandusministeerium annab teada, et valmis on saanud "Kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslik juhend". Dokument annab soovituslikke juhiseid sisekontrollisüsteemi korraldamiseks KOV-ides. Juhistega soovitakse kaasa aidata kohaliku tasandi valitsemise, arendamise ning avalike teenuste korraldamise läbipaistvusele, säästlikkusele ning tulemuslikkusele.

Juhendis toodud põhimõtted ei ole üks-ühele täitmiseks kohustuslikud vaid iga omavalitsus saab otsustada, kas ja millises ulatuses need põhimõtted ja praktikad neile vajalikud on. Juhendit saab kasutada lisaks KOV-idele ka nende hallatava asutuse või omavalitsuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu sisekontrollisüsteemi tõhususe hindamiseks.

Juhendit saab lugeda ka peatüki põhiselt olenevalt sellest, kas on vaja sisekontrollisüsteemi rakendada või hinnata. Juhendil on järgmised peatükid:

  • Peatükk 1: Sissejuhatus
  • Peatükk 2: Lühike teoreetilisne taust ning osapoolte kohustused sisekontrollisüsteemi väljatöötamisel.
  • Peatükk 3: Sisekontrollisüsteemi praktiline rakendamine ning juhised sisekontrollisüsteemi rakendamiseks omavalitsuste tüüpilistes valdkondades.
  • Peatükk 4: Sisekontrollisüsteemile hinnangu andmine. 

Juhendis on muuhulgas ulatuslikumalt analüüsitud siseauditite korraldamise võimalikke positiivseid ja negatiivseid külgi. Juhend on värskelt valminud Rahandusministeeriumi ning KPMG Baltics OÜ koostöös 2018. aasta detsembris.

Juhendi leiate Rahandusministeeriumi kodulehelt SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias