Koolitused ja seminarid

Body

2024. aastal avaldas IIA kutsetegevuse raampõhimõtete uuenduse, sealhulgas uued ülemaailmsed siseauditi standardid. Uute standardite eesmärk on tõsta siseauditi kvaliteeti, nõudes siseauditi funktsioonilt mitte ainult vastavust, vaid ka tulemuslikkust. 

Seminari käigus võrdleme varasemaid IIA kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi alaseid standardeid (2017) uutega (2024) ning loome avatud diskussiooni, millist mõju avaldavad muudatused üksuste töökorraldusele ning igapäevasele auditeerimise praktikale. Vaatame läbi enim levinud viisid standarditest tulenevate nõuete täitmiseks ning käsitleme soovituslikke viise, kuidas tõendada nende nõuete täitmist. Osalejad saavad teemade kohta nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised. Samuti heidame pilgu levinud tähelepanekutele, mis on välja toodud kvaliteedihindamiste käigus ning vaatleme ka parimaid praktikaid.

 

Seminaril käsitletavad teemad: 

 • miks standardid on olulised;

 • uued ülemaailmsed siseauditi standardid kvaliteedi tagamiseks ja täiustamiseks; 

 • nõuanded ja tehnikad standardite edukaks rakendamiseks; 

 • levinud tähelepanekud ja parimad praktikad kvaliteedihindamistest. 

 

Toimumiskoht: 

Seminar toimub veebiseminari vormis MS Teams keskkonnas. Koolitusel osalemise lingi saadame registreerunutele hiljemalt päev enne veebiseminari toimumist e‑kirjaga. Maht: Seminaril osalemine annab 2 CPE punkti. 

 

Lektor: 

Lektor Mariliis Männik

Veebiseminari viib läbi ESAÜ liige Mariliis Männik (ASSA, CGAP, CCSA, CRMA). Mariliis omab 20-aastast töökogemust auditi valdkonnas nii avalikus sektoris (Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, Siseministeeriumi siseauditi osakond) kui eraettevõtjana. Aastatel 2014-  2018 tegutses ta Eesti Siseaudiitorite Ühingu tegevjuhi rollis ning hiljem  ühingu juhatuse liikmena. Täiendavalt on Mariliis ennast rakendanud  erinevate kvaliteedisüsteemide sertifitseeritud hindajana ning konsultandina  nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Mariliis omab põhjalikke teadmisi IIA standarditest, omades standarditel põhinevate kvaliteedihindamiste läbiviimise kogemust ligi 15 erinevas organisatsioonis nii avalikus kui erasektoris ning omades sertifikaati Certificate of Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation (2006). 

 

Osavõtutasu:

 • ESAÜ liikmetele 60 eurot.

 • Mitteliikmetele 90 eurot.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist. 

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust. 

 • Mitteliikmed: kui sul veel ei ole, siis loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.

 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 

Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt 48h enne koolituse toimumist. 

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega. 

 

Lisateave: 

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
14:20 - 16:00
Body

Meil on hea meel kutsuda kõiki liikmeid Andmekaitse Inspektsiooni infohommikule, kus räägime andmekaitsest nii kitsamalt kui laiemalt.

Infohommik on mõeldud ainult ESAÜ liikmetele, osalemine on TASUTA ning osalemise eest CPE punkte ei saa. Kohtumine toimub veebis MS Teams keskkonnas.

Infohommikul räägime:

 • Millised on suurimad andmekaitselised riskid ja mida jälgida auditeerimisel? 
 • Millised on üldisemad andmekaitse trendid ja suundumused?
 • Andmekaitse Inspektsiooni praktika ja olulisemad menetlused

 

