Evelin Pungas

Arvestusala õigusraamistiku muutused 2004-2014

“Arvestusala õigusraamistiku muutused aastatel 2004-2014“ jätku-uuringu tellis Rahandusministeerium. Uuringu viis läbi PricewaterhouseCoopers AS. Uuring sai teoks Eesti-Šveitsi koostööpro...

Riskijuhtimise protsessi hindamine

Miks riskijuhtimise protsessi hindamise teema oluline on? Kindlasti on üks kaalukamaid argumente see, et siseaudiitori kutsetegevuse standard 2120 „Riskide juhtimine“ sätestab siseauditi...
Asu Evelin Pungas jälgima