Tulevikutrendid: 6 suurt muutujat, mis mõjutavad siseaudiitori tööd tulevikus

ESAÜ liige ja kommunikatsioonijuht
Kuupäev
Sildid: trendid
Sisu

Artikkel on kirjutatud koostöös ChatGPT-ga. Idee, kriitiline mõtlemine ja toimetajatöö on artikli autorilt.

Kuigi tulevikku on keeruline ennustada, on mõningaid võimalikke põhjuseid, sealhulgas kiired ja olulised muutused ühiskonnas, mis võivad mõjutada siseaudiitori rolli ja vajadust tulevikus. Samas tasub ära märkida, et need on üldised suundumused, kuid iga organisatsioon on unikaalne ning võib vajada erinevaid lähenemisviise.

Need on mõned täna teada olevad võimalikud põhjused või muutused, mis mõjutavad siseaudiitorite tööd tulevikus:

Muutuva maailma kiirteel 2023Automatiseerimine ja tehnoloogiline areng: tehnoloogia kiire areng jõuab sinna, kus automatiseeritud süsteemidel on võime iseseisvalt jälgida, analüüsida ja raporteerida kontrollisüsteemide näitajaid ja tulemusi. See võib vähendada vajadust siseaudiitorite järele.

Andmeanalüütika ja tehisintellekt: andmeanalüütika ja tehisintellekti võimaluste kasutamine võib aidata avastada riske ja ebatavalisi mustreid, mida praegu teevad siseaudiitorid. Need uued arengud võivad vähendada vajadust manuaalse järelevalve ja siseauditi järele.

Ennetavate kontrollisüsteemide rakendamine: kui organisatsioonid suudavad välja töötada tõhusad ennetavad kontrollisüsteemid, mis ennetavad vigu ja pettusi juba varases staadiumis, võib see vähendada vajadust tagantjärele auditeerimise järele.

Täpsemad tarkvarasüsteemid: tulevased tarkvaralahendused võivad olla võimelised pidevalt jälgima sisekontrolli elemente, andma hoiatusi ja soovitusi ning teostama automatiseeritud siseauditeid.

Regulatsioonide muutumine ja lihtsustumine: kui regulatsioonid ja nõuded muutuvad lihtsamaks ja ühtsemaks, võib see vähendada vajadust keeruliste auditeerimisprotsesside järele.

Organisatsioonikultuuri muutus: kui organisatsioonid arendavad tugeva eetilise kultuuri ja vastutustundliku juhtimise, võib see aidata ennetada riske ja vajadust järelvalve järele.

 

Oled väga oodatud osalema ja kaasa mõtlema ühingu aastakonverentsil "Muutuva maailma kiirteel", mis toimub 5. oktoobril. Lisainfo leiad SIIT.

 

Kuigi need muutused võivad mõjutada siseaudiitori traditsioonilist rolli, on oluline meeles pidada, et inimliku hindamise, analüüsi ja otsustusvõime olulisus jääb alles ka tulevikus. Siseaudiitorite roll on ilmselt muutumas, kus nende fookus liigub rohkem nõustamisele, strateegilisele analüüsile ja parimatele praktikatele.

Siseaudiitorid saavad ja peavad ise astuma olulisi samme, et olla paindlikud, ajakohased ja vajalikud ka 10 aasta pärast.

Selleks mõned soovitused:

Pidev õppimine ja areng: siseaudiitorid peavad olema kursis uusimate tehnoloogiate, äritrendide, regulatsioonide ja parimate tavade arengutega. Pidev õppimine ja enda harimine aitavad hoida teadmiseid ajakohastena.

Tehnoloogiliste oskuste arendamine: arendage oskusi seoses andmeanalüütika, tehisintellekti, automatiseerimise ja muude tehnoloogiliste lahendustega, mis võivad tulevikus olla siseauditi protsessides olulised.

Strateegiline mõtlemine: keskenduge strateegilisele mõtlemisele ja äriprotsesside mõistmisele. Siseaudiitorid, kes saavad aru organisatsiooni eesmärkidest ja väljakutsetest, saavad pakkuda suuremat väärtust.

Tehke koostööd teiste üksustega: tehke tihedat koostööd teiste üksustega nagu IT, riskijuhtimine, finantsjuhtimine. See aitab teil saada ülevaadet organisatsiooni erinevatest aspektidest ja vajadustest.

Kohanemisvõime: olge valmis kohanduma ja muutuma vastavalt organisatsiooni vajadustele ja muutuvale ärikeskkonnale. Paindlikkus aitab teil reageerida kiirelt muutuvatele oludele.

Nõustamine ja strateegiline juhtimine: arendage oma nõustamisoskusi, et saaksite juhtkonda ja teisi olulisi osapooli nõustada sisekontrolli ja riskide juhtimise valdkonnas ning olla strateegiliste otsuste toetaja.

Kommunikatsioonioskused: hea suhtlemine ja oskus selgitada on olulised oskused, mis aitavad teil mõjutada organisatsiooni liikmeid ning selgitada keerulisi kontseptsioone ja olukordi.

Väärtuse pakkumine ja tõendamine: näidake pidevalt, kuidas teie tegevused ja soovitused toovad organisatsioonile väärtust ja aitavad saavutada eesmärke.

Võrgustiku loomine ja arendamine: looge kontakte teiste siseaudiitorite, professionaalsete organisatsioonide ja ekspertidega, et jagada teadmisi ja kogemusi ning õppida teiste parimatest praktikatest.

Tulevikku vaatamine: uurige ja analüüsige tulevikusuundumusi, mis võivad mõjutada teie organisatsiooni ja siseauditi valdkonda ning valmistuge nende mõjudeks.

Siseaudiitorid peavad olema valmis pidevalt õppima, kohanduma ja arendama uusi oskusi, et olla tulevikus olulised ja väärtuslikud partnerid oma organisatsioonile eesmärkide saavutamisel.

Jaga sotsiaalmeedias