Uus juhend: kaugtöö tehnoloogia auditeerimine

Kuupäev
Sisu

IIA on koostanud ja avaldanud uue tehnoloogiavaldkonna soovitusliku juhendi "Kaugtöö tehnoloogia auditeerimine".

Siseaudiitorid peavad tundma enamlevinud ja -kasutatavaid kaugtööd võimaldavaid tehnoloogiaid. Samas peavad nad mõistma ka kaugjuurdepääsust tulenevaid olulisi riske ja standardseid kontrolle, mis takistavad, tuvastavad või parandavad volitamata juurdepääsu või teabe jagamist.

COVID-19 pandeemia tõi kaasa kodus töötavate inimeste arvu hüppelise kasvu ja sellest tulenevad mobiilse või kaugtööjõuga seotud riskid.

See uus juhend vahetab välja GTAG - Ülemaailmse Tehnoloogia Auditeerimise senise juhendi "Nutikate seadmete auditeerimine". Uus juhend laiendab varasema juhendi ulatust ning seab senisest enam fookuse mobiilse tööjõuga seotud riskidele ja kontrollimeetmetele.

Need juhised võimaldavad siseaudiitoritel:

  • Määratlege mobiilse andmetöötluse riistvara, tarkvara ja sidevahendid
  • Saate aru mobiilse andmetöötlusega seotud riskidest ja võimalustest
  • Saate aru kaugjuurdepääsu protsesside komponentidest ja nendega seotud turvakontrollidest
  • Saate aru mobiilse andmetöötluse auditeerimise põhitõdedest, sealhulgas konkreetsetest elementidest, mida teil tuleb oma töös hinnata

enlightenedAINULT LIIKMETELE
Juhend on tasuta ning mõeldud ainult ESAÜ ja IIA liikmetele. Saad selle endale alla laadida SIIT.

Liikmetele mõeldud materjalide ja muude ressursside kasutamiseks liituge Eesti Siseaudiitorite Ühinguga juba täna SIIN!

Jaga sotsiaalmeedias