Ühingu uus juhatus jagas rollid ja vastutusvaldkonnad

Kuupäev
Sisu

Ühingu liikmed pidasid 15. mail iga-aastast üldkoosolekut. Maikuuga lõppesid senise juhatuse volitused ning üldkoosolek kinnitas ühingu uue juhatuse. Seniste juhatuse liikmetena jätkavad ka uues juhatuses Mare Timian, Terje Keerberg, Piret Lantin ja Jaak Evert ning uued liikmed juhatuses on Ainika Ööpik, Janika Veermäe ja Tarmo Olgo. Uutel liikmetel varasemat ühingu juhtimise kogemust ei ole, kuid nad on edukad oma igapäevatöös ning nad soovivad aidata kaasa nii ühingu kui ka siseauditi kutseala arendamisse.

Ühingu uus juhatus kogunes täna 20. mail oma esimesele koosolekule, kus muuhulgas valiti ühingu juhatuse esimees, aseesimees, finantsjuht ja teised vastutusvaldkonnad, millega juhatuse liikmed asuvad järgmisel kahel aastal tegelema lähtuvalt ESAÜ eesmärkidest ja tegevusplaanist.

Ühingu juhatus otsustas juhatuse liikmete rollid ja vastutusvaldkonnad jagada järgmiselt:

  • Mare Timian - juhatuse esimees ning liikmeskonnaga seotud teenused;
  • Janika Veermäe - juhatuse aseesimees ning rahvusvaheline koostöö peamiselt IIA ja ECIIA suunal;
  • Ainika Ööpik - ühingu finantsjuht, serifitseerimisküsimused ning siseaudiitorite kutsekomisjon (SAKK), mis tegutseb Rahandusministeeriumi juures;
  • Terje Keerberg - siseriiklikud koostöösuhted ning partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjoni juhtimine;
  • Piret Lantin - koostöö ülikoolide ja kõrgkoolidega ning ühingu koolitus- ja arenduskomisjoni (KAK) liige;
  • Jaak Evert - ühingu Lõuna-Eesti liikmeskonna esindaja, partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon, kodulehe toimkonna liige;
  • Tarmo Olgo - sertifitseerimine, partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon, IIA standardite töörühm.

img-1845_2_1.jpg

Pildil: uue juhatuse liikmed (vasakult) Piret Lantin, Ainika Ööpik, Mare Timian, Jaak Evert, Janika Veermäe, Terje Keerberg ja tegevjuht Deivi Kiviste. Pildilt puudub Tarmo Olgo.

Lähtuvalt ühingu põhikirjast, tegutsevad kõik ESAÜ juhatuse liikmed vabatahtlikkuse alusel, tasu juhatuse liikme töö eest ei maksta.

Jõudu ja sisukat koostööd ühingu uuele juhatusele!

 

 

Jaga sotsiaalmeedias