Uus aruanne - Risk in Focus 2024

Kuupäev
Sisu

ECIIA

Ilmunud on ECIIA uus aruanne "Risk in Focus 2024".

Aruande eesmärk on välja tuua siseaudiitorite jaoks peamised riskid ning aidata neid seeläbi riskianalüüside läbiviimisel ning tööplaanide koostamisel. Aruanne valmis 17ne Euroopa riigi koostöös ning see tugineb erinevate küsitluste, ümarlaudade ning intervjuude käigus koondatud andmetele.

Kõige kõrgemaks riskiks hinnati kuuendat aastat järjest küberjulgeolek (84% vastajatest). Sellele järgnes inimkapital, mitmekesisus, talentide juhtimine ja säilitamine (58% vastajatest) ning kolmandale kohale paigutati võrdselt seaduste ja määruste muutmine ning makromajanduslik ja geopoliitiline ebakindlus (mõlemal 43% vastajatest).

Kogu aruanne on leitav SIIT.

Aruande lühema kokkuvõtte leiate SIIT.

Head lugemist!

Jaga sotsiaalmeedias