Andmekaitse Inspektsiooni poolt viib infohommikut läbi Maarja Kirss. Maarja on Andmekaitse Inspektsiooni koostöö valdkonna juht vastutades andmekaitse teadlikkuse tõstmise ning ennetustegevuse eest. Tänavune aasta on tähtpäevade aasta – Andmekaitse Inspektsioonil on 25. juubel, Maarjal täitub 20. tööaasta inspektsioonis ning samas saab ka 6 aastat IKÜMi jõustumisest. Nende aastate jooksul on Maarjal olnud suurepärane võimalus panustada andmekaitsealasesse väliskoostöösse ning osaleda Euroopa Andmekaitsenõukogu ja selle eelkäija artikkel 29 töögrupi töös. Ta on osalenud inspektsiooni juhendiloomes ning nõustamistegevuses, samuti vedanud koostöö- ja koolitusprojekte.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". 
 • Mitteliikmed: kui sul veel ei ole, siis loo endale konto ning registreeru eelpool liikmetele toodud juhiste järgi.
 • Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul „Katkesta registreerimine“.
 • Registreerimine on avatud kuni 4. juuni hilisõhtuni.

*Registreerides infohommikule annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Toimumise aeg
10:00 - 11:30
Body

ESAÜ Aastakonverents 2024

Traditsiooniline ESAÜ suursündmus toimub ka sel aastal - oled väga oodatud osalema ja kaasa mõtlema meie ühingu aastakonverentsil 2024 "Ausalt ja avatult"!

Seekordne Aastakonverents "Ausalt ja avatult" keskendub mitmekülgsetele teemadele, avades ukse ausale ja avatud arutelule. Esimeses sessioonis vaatleme siseauditi kvaliteeti mitmest perspektiivist: alates tippjuhtide ootustest kvaliteedile kuni kvaliteedi hindamiseni nii hindaja kui hinnatava pilgu läbi. Arutelupaneelis uurime süvitsi siseauditi kvaliteedihindamise plusse ja miinuseid.

Teises sessioonis suuname aga pilgud majandusele makro- ja mikrovaatele, analüüsime koos esinejatega majanduse strateegilise vaate olulisemaid mõjutegureid ja hetkeolukorda. Räägime ka protsesside optimeerimisest ning saame teada, kuidas kasutada selleks teenusdisaini põhimõtteid ja töövahendeid. Sellele järgneval arutelupaneelil uurime võimalusi ja küsime, kuidas leida õige siht muutuste keerises.

Kolmandas sessioonis astume digiajastu ohtude maailma, käsitledes tehnoloogiat, AI-d ning IT-audiitori soovitusi siseaudiitoritele. Arutelupaneelis keskendume läbi kogemuslugude kriitilistele küberturbe intsidentidele.

Neljandas sessioonis sukeldume rahamaailma ja inimlike tunnete keerdkäikudesse, kus analüüsime raha ja investeerimise psühholoogiat ning rahauskumusi.

Konverentsile ootame kõiki siseaudiitoreid ning siseauditiga seotud spetsialiste, samuti asutuste juhte ning kõiki teisi, kellele need teemad huvi pakuvad!

Konverentsi modereerib Siim Sarapuu. Siim on Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja, kellel on pikaajaline juhtimise kogemus. Ta on tugev poliitikaanalüüsis, projektijuhtimises, sidusrühmade kaasamises ja strateegilises planeerimises. Lisaks on ta tööturu valdkonnas kogemustega koolitajana ning panustanud mitmetesse tööturu teemalistesse algatustesse.

Konverentsi programm:

Konverentsil osalemine annab 6,6 CPE punkti.

Osalustasu: ESAÜ liikmetele 250 eurot, mitteliikmetele 300 eurot. (Hindadele ei lisandu käibemaksu)

Konverentsi osalustasu sisaldab kohvipause, lõunat, digitaalseid esitlusmaterjale ning ESAÜ tunnistust (täiendkoolituse CPE punktid).

Osalustasu arve saadame registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale konverentsi.
 

Registreerumise viimane päev on 25. september. Oma registreeringut saad ise vajadusel sündmuse juures tühistada kuni konverentsi registreerimise sulgemiseni. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata ja osalustasu tuleb tasuda täies mahus.

