Ühingul on uus tegevjuht detsembrist

Kuupäev
Sisu

Alates 2. detsembrist alustab ESAÜ tegevjuhina tööd Hedy Hoomatalu. Hedy on ESAÜ liige alates 2014. aastast.

Siseaudiitori töökogemus on Hedyl Rahandusministeeriumist ning endisest Põllumajandusministeeriumist. Hetkel töötab Hedy nõunikuna õigusvaldkonnas. Hedy akadeemiline taust on Tartu Ülikoolist (BA õigusteaduses ja majanduses). 

Hedyl on kaks IIA sertifikaati - CGAP ja CCSA ning ta on läbinud ka IIA kvaliteedihindamise koolituse ja omab tunnistust "Certificate of Accreditation in Internal Quality Assessment / Validation" (QA).

Tegevjuhina on Hedy ülesanneteks ühingu infovahetuse ja sisekommunikatsiooni korraldamine, juhatuse toetamine koosolekute ettevalmistamisel ning erinevad koordineerivad tegevused ühingu igapäevase töö ladusaks toimimiseks. Lisaks vastutab tegevjuht asjaajamise, dokumendihalduse ning arhiivitöö korraldamise ning liikmeskonnaga seotud haldustegevuste eest.

Ühingu senine tegevjuht Deivi Kiviste asub taas täiskohaga tööle EAS-is (tal lõppeb lapsehoolduspuhkus). Aitäh Deivile tegevjuhina tehtud vastutusrikka ja tubli töö eest! Jõudu Deivile uuteks tegemisteks!

Jaga sotsiaalmeedias