Tone at The Top: oktoober 2019

Kuupäev
Sisu

Ilmunud on IIA veebiajakirja Tone at The Top oktoobri väljaanne, mille fookuses on riskide juhtimine tippjuhtkonna tasandil.tone-at-the-top-october-2019-cover-image.png

Ettevõtete juhtkonnad peavad olema teadlikud mitte ainult riskidest, mis võivad nende seatud eesmärgid nurjata, aga ka ettevõtte võimekusest neid riske juhtida.

Alustada tuleb usaldusväärsete infokanalite kasutamisega, mis hõlmavad infot ka väljaspool organisatsiooni, ning toimivate juhtimisprotsesside loomisega, mille abil tagatakse, et tippjuhid saavad täpset, täielikku ja õigeaegset teavet.

Tippjuhtide puhul on riskide tõhusaks juhtimiseks olulisteks teguriteks komplektid ja siseauditi tugi.

Laadige alla kõige värskem Tone at The Top väljaanne, jagage seda oma auditikomitee ja nõukoguga ning kõrgema juhtkonnaga ja looge võimalused ühisteks aruteludeks.

Siit leiate ka läbi viidud IIA kiirküsitluste tulemused Tone at the Top Quick Poll Archives.

Jaga sotsiaalmeedias