Koolitused ja seminarid

Body

Head ühingu liikmed!

Siseaudiitori karjäär on mitmekesine ja põnev ning eeldab pidevat enesetäiendamist. Kas Sina oled hinnanud oma oskusi, huvisid, väärtusi ja karjäärieesmärke?  Millised on need sammud, mida Sina soovid astuda oma karjääri edendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks?

Ühingu liige Siiri Koplimaa (Töötukassa siseauditi juht) kutsub kolleege külla Töötukassa Karjäärikeskusesse. Muuhulgas saab Karjäärikeskuses interaktiivseid lähenemisi kasutades analüüsida oma tugevusi ja võimeid ning seeläbi leida endale sobivaim enesetäiendamise võimalus. Karjäärikeskuse kohta saad täpsemalt vaadata siit: Tule Karjäärikeskusesse

 

Ürituse sisu

Lisaks Karjäärikeskuse ekskursioonile räägime tööjõuturust, noortele suunatud Töötukassa teenustest ja AI-st OTT.

 

Päevakava

14.45 – 15.15 Ekskursioon Karjäärikeskuses

15.15 – 16.45 Ürituse sisuline tegevus

 

Kohtumispaik

Töötukassa Karjäärikeskus asub aadressil Tartu mnt 80, Tallinn. 

 

Üritus on TASUTA ja ainult ühingu liikmetele.

Osalejate arv piiratud - osaleda saab kuni 30 inimest. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 18. aprilli õhtul!

 

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
14:45 - 16:45
Body

ESAÜ liikmete üldkoosoleku raames toimub eetikateemaline loeng ka sel aastal.

Traditsiooniliselt on eetikaseminar üldkoosolekul osalejatele tasuta.

Juhul, kui sa üldkoosolekul ei osale, on seminari maksumus Sulle 65 eurot.

Seminari viib läbi Merle Ojasoo, PhD, kes räägib teemal "Eetika ESG kontekstis".

Koolituse eesmärk on anda ülevaade (äri)eetika rollist ESG printsiipide elluviimisel EL uute jätkusuutlikkuse direktiivide valguses.
Koolitusel kasutatakse interaktiivseid meetodeid (arutelud, minijuhtumite lahendamine) ja mõningate juhtimiseetika tööriistade käsitsemist läbi praktiliste näidete.

Koolituse teemad:
•    ESG roll ja tähendus kaasaegses organisatsioonis;
•    eetika seotus ESG printsiipidega ja selle avaldumine organisatsiooni erinevate tasandite argitoimes;
•    ESG-ga seonduvad EL jätkusuutlikuse taksonoomia ja uued direktiivid.

Lektor Merle OjasooLektor: Merle Ojasoo, PhD

Merle on õpetanud ja uurinud ärieetika ja vastutustundliku äri valdkonda juba 20 aastat, 2014. aastal kaitses ta TalTechis doktorikraadi eetikaauditi teemal. Ta on esinenud paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega, kirjutanud teemakohaseid artikleid ja nõustanud erasektori ettevõtteid.

Alates 2015. aastast on Merle Taltechi juhtimise valdkonna dotsent. Merle on aktiivne kodanikuühiskonna liige, ta on MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees alates 2022. a.

 

Seminar toimub 12.30-14.15 online Teams keskkonnas.

Seminaril osalemine annab 2,1 CPE punkti. Pane tähele, et kõik sertifitseeritud siseaudiitorid peavad igal aastal läbima eetikateemalise koolituse (seminari) mahus 2 CPE. Seminaril osaleja CPE punktid ja tunnistus kuvatakse tema profiilis menüüpunkti all "Minu üritused" (vajalik sisselogimine kodulehele).

Registreerimine*
•    Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine“.
•    Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Katkesta registreerimine".
•    Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt hiljemalt 9. mai õhtul.
*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 
 

Toimumise aeg
12:30 - 14:15
Body

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi, kuidas defineerida juhtimismõõdikuid, kas mõõdikul ja mõõdikul on vahet ning mis on oluline ettevõtte seiresüsteemi loomisel.

Lisaks juhtimismõõdikute veebiseminarile viib Andres Kukke läbi ka koolituse „Kuidas ja millega luua ning disainida digitaalseid töölaudu?“, mis toimub 19. oktoobril. Vaata täpsemalt koolituskalendrist SIIT.

 

Koolituse teemad

 • Mõõdikute sihtväärtuste eesmärgistamine, erinevad mõõdikute lävendid
 • Mõõdikute defineerimise metoodikad - Tasakaalus juhtimislaud, OKR (Objective Key Results), WIP (Widely Important Goals) tutvustus
 • Seiresüsteem loomine ettevõttes

 

Päevakava

13.15-13.30      Koolituskeskkond liitumiseks avatud

13.30-15.00      Koolituse I osa

15.00-15.15      Paus

15.15-16.45      Koolituse II osa

 

Toimumiskoht

Koolitus toimub veebiseminari vormis MS Teams keskkonnas.

 

Lektor

Lektor Andres KukkeVeebiseminari viib läbi andmehalduse tippekspert, lektor ja koolitaja Andres Kukke.

Andres on professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, andmete visualiseerimise (s.h juhtimislaudade), andmeladude loomise ja andmestrateegia alaseid projekte Infovara OÜ-s. 2017–2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana andmeteaduse ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projektiga ning analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigiasutustes. Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal lektor mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. Andrese kirg on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele konkurentsieeliseid läbi analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise.

 

Maht

Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi. Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist. Pead kodulehele sisse logima vaatamiseks ja/või alla laadimiseks.

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 100 eurot, teistele 160 eurot. Koostööpartneritele soodustused.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale (tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt). Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: Logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine".
 • Mitteliikmed (sh koostööpartnerid): loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ja märgi ära meie koostööpartner, keda esindad ning registreeru eelpool toodud juhiste järgi.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Katkesta registreerimine".
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 4. aprillil 2023.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
13:30 - 16:45
Body

Millest koolitusel räägime?

Lähtuvalt ettevõttest ja projektist on õige juhtimismeetodi valimine väga sageli see, mis määrab lõpuks projekti edukuse. Õiget meetodit valides peab teadma, millised on erinevate meetodite tugevad ja nõrgad küljed.

Projekti edukuse kolm kõige olulisemat näitajat on tulemus - kas me jõudsime kokkulepitud tulemuseni, aeg - kas me suutsime tähtaegadest kinni pidada ja raha - kas me tulime planeeritud eelarvega välja.

Peale nende näitajate on projektide võrdlemiseks ja edukuse hindamiseks veel hulgaliselt erinevaid näitajaid. Nende hulgast õige valiku tegemine ja järjepidev rakendamine võib oluliselt kasvatada projektide elluviimise efektiivsust.

Koolituse eesmärk on osalejatele anda ülevaade projektijuhtimise erinevatest meetoditest ja näitajatest, mida projektide hindamiseks kasutatakse.

 

Koolituse teemad

• Arendus- ja teostusprojektid

 • Mida annab projektijuhile teadmine sellest, millist tüüpi projekti ta juhib?
 • Millised on arendus- ja teostusprojekti elutsüklid?

• Projektijuhtimise meetodid

 • Mis on klassikaline-, paindlik- (agiilne) ja hübriidne projektijuhtimine?
 • Millised on projektijuhtimise erinevate meetodite tugevad ja nõrgad küljed?
 • Kuidas valida õiget projektijuhtimise meetodit?

• Projektide hindamiseks kasutatavad näitajad

 • Tulemuslikkuse näitarvud.
 • Projekti analüüsimiseks kasutatavad näitarvud.
 • Projekti protsessiga seotud näitarvud.

 

Lektor

Lektor Algis PerensKoolituse viib läbi Algis Perens - projektijuhtimise ekspert ja suure kogemusega koolitaja.

