Üldkoosolek peetud ja juhatuse koosseis uuenenud

Kuupäev
Sisu

Suur tänu kõigile 12.05.2016 toimunud ESAÜ üldkoosolekul osalejatele!

Liikmeskonna osalus oli seekord rõõmustavalt rohkearvuline - kohal oli ligikaudu 80 ühingu liiget. Jagasime omavahel muljeid möödunud aasta sündmustest ja kordaminekutest ning uurisime koos uusi plaane ja ettevõtmisi selleks aastaks, aga ka kaugemas tulevikus. Kuna üldkoosolek toimus seekord Riigimetsa Majandamise Keskuse kenas hoones, saime osa selle maja vahvast metsateemalisest sisekujundusest ning Aasta Loodusfotode näitusest.

img_0266_block.jpg

Pildil ESAÜ liikmed üldkoosolekul Riigimetsa Majandamise Keskuses 2016. aastal

Päeva avakõne pidas võõrustaja, RMK juhatuse esimees Aigar Kallas, kes andis sisuka ülevaate Eestimaa metsade majandamisest. Saime teada, et RMK haldab kolmandikku Eestimaast. Lahkesti kutsuti meid rohkem aega looduses veetma ning RMK matkaradasid avastama ja puhkealasid külastama.

img_0262-1_block_l.jpg

Pildil Aigar Kallas, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees

Üllatuskülaline

Üllatuskülaline oli Eva Truuverk, tänaseks ülemaailmseks liikumiseks kujunenud eestlaste algatuse „Teeme ära!” eestvedaja. Eva esitas meile intrigeeriva küsimuse „Kas liblika tiivalöök võib muuta maailma? Peale hetkelist mõttevaikust ja Väino Sarneti viidet, et see oleneb teooriast, selgitas Eva, et jah, teooriale tuginedes tähendab see, et väikesed muutused algandmetes võivad tekitada aja jooksul suuri muutusi.

Eval on muljetavaldavad kogemused väga suurte projektide koordineerimisel. Ta on üks neist inspireerivatest ja suurte unistustega inimestest, kelle panuse ja eestvedamise toel leidis 2008. aastal Eestis aset kodanikualgatus Teeme Ära! Liikumisega on tänaseks ühinenud 113 riiki ja koristusaktsioonides osalenud üle 14 miljoni inimese. 2011. aastal tunnustas Eesti Riik Evat hea tahte saadiku tiitliga.

img_0273-1_block_l.jpg

Pildil Eva Truuverk, liikumise Reeme ära! tegevjuht

Eva avas meie inimestele vabatahtliku tegevuse tagamaid, selgitas oma isikliku kogemuse põhjal vabaühendustes tegutsevate inimeste motivatsioone ja eesmärke. Kuna ka ESAÜ on vabatahtlikkuse alusel tegutsev ühendus, siis toimivad meie ühingus üsna samad mehhanismid. Eva on kindel, et igaühelt meist on olemas motivatsiooninupp, mis viib koos tegutsemiseni ja suurte eesmärkide täitmiseni. Õige nupp tuleb lihtsalt iga inimese puhul üles leida. Eva on kogenud, et Inimesi liidab ühtekuuluvustunne, kui meie ümber on sarnaste väärtuste ja uskumustega inimesed.

2015. aasta kokkuvõte ja 2016. aasta plaanid

Juhatuse liikmed ja tegevjuht andsid ülevaate 2015. majandusaastal tehtust ning ühingu finantsvahendite kasutamisest. Rääkisime ka 2016. aasta tegevuseesmärkidest ja 2016. aasta kõige olulisematest sündmustest, milleks on Baltikumi ja Skandinaavia ümarlaud juunis, liikmeskonna suveseminar augustis ning aastakonverents septembris. Ootame teie kõigi rohket osavõttu nendest aasta tippüritustest.

Juhatuse ja revisjonikomisjoni uus koosseis

Üldkoosolek rahuldas senise juhatuse liikme ja esimehe Elsa Leiteni tagasiastumise sooviavalduse ning kinnitas ametisse uued juhatuse liikmed - Anna Kon (Eesti Energia AS) ja Jaak Evert (Archimedes SA). Juhatuse uuenenud koosseis: Ronam Laidinen, Mare Timian, Krista Nelson, Terje Keerberg, Piret Lantin, Anna Kon ja Jaak Evert.

Lõppes senise revisjonikomisjoni (Heli Laasik, Pille Pärnpuu ja Mihhail Sinani) volituste tähtaeg. Üldkoosolek kinnitas revisjonikomisjoni uued liikmed: Ilona Reiljan, Kristi Selgis ja Anne Hansberg.

E-doc tarkvara tutvustus

ESAÜ hea koostööpartner Audiitorkogu tutvustas audititarkvara E-doc. ESAÜ liige Maria Ottesson, kes juhtis siseaudiitoritele suunatud arendustööde tiimi, andis ülevaate valmis saanud siseauditi moodulist E-doc tarkvaras. Osad siseauditi üksused on E-doc tarkavara juba kasutusele võtnud. Alates juunist on tulemas ka E-doc tarkavara tutvustavad koolitused ühingu liikmetele. Eesmärgiks on võimalikult suur hulk siseauditi üksusi haarata kaasata tarkvara kasutajate ringi, et tõhustada siseaudiitorite igapäevatööd ning tõsta ja ühtlustada siseauditi kvaliteeti.

Kokkuvõttes oli edukas päev! Oli rohkesti suhtlemisvõimalusi nii tuttavate kui ka nende kolleegidega, kes ühinguga alles viimastel kuudel on liitunud. Jagati uut ja huvitavat informatsiooni, vahetati muljeid, ja tunti heameelt kordaminekute üle. Kevadiselt kergeid ja hõrke suupisteid pakkus liikmeskonnale ning külalistele catering.

img_0276-1_block_m2.jpg

Pildil ESAÜ liikmed kohvipausil ja vestlusringides

Juhatusele antud tagasiside üldkoosoleku ja kogu päeva kohta oli positiivne. Oleme jätkuvalt teile ja teiega koostöös korraldamas häid ja kasulikke ettevõtmisi, et ühingu liikmeskonda kokku tuua, ühtekuuluvustunnet luua ja üheskoos suuri asju teha.

ESAÜ juhatus ja tegevjuht

Jaga sotsiaalmeedias