Registreerumine*:

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine".
 • Mitteliikmed: kui sul kontot veel ei ole, siis loo endale siin kodulehel konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru nii nagu on eespool ESAÜ liikmetele toodud juhistes kirjas.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine".
 • Registreerimine on avatud kuni 28. septembri südaööni või kuni kohtade (120 osalejat) täitumiseni.
  *Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Konverentsi korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi kavas.

Lisainfot saad ja Sinu küsimustele vastab ühingu koolituskoordinaator Deivi koolitus@siseaudit.ee

Kohtume konverentsil!

Toimumise aeg
09:30 - 17:00
Body

Teenuste ja varade süsteemne haldamine on aluseks, et organisatsioonina toimida efektiivselt ning pakkuda kvaliteetseid teenuseid. Lektor räägib koolitusel enda praktilisest kogemusest nii väiksemate kui suuremate organisatsioonide vaatest, sealhulgas sellest, kuidas alustada sõltuvalt organisatsiooni küpsusest.

Koolituse teemad: 

1. Räägime teenuste kaardistamise protsessist ja sellest, kuidas erinevat tüüpi teenuseid võiks kaardistada:

 • Organisatsiooni peamised teenused (äriteenused, põhiteenused jms), mida pakutakse kodanikule, kliendile, partnerile jne.

 • Organisatsiooni sisemised teenused, mida on vaja, et organisatsioonil endal (raamatupidamine, personaliosakonna teenused jms).

 • Organisatsiooni poolt kasutatavad välised teenused (vesi, elekter, internet, tarkvarade pakkujad jne).

 • Organisatsioonis kasutatavad IT teenused.

2. Kuidas kaardistada varasid (sh need, mis on raamatupidamises arvel aga ka need varad, mis raamatupidamises arvele ei võeta, kuid peaksid siiski olema kaardistatud)?

3. Kuidas on varahaldus ja teenustehaldus omavahel seotud, kuidas neid koos töötama panna ning milliseid protsesse need veel toetavad?

Päevakava
9.15 – 9.30            Kogunemine ja registreerimine
9.30 - 11.30          Koolitus
11.30 - 12.00        Küsimused ja vastused, arutelu

Toimumiskoht
Koolitus toimub ESAÜ koolitusklassis, Tallinn, Parda 12 (5. korrus). NB! Klassikoolitusel on osalejate arv piiratud!

Lektor Elin NurgesLektor
Koolitust viib läbi ESAÜ liige Elin Nurges. Elin on infoturbe rakendamise ja auditeerimisega tegelenud enam kui 8 aastat ning puutunud kokku järgmiste teemadega: ISKE juurutamine, auditeerimine (nii siseauditid kui välised auditid), ISO 27001, 27005, 31000 juurutamine, E-ITS, riskijuhtimine, andmekaitse nõuete tagamine ning üleüldine turbealane nõustamine, järelevalve (sh tehnilised logimise lahendused), riskihaldus, kriisihaldus, muudatuste haldus, talitluspidevus, intsidendihaldus, juurdepääsuhaldus, strateegiline juhtimine, koolitused. Elin on töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris ning konsulteerinud viimaste aastate jooksul mitmeid ettevõtteid ning aidanud lisaks infoturbele korrastada organisatsiooni jaoks olulisi protsesse. Mitmekülgne kogemus nii rakendaja kui audiitorina on andnud teadmised, kuidas luua ja juurutada protsesse selliselt, et need toetaksid organisatsiooni juhtimist, samas ei oleks liialt bürokraatlikud ja tööd takistavad.

Maht
Koolituse läbimine annab 3 CPE tundi.
Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist (vajalik on kodulehele sisselogimine).

Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 90 eurot, teistele 135 eurot.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.


Registreerimine*
•    ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.
•    Mitteliikmed: kui sul veel ei ole, siis loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.
•    Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 
•    Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 26. aprillil 2024.
*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.


Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 
 

Toimumise aeg
09:30 - 12:00
Body

Koolituse veebilingi saadame e-kirjaga kõigile registreerunutele hiljemalt päev enne koolitust.

Ootame Teid väliskoolitajaga veebikoolitusele "Radical Reporting".