Algis on raamatute “Teenuste marketing” ja “Projekti juhtimine” autor ning Äripäeva Kirjastuse “Projekti- ja protsessijuhtimise käsiraamatu” põhiautor ja vastutav toimetaja.

Algis Perens õpetab projektijuhtimist ja rahvusvahelist turundust Tallinna Tehnikaülikoolis alates1998. aastast. Algis töötab koolitaja ja konsultandina 1994. aastast.

Päevakava

8.45 – 9.00 Kogunemine, koolituskeskkond liitumiseks avatud

09.00 – 10.30 I teemaplokk

10.30 – 10.45 Paus

10.45 – 12.15 II teemaplokk

 

Maht

Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi. Koolitusel osaleja saab e-tunnistuse peale koolitust. Selle leiad ESAÜ kodulehelt oma kontolt menüüpunkti alt "Minu üritused" (vajalik on sisselogimine).

 

Toimumiskoht

Koolitus toimub MS Teams keskkonnas.

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 100 eurot, teistele 160 eurot. Koostööpartneritele soodustused.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale (tehakse osalejatele kättesaadavaks digitaalselt). Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saad kohe registreerumise kinnituse ja meeldetuletuse enne sündmust.
 • Mitteliikmed (sh koostööpartnerid): loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ja märgi ära ettevõte (meie koostööpartner), keda esindad ning registreeru eelpool toodud juhiste järgi.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Katkesta registreerimine". 
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 1 tööpäev enne koolituse algust!

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

Küsimused saada palun ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
09:00 - 12:15
Body

Teenusedisaini koolituse eesmärk on tutvustada kasutajakeskse lähenemise olulisust auditeerimisprotsessidel. Koolitus võimaldab õppida praktilisi oskusi, kuidas kliendi vajadusi tuvastada ja vastavalt nendele audititeenuseid kavandada. Tutvustame disainmõtlemise metoodikaid, mis aitavad luua uuenduslikke ja tõhusaid lahendusi.

Koolitusel tutvustame teenusedisaini peamisi põhimõtteid ja tehnikaid, mis sisaldab näiteks empaatia kaardistamist, prototüüpide loomist ja testimist, aga ka palju muud kasulikku. End saab proovile panna ka praktilisi harjutusi tehes, mis omakorda võimaldab uutel teadmistel ja oskustel kinnistuda.

Koolitus koosneb kolmest osast: 

     • Eelküsitlus

     • Akadeemiline osa

     • Praktiline osa

1. Eelküsitlus toimub veebiküsitluse formaadis kaks nädalat enne koolitust. Nii osalejad kui mitteosalejad on teretulnud saatma Helmesele (design@helmes.com) teemakohaseid küsimusi ka omal käel, eelküsitluse väliselt – nii saate juba enne maikuu koolitust mõne teema või väljakutse osas selgust.

2. Akadeemiline osa seisneb teenusedisaini ja disainmõtlemise tutvustamises:

 • Disainmõtlemine
 • Teenusedisaini olemus
 • Protsesside tutvustamine
 • Kasutegurid
 • Praktilised näited, kuidas Helmes Design on teenusedisaini ja kasutajakogemuse disaini abil kaardistanud, parandanud või lihtsustanud erinevate avaliku ja erasektori klientide tööd, teenust või toodet.

3. Praktiline osa seisneb eelküsitluse ja eeltöö alusel välja valitud probleemi(de) läbitöötamises koos osalejatega teenusedisaini ja kasutajakogemuse disaini tööriistade abil.

 

Päevakava

10.15 – 10.30           Kogunemine, osalejate registreerimine

10.30 – 12.00           Akadeemiline osa

12.00 – 13.00           Lõunapaus

13.00 – 14.30           Praktiline osa

14.30 – 15.00           Küsimused-vastused

 

Toimumiskoht

Koolitus toimub ESAÜ koolitusklassis Parda 12 (V korrus), Tallinnas. NB! Klassikoolitusel on osalejate arv piiratud!

