Ühingul on uus tegevjuht

Kuupäev
Sildid: juhtimine
Sisu

Alates 1. septembrist alustab ESAÜ tegevjuhina tööd Deivi Kiviste. Deivi on ESAÜ liige alates 2007. aastast ja samal aastal alustas ta tööd ka siseaudiitorina. Tema praegune töökoht on EAS-is. Deivil on CGAP sertifikaat. ESAÜ-s on ta varasemalt teinud kaastöid ühingu kodulehele ning tõlkinud IIA materjale. Deivi on saanud ühingult tunnustuse Aasta Tegija 2016.

Tegevjuhina on Deivi ülesanneteks ühingu infovahetuse ja sisekommunikatsiooni korraldamine ning juhatuse toetamine koosolekute läbiviimisel, samuti raamatupidaja abistamine. Lisaks vastutab ta tehnilise asjaajamise, info- ja dokumendihalduse ning arhiivitöö korraldamise ning liikmete tehnilise halduse eest.

Senine ühingu tegevjuht Mariliis Männik-Sepp suundus ESAÜ juhatusse ning tegeleb rahvusvahelise koostöö korraldamisega. Aitäh Mariliisile tegevjuhina tehtud suure töö eest! Jõudu Deivile uues vastutusrikkas rollis!

Jaga sotsiaalmeedias