Koolitus on jaotatud kahele päevale: esimene osa toimub 22. mail kell 9.00-12.30 ning teine osa 24. mail kell 9.00-12.30.

Koolituse detailne programm ja ajakava on SIIN.

NB! Koolitus on inglise keeles.

Lektor Sara I.JamesKoolituse lektor Sara I. James on kirjutanud arvukalt artikleid keelest ja aruandlusest ning esinenud riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel. Lisaks on ta kirjutanud ka raamatu "Radical Reporting: Writing Better Audit, Risk, Compliance and Information Security Reports". 

 

 

 

Osalejate arv: tulenevalt koolituse praktilisest suunitlusest on koolitusgrupi suurus kuni 15 osalejat.

Maht: koolituse läbimine annab 8.4 CPE tundi.

Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse. ESAÜ liige leiab oma digi-tunnistuse kodulehelt, oma konto alt menüüst "Minu sündmused". Pead kodulehele sisse logima, et digi-tunnistust vaadata ja/või alla laadida.

Toimumiskoht: koolitus toimub veebis Zoom keskkonnas. Osalemislingi saadame hiljemalt päev enne koolituse toimumist.

Osavõtutasu: ESAÜ liikmetele 250 eurot, teistele 350 eurot

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.

 • Mitteliikmed: kui sul veel ei ole, siis loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.

 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine".

 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 17. mail 2024.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Lisateave: kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
09:00 - 13:00
Body

Taaskord on tulemas ühingu iga-aastane eetikateemaline loeng, mis on hea võimalus  kutsesertifikaati omavatele siseaudiitoritele läbida kohustuslik eetikavaldkonna koolitus.

Traditsiooniliselt on eetikaseminar üldkoosolekul osalejatele tasuta.

Juhul, kui sa üldkoosolekul ei osale, on seminari maksumus Sulle 72 eurot.

Sel aastal räägime teemal "Tehisintellekti eetika ja väärtusküsimused" ning veebiseminar annab ülevaate tehisintellekti arengu ja kasutusega seotud eetilistest küsimustest. Kas meil on tehisintellektist rohkem võita või kaotada? Arutleme selle üle, kas tehisintellekti arendajate lubadus joondada tehisintellekti inimestele oluliste väärtuste järgi, on üldse realiseeritav ja kuidas.

Lektor Margit SutropSeminari viib läbi lektor Margit Sutrop. Margit on Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja, kelle uurimisteemaks on praegu teaduseetika, tehisintellekti eetika, moraalsed lahkarvamused, väärtused ja väärtuskasvatus. Ta on Riigikogu liige, osaledes kultuurikomisjoni töös ja juhtide kõrghariduse toetusrühma. Margit Sutrop on ka Academia Europaea akadeemik, Euroopa Komisjoni eetikaekspert ja Tübingeni Ülikooli eetikakeskuse nõukogu liige ja Konstanzi  ülikooli rahvusvahelikse nõukoja liige.

 

Seminar toimub kell 11.00-13.00 MS Teams keskkonnas. Osalemislingi saadame kõikidele registreerujatele hiljemalt päev enne seminari toimumist.

Seminaril osalemine annab 2,4 CPE punkti. Pane tähele, et kõik sertifitseeritud siseaudiitorid peavad igal aastal läbima eetikateemalise koolituse (seminari) mahus 2 CPE. Seminaril osaleja CPE punktid ja tunnistus kuvatakse tema profiilis menüüpunkti all "Minu üritused" (vajalik sisselogimine kodulehele).

Registreerimine*

 • Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 

 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt hiljemalt 10.05.2024.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Lisateave: kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
11:00 - 13:00
Body

Koolitusel õpime kasutama ChatGPT-d siseaudiitori töös, et säästa aega ja korraldada oma tööd efektiivsemalt.

Koolitusel õpime:

 • ChatGPT kasutamist valdkondades nagu dokumendimallide loomine, meilipõhjade koostamine ja standardprotseduuride loomine, mis aitab vältida vigu ja parandada töö kvaliteeti.