 

Sihtgrupp

Ootame koolitusele kõiki – nii algajaid kui ka kogenud audiitoreid, kes soovivad pakkuda oma organisatsiooni klientidele suuremat väärtust ja mõjukamaid teenuseid.

 

Lektorid

Koolitust viivad läbi Helmes Design eksperdid Riina Libe ja Rait Matiisen.

Lektor Riina LibeRiina Libe (Helmes Design, Design Lead) on Helmese disainimeeskonna digitoote- ja teenusedisaini spetsialist. Ta on pühendunud kasutajakesksele lähenemisele läbi loova probleemilahenduse protsessi ehk disainmõtlemise ja omab valdkonnas pikaajalist kogemust. Tema missiooniks on aidata kaardistada ja kokku tuua organisatsioonide ja lõppkasutajate vajadusi, kasutades strateegilist mõtlemist, disainiprotsesse ja metodoloogiat, et tekiks soodne kasvupinnas parima võimaliku väärtuse loomiseks.

Lektor Rait MatiisenRait Matiisen (Helmes Design, Team Lead) on Eesti ühe suurema arendusmaja Helmes strateegilise disaini ärisuuna juht. Helmes on aidanud luua üle kolmandiku E-Eestist ning töö jätkub edukalt praegugi. Raidu juhitav Helmes Design on aidanud avaliku ja erasektori organisatsioonidel luua erinevaid kasutajakeskseid lahendusi: koos on parandatud kasutajakogemusi ja kasutajaliideseid, koos on tehtud kvalitatiivseid hüppeid teenusedisainis ja disainisüsteemides. OECDst ÜROni, CERNist Piletilevini - disainmõtlemine äri või organisatsiooni juhtimise tasandil annab tõendatult rohkem kõigile osapooltele - teenuse/toote kasutajale, osutajale kui ka ühiskonnale tervikuna.

Helmese disainitiimi klientideks on lisaks ülaltoodule olnud avalikust sektorist nt Statistikaamet, TEHIK, Riigi Tugiteenuste Keskus, Maaeluministeerium ja mitmed teised organisatsioonid. Erasektoris on neil kliente pangandus-, (taastuv)energia-, tehnoloogia-, logistika ja erameditsiini valdkonnas, aga ka mitmetes teistes sektoriteks. Ühendavaks märksõnaks on soov oma teenust, toodet või lahendust muuta kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ning jätkusuutlikumaks.

 

Maht

Koolituse läbimine annab 4,2 CPE tundi.

Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist. Pead kodulehele sisse logima vaatamiseks ja/või alla laadimiseks.

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 125 eurot, teistele 190 eurot. Koostööpartneritele soodustused.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt.

Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.
 • Mitteliikmed (sh koostööpartnerid): loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ja märgi ära meie koostööpartner, keda esindad ning registreeru eelpool toodud juhiste järgi. 
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Katkesta registreerimine".
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 15. mai hommikul.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee 

Toimumise aeg
10:30 - 15:00
Body

Ootame sind 4.-5. aprilli 2023 klassikoolitusele "Siseauditeerimise baaskoolitus".

Baaskoolitus on üks meie klassikalistest koolitusprogrammidest, mida meilt ikka ja jälle küsitakse ning mida me tavaliselt kord aastas pakume. 2-päevane koolitus annab ülevaate siseauditeerimise olemusest, standarditest ja õigusaktidest ning esmased praktilised oskused siseauditite läbiviimiseks. Mõlemal päeval on teoreetiliste teemadele vahele pikitud praktilisi ülesandeid.

Millest koolitusel räägitakse?

Koolitus annab ülevaate siseauditeerimise olemusest, standarditest ja õigusaktidest ning esmased praktilised oskused siseauditite läbiviimiseks. 

Kursuse käigus korrastatakse arusaamu siseauditi valdkonna mõistetest, kvaliteedist, riskide hindamisest ning käsitletakse kogu siseauditeerimise protsessi alates tegevuse planeerimisest ja lõpetades töö tulemuste esitamisega. Kursuse läbiviija jagab osalejatele teooria kõrvale ka hulgaliselt praktilisi näpunäiteid, mis lihtsustavad siseaudiitori tööga alustamist või juba alustatud töö jätkamist.

Kellele on koolitus suunatud?

Oodatud on erinevate erialade spetsialistid, kes soovivad alustada lisaeriala omandamist või on huvitatud teadmistest, mis võimaldavad paremini mõista oma ettevõtte/asutuse siseaudiitorite tegevust. Koolitus sobib nii era- kui avaliku sektori asutustele.

Kursus sobib:

 • värskelt tööd alustanud algajatele siseaudiitoritele;
 • asutuse juhile või värbamisspetsialistile, kes kaalub siseaudiitori ametikoha loomist või teenuse sisse ostmist (sobib osalemine ka ainult 1. koolituspäeval);
 • siseauditeerimisega kokku puutunud osalejale seniste teadmiste ja oskuste korrastamiseks (sobib osalemine ka ainult 2. koolituspäeval).

Võimalik osaleda ka ainult ühel koolituspäeval – esimesel päeval antakse üldine ülevaade siseaudiitori tööst, teisel käsitletakse töö praktilist poolt.

Koolituse päevakava ja detailne info on SIIN. 

Lektor Siiri KoplimaaKoolitaja on Siiri Koplimaa (CGAP), ESAÜ auliige.

Siiri on Eesti Siseaudiitorite Ühingu asutajaliige, pikaaegne liige ja ühingu auliige ning olnud varasemalt ka ESAÜ juhatuse liige. Siiri õppis Tartu Ülikoolis rahanduse- ja krediidi erialal.

Alates 1995.aastast töötab Siiri siseauditi valdkonnas, tal on töökogemus nii avalikus kui erasektoris ning audiitorifirmas teenuse pakkujana.

Siiri on hinnatud ja kogenud koolitaja ning lektor, siseaudiitorite baaskoolitust on Siiri läbi viinud viimased viis aastat. Osalejatelt on Siiri saanud väga hea tagasiside.

 

Koolituse grupi suurus

Tulenevalt kursuse suunitlusest on maksimaalseks osalejate arvuks 15 inimest.

Maht             

Koolituse läbimine annab 13 CPE tundi.

Toimumiskoht

ESAÜ koolitusklass, Parda 12 (5. korrus).

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 390 eurot, teistele 540 eurot. Koostööpartneritele soodustused.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolitusmaterjalid tehakse koolitustel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt.

Koolituse arved esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

Registreerimine*

 • Ühingu liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul „Salvesta registreerimine“. E-kirjaga saad meeldetuletuse enne sündmust.
 • Mitteliikmed: loo endale konto, kui sul seda meie kodulehel veel ei ole. Lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru eelpool toodud juhiste järgi.
 • Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul „Katkesta registreerimine“. 
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 1 tööpäev enne koolituse algust!

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

 

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
10:00 - 16:50
Body

Ootame teid 3. mail 2023 liikmete ümarlauale "Kolme liini mudel", mis toimub veebikohtumisena MS Teams keskkonnas.

Ümarlaual räägime IIA kolme liini mudelist ning jagame omavahel kogemusi, kuidas mudelit erineval moel praktikas kasutada.

Ümarlaua teemad:

1. Räägime kolme liini mudeli teooriast.

2. Arutame rakendatud lahenduste alusel (Luminor, KIK ja Töötukassa) mudeli rakendatavatest nüanssidest (sõltuvalt organisatsiooni tüübist ja suurusest).

Ümarlauda veavad eest ESAÜ liikmed Siiri Koplimaa, Maria Ottesson ja Aire Kirss.

• Siiri Koplimaa (CGAP) töötab siseauditi valdkonnas alates 1992. aastast. Töötanud nii erasektoris teenuse osutajana kui avalikus sektoris. Praegu Eesti Töötukassas on vastutusvaldkonnad nii teise kui kolmanda liiniga seotud. Lisaks koolitab siseauditi valdkonnas.

• Aire Kirss (CIA) töötab panganduses alates 1992. aastast. Airel on töökogemus nii  esimeses, teises kui kolmandas liinis. Alates 2018. aastast on ta Luminori kolmandas kaitseliinis juhtides Governance, Risk and Compliance auditi tiimi.

• Maria Ottesson (CGAP) on siseauditi valdkonnas tegutsenud viimased 18 aastat, enne seda 4 aastat välisauditis (KPMG). Maria töötab siseaudiitorina riigi sihtasutuses Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK).

 

Ümarlaud on TASUTA ja ainult ühingu liikmetele. Osalemise eest ei saa CPE punkte.

AEG JA KOHT: 03.05.2023 kell 10.00-12.00 veebikeskkonnas MS Teams.

Veebikeskkonna lingi saadame kõigile registreerunutele enne ümarlaua algust eraldi e-kirjaga.

REGISTREERIMINE*

 • Liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul „Salvesta registreerimine“. E-kirjaga saad meeldetuletuse enne sündmust.
 • Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul „Katkesta registreerimine“. 

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Küsimuste korral võta ühendust ESAÜ koolituskoordinaator Deiviga koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
10:00 - 12:00
Body

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi, millised on virtuaalvääringutega seotud riskid finantsauditi ning vastavuskontrolli vaates.

Koolituse teemad:

 • Finantsauditis tekkinud peamised küsimused ja riskid
 • Raamatupidamise nüansid virtuaalvääringute osas
 • Vastavuskontrolliga seonduvad riskid
 • OTC desk´ide hindamine
 • Juriidiliste isikute hindamine
 • Kliendi kliendi hindamine
 • Muud virtuaalvääringu teenuse pakkujate auditeerimisega/ vastavuskontrollis avaldunud riskid ja nüansid, mida arvesse võtta

 

Päevakava

 9.45-10.00                  Kogunemine, veebikeskkond avatud liitumiseks

10.00-11.00                 Koolituse I osa (Liina Tamm)

11.00-11.10                Paus

11.10-12.10                 Koolituse II osa (Merit Leib)

 

Koolitus toimub veebiseminari vormis MS Teams keskkonnas.

 

Lektorid

Koolitust viivad läbi ESAÜ liikmed Liina Tamm ja Merit Leib.

Liina TammLiina Tamm omab üle 10 aasta raamatupidamise ja auditeerimise kogemust. Viimasel aastal on olnud kokkupuudet virtuaalvääringute valdkonnaga nii raamatupidamise kui ka auditeerimise osas. Liina on vandeaudiitor, samuti siseaudiitor (CIA) ning 6. tase vanemraamatupidaja. Ta on Eesti Raamatupidajate Kogu Nõukoja liige ning koosseisuväline lektor Sisekaitseakadeemias.

Merit LeibMerit Leib on rahapesu, riskihindamise ja vastavuskontrolli ekspert. Tema ligi 15-aastane kogemus hõlmab laiapinnaliselt mitmeid finantssektoreid, töötades nii panganduses, kindlustuses, liisingus, hasartmängu ning virtuaalvääringu teenuse osutamise sektoris. Viimasel ajal on Merit esinenud mitmetel konverentsidel virtuaalvääringu teenuse pakkumisega seonduvatel teemadel ja on audiitoritele ekspert, kuidas hinnata virtuaalvääringu teenuse pakkujaid.

 

Maht

Seminari läbimine annab 2,4 CPE tundi.

Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist. Pead kodulehele sisse logima vaatamiseks ja/või alla laadimiseks.

 

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele 70 eurot, teistele 100 eurot. Koostööpartneritele soodustused.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

 

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Registreeru". E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja meeldetuletuse enne sündmust.
 • Mitteliikmed (sh koostööpartnerid): loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ja märgi ära meie koostööpartner, keda esindad ning registreeru eelpool toodud juhiste järgi.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad teate tühistamisest.
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 31. jaanuaril.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

 

Lisateave

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Toimumise aeg
12:00 - 14:10
Asu Koolitused ja seminarid jälgima