 • Parandama meeskonna üldist produktiivsust nii, et meeskonnaliikmed haldavad ChatGPT  abil paremini oma ülesandeid.

 • Kommunikatsioon: ChatGPT saab aidata e-kirjadele vastamisel, luues vastuseid tavalistele küsimustele ning jättes sulle rohkem aega kiireloomuliste ülesannete täitmiseks. 

 • Tööprotseduuride standardiseerimine: Räägime ChatGPT abil erinevate tööülesannete standardsete tööprotseduuride loomisest organisatsioonis. See aitab vähendada vigu keerukates töölõikudes ja aitab uutel töötajatel kiiremini hoo sisse saada. 

 • Dokumentide hindamist ChatGPT abil. Saame teada, kas on võimalik analüüsida dokumentide vastavust regulatsioonile (seadusele) ning kas ChatGPT oskab välja tuua, mis on dokumendis puudu (mis võiks sise-eeskirjas kirjeldatud olla), mis on valesti (ei ole vastavuses seaduse tekstiga). Samuti õpime, kuidas teha selliseid päringuid nii, et tulemus oleks kvaliteetne. 

 • Intervjuude küsimuste koostamist ChatGPT abil.

 • ChatGPT kasutamist andmete analüüsimiseks.

 • ChatGPT abil aruande koostamist ja sõnastuse parandamist, riskide kirjeldamist ja soovituste andmist.

 • Räägime andmekaitsest ChatGPT kontekstis.

Päevakava
9.45 - 10.00         Kogunemine ja registreerimine
10.00 - 12.00      Koolituse I sessioon
12.00 – 12.45       Lõuna
12.45 - 14.15      Koolituse II sessioon
14.15.-14.30         Kohvipaus
14.30-16.00        Koolituse III sessioon

Toimumiskoht
Koolitus toimub ESAÜ koolitusklassis, Tallinn, Parda 12 (5. korrus). NB! Klassikoolitusel on osalejate arv piiratud!

Lektor
Lektor Priit KallasKoolituse viib läbi Priit Kallas.

Priit on Dreamgrow digiagentuuri asutaja ja strateeg. Ta tegeleb digiturundusega juba 28 aastat. Priidu igapäevatöö on panna veebilehed kasumit tooma. SEO, sisuturundus, Google, analüütika, ChatGPT ja tehisintellekt on tegevused, millega ta pidevalt kokku puutub.

Oma töös on ta teinud koostööd mitmete Eesti tippbrändidega nagu Telia, Nordea, EAS, Eesti Energia, If Kindlustus, Peugeot, Postimees, Tartu Ülikool ja paljud teised. Tema on loonud kampaaniad, mis on suunatud nii Eestisse kui välisriikidesse. Priit on EASi ja Loomeinkubaatori ärimentor.

Lisaks praktilisele tööle klientide ja oma ettevõtete turundamisel on Priit viimase 15 aasta jooksul koolitanud tuhandeid turundajaid rohkem kui 700 koolituse, töötoa ja konverentsi ettekandega. Ta on avaldanud üle 1500 artikli, video ja podcasti. Seda materjali on lugenud, kuulanud ja vaadanud üle 11 miljoni inimese üle maailma.  Lisaks on Priit ka Äripäeva raadio saatejuht ja toob teieni Eesti turundajate kogemusi saates "Digiturunduse praktikum."

Maht
Koolituse läbimine annab 6 CPE tundi.
Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist (vajalik on kodulehele sisselogimine).

Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 180 eurot, teistele 270 eurot.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.

 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.

 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 

 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 5. aprillil 2024.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
10:00 - 16:00
Body

Äripäev ja Eesti Siseaudiitorite Ühing korraldavad Sisekontrolli Aastakonverentsi koostööna 2017. aastast.

Olete oodatud 9.04.2024 konverentsile, mille peateema on "Hoia fookus olulisel!"
Konverentsi moderaator on Mart Pechter, kes on Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige ja Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna nõunik.

Konverentsil uurime kontrollivaldkonna arenguid, suuri tulevikutrende, keerulisi vastuolusid ning kuuleme erilisi edu- ja kogemuslugusid peateema all "Hoia fookus olulisel!"

Arutleme konverentsil ekspertide ja praktikute abiga, kas ja kuidas kasutada AI-d ehk tehisaju oma töös, kuuleme uutest põnevatest AI-auditi rakendustest ning saame osa kogemuslugudest. Päeva alustame aga nö täislaiusel ekraanilt - vaatame tõtt globaalsete riskidega ja uurime riskijuhtimise praktikaid mitmes vaates ning saame aimu OSKA äsja valminud arvestusala uuringu megatrendidest ja tulevikuprognoosidest ning asetame ennast nende muutuste keskele.

Loomulikult räägime ka ESG-st ehk jätkusuutlikkusest ning küsime, millised uued nõuded ja praktikad on jõudnud kontrollivaldkonda seoses ESG-ga ja millised ülesanded ootavad meid töötajatena. Saame osa ka erilistest edulugudest, mis muudavad maailma.

Majanduskuritegude uurijate tööst, sh riskide juhtimisest on ka meil õppida, seetõttu küsimegi uurijatelt, kuidas juhtida riske majanduslanguse ja sarimääramatuse ajastul ning kuidas hoida fookust. Neid ja veel paljusid teisi teemasid olete oodatud kuulama ja kaasa rääkima Sisekontrolli Aastakonverentsil 2024 "Hoia fookus olulisel!"

Sihtgrupp: (sise)audiitorid, riski-, protsessi-, kvaliteedi- ja finantsjuhid, vastavuskontrolli- ja kvaliteedispetsialistid, erinevate tasandite juhid, arvestusala spetsialistid, järelevalve ja vastavuskontrolli asjatundjad, sisekontrolörid, controllingu spetsialistid ja ärikontrollerid, kohalike omavalitsuste erinevate tasandite juhid ja revisjonikomisjonide liikmed ning kõik, keda selle konverentsi teemad kõnetavad

ESAÜ liikme erihind on 269 eurot (km-ga 328,18 eurot) kuni 18.02.2024. Kuni 10.03 on soodushind 299 eurot+km. Konverentsi täishind on 399 eurot+km. Pane tähele: sooduskoodi registreerumiseks saadame oma liikmetele eraldi e-kirjaga 8.02.2024.

Registreerumine ja konverentsi programm: Äripäeva e-poes SIIN!

Küsimused ja lisainfo: kirjuta palun ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti. Äripäev annab soovijatele ka tunnistused, anna palun soovist teada konverentsi programmijuhile mare.timian@aripaev.ee

Lisapakkumine! Konverentsil osaleja saab tellida Äripäeva teemaveebide Raamatupidaja.ee ja Palgauudised.ee lugejaõigused soodushinnaga. Vormista Raamatupidaja.ee tellimus siin ja Palgauudised.ee tellimus siin.

Kohtume konverentsil!

Toimumise aeg
10:00 - 17:00
Body

Baaskoolituse eesmärgiks on anda koolitatavatele baasteadmised siseauditi läbiviimiseks, sh kontrollitehnikate põhimõtted ja riskijuhtimine ning teadmised siseauditi funktsiooni juhtimiseks.

Õpitulemusena teab osaleja peamisi siseauditi standardeid, oskab määrata organisatsiooni olulisi riske ning orienteerub siseauditi kui protsessi läbiviimises. 

Kursusel toimub kahel õppepäeval auditoorne õppetöö. Lisaks loengutele toimuvad arutelud, videode vaatamised ja harjutuste lahendamised teooria kinnitamiseks. Lektor jagab praktilisi näited ja lahendusi enda pikaajalise töökogemuse põhjal. Osalejatel on võimalus lisaks auditoorsele õppele sooritada kodutöö, mille arutelu toimub kas vahetult baaskoolitusel või saab koos lektoriga lahendada pärast baaskoolitust, et õpitut enda jaoks veelgi praktilisemaks muuta. Osalejalt eeldab koolitus aktiivset osavõttu ning rahvusvaheliste standardite iseseisvat läbitöötamist pärast koolitust.   

Esimene koolituspäev sobib ka ettevõtte juhtidele, kes on planeerimas siseauditi juhi funktsiooni rakendamist oma organisatsioonis, sest esimesel koolituspäeval on oluliseks lisainfoks organisatsiooni riskide hindamise temaatika.

Võimalik osaleda ka ainult ühel koolituspäeval – esimesel päeval antakse üldine ülevaade siseaudiitori tööst, teisel käsitletakse töö praktilist poolt.

                              

 • Päevakava 26. märtsil

9.50-10.00

Kogunemine ja osalejate registreerimine

10.00-11.30

Siseauditi raamistik

Valdkonna mõisted ja õigusraamid ning standardid (ka uued IIA standardid)

Siseauditeerimise roll juhtimises 

Organisatsiooniline sõltumatus ja siseaudiitorite objektiivsus

11.30-11.45

Kohvipaus

11.45-13.15

Sisekontroll

Valitsemine

Kolme kaitseliini mudel 

COSO mudel

Auditi objekt ja selle valik

13.15-14.00

Lõunapaus

14:00-15.30

Riskide hindamine

Asutuse riskide hindamine ja siseaudiitori roll selles

Auditi riskide hindamine

Koostöö juhatuse ja nõukoguga

15.30-15.45

Kohvipaus

15.45-16.30

Siseaudiitor

Siseaudiitori iga-aastane areng ja kutsesertifikaadid ning eetikakoodeksi nõuded

Siseauditi üksuse kvaliteedihindamine ja siseauditi juhi roll selles

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ)

 

 • Päevakava 27. märtsil

10.00-11.30

Auditi planeerimise protsess

Auditi liigid ja nende erinevused planeerimisel

Auditi ulatus ja piirangud 

Taustinfo koostamine ja analüüsimine

11.30-11.45

Kohvipaus

11.45-13.15

Auditi planeerimise protsess (jätkub)

Auditi valimi koostamine ja valimi kasutamise võimalused

Nõuandev töö 

Sobilike audititegevuste planeerimine 

Auditi planeerimise dokumendid

13.15-14.00

Lõunapaus

14:00-15.30

Auditi toimingute läbiviimine

Teiste II astme kontrollide kasutamine oma töös 

Audititehnikad ja -metoodikad

Auditi tööpaberid ja nõuded vormistamisele 

Koostöö auditeeritavaga

15.30-15.45

Kohvipaus

15.45-16.40

Aruande koostamine ja tutvustamine

Aruande struktuur 

Töö käigus kogutud informatsiooni esitamine lõpparuandes 

Siseaudiitori tähelepanekute kooskõlastamine auditeeritavaga 

Siseaudiitori soovituste täitmise seire

16.40-16.50

Kokkuvõtted

 

Soovituslik kirjandus baaskoolituse läbijale (täpsem info baaskoolituselt):

 • The Institute of Internal Auditors. 2024. „International Prefessional Practices Framework (IPPF), 2024 Edition“

 • The Institute of Internal Auditors. 2019.  „Sawyer’s Internal Auditing: Enhancing and Protecting Organizational Value, 7th Edition“

 • COSO. 2004. “Enterprise Risk Management – Integrated Framework”

 • COSO. 2009 „Internal  Control –  Integrated  Framework: Guidance  on  Monitoring Internal Control Systems“

 • IIA KOLME LIINI MUDEL

 

Lektor Siiri KoplimaaKoolitaja on Siiri Koplimaa, CGAP, Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige ja auliige.

Siiri õppis Tartu Ülikoolis rahanduse ja krediidi erialal. Ta töötab siseauditi valdkonnas 1995. aastast, sh nii avalikus kui erasektoris ning audiitorifirmas teenuse pakkujana. Täna on ta Töötukassa siseauditi juht.

Siiri viib läbi erialaseid koolitusi ESAÜ-s ja TalTechis ning ta olnud tegev ESAÜ juhatuses.

 

Grupi suurus

Tulenevalt kursuse suunitlusest on maksimaalne osalejate arv 15.

 

Maht              

Koolituse läbimine annab 13 CPE tundi.

 

Toimumiskoht

ESAÜ koolitusklass, Tallinn, Parda 12 (5. korrus).

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 390 eurot, teistele 545 eurot

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolitusmaterjalid tehakse koolitustel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt.

Koolituse arved saadame registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.

 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.

 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 

 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 22. märtsil 2024.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave: kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
10:00 - 16:50
Body

Tehisintellekti üha ulatuslikum kasutamine nii ettevõtete, riigiasutuste kui inimeste poolt pakub võimalust luua ühiskonnale lisaväärtust peaaegu igas tööstusharus ning olulistes valdkondades nagu tervishoid, haridus, transport, riigijuhtimine, turvalisus ja keskkonnahoid. Samas on oluline silmas pidada, et tehisintellektiga kaasnevad ka märkimisväärsed ohud, mis on tingitud nende üha suuremast võimekusest teha keerukaid otsuseid ja toiminguid ilma inimeste osaluse või kontrollita.

Selleks, et realiseerida see sotsiaalne ja majanduslik kasu, mida tehisintellekt võib pakkuda ning kindlustada, et innovatsioon on vastutustundlik ja kestlik, on nii Euroopa Liidus kui laiemalt tekkinud mitmed olulised regulatiivsed arengud ja rahvusvahelised koostööinitsiatiivid.

Selle valguses on antud koolituse eesmärk vaadelda, millised on tehisintellektiga kaasnevad väljakutsed ja riskid ning kuidas me läbi õigusraamistiku, rahvusvahelise koostöö kui ka Eesti siseriiklike strateegiate üritame neid riske adresseerida. Osalejad omandavad mh teadmised Euroopa Liidu AI määruse sisust ja mõjust kui ka sellest, kuidas peavad AI süsteemide arendajad, rakendajad ja kasutajad tulevikus võimalikke riske tuvastama ning maandama.

Koolitusel tulevad käsitlusele järgmised teemapunktid:

 • Tehisintellekti kasutuselevõtuga kaasnevad väljakutsed ning üldised arengud väljakutsete adresseerimiseks.

 • Euroopa Liidu AI määruse sisu ja mõju.

 • Ülevaade nõuetest tehisintellekti arendavatele ja kasutavatele asutustele, sh ülevaade sellest, kuidas tagada tehisintellektisüsteemide kvaliteet, läbipaistvus ja inimjärelevalve.

 

Päevakava

9.50 - 10.00                 Koolituskeskkond liitumiseks avatud

10.00 - 11.30              Koolitus

11.30 - 11.45                Paus

11.45 - 13.15              Koolitus

 

Toimumiskoht

Koolitus toimub veebikoolituse vormis MS Teams keskkonnas. Koolitusel osalemise lingi saadame registreerunutele hiljemalt päev enne veebiseminari toimumist e-kirjaga.

 

Lektor

Koolitust viib läbi Henrik Trasberg. Henrik on Justiitsministeeriumi uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise õigusnõunik. Muuhulgas esindab ta Eestit Euroopa Liidu AI määruse läbirääkimistel ning on seotud ka teiste tehisintellekti ja andmemajandust puudutavate võtmeregulatsioonide läbirääkimistega. Henrik kuulub ka Eesti andmete ja tehisintellekti strateegia ning tegevuskava koostamise juhtrühma, kus tema vastutusala on tehisintellekti usaldusväärsuse ning inimkesksuse edendamine. Lisaks on Henrik intellektuaalomandi õiguse lektor Tartu Ülikoolis ning töötanud ka Hedman Partners advokaadibüroos tehnoloogiaõiguse nõunikuna.

 

Maht

Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi.

Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist (vajalik on kodulehele sisselogimine).

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 110 eurot, teistele 160 eurot

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.

 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.

 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 

 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 26. veebruaril 2024.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
10:00 - 13:15
Asu Koolitused ja seminarid